Gå til hovedindhold
Keynote - Fordybet i program 3 - Big Bang 2016

Big Bang-konferencen 2018 bød på to faglige dage fuld med inspiration, faglig forkælelse, netværk og meget mere. Nedenfor kan du se programmet på de faglige spor og i undermenuen til højre kan du se hvad vi ellers havde på programmet i år, samt se nogle af præsenationerne fra årets oplæg og workshops.

Se her en samlet oversigt over programmet 

Programmet for 2019 bliver offentliggjort den 1. december 2018. 

Hvad er den nyeste viden om, hvad der virker i og omkring undervisningen? Få input til din undervisning fra dansk og international fagdidaktisk forskning. 

Hvor går grænsen, når det gælder kroppens præstationer, etik, atmosfæren og meget andet? Udforsk `Den yderste grænse´, som er temaet for Naturvidenskabsfestival 2018 i uge 39.

Hvad er tværfaglighed i naturvidenskab, i skolen og på gymnasiet? Hvordan kan vi integrere fagene, uden at fagene forsvinder? Vi sætter fokus på forskelle og ligheder mellem naturfagene.

Hvordan motiverer vi de talentfulde elever, og hvordan sikrer vi deres interesse for og engagement i naturvidenskab? Vi ser på erfaringerne lokalt, nationalt og internationalt. 

Bliv klogere på, hvordan du underviser i bæredygtighed, miljø og natur, så dine elever klædes på til arbejdet med at skabe en bæredygtig fremtid. 

Hvordan arbejder du med innovation og teknologi i naturfagsundervisningen, så elevernes innovationskompetence styrkes, og de motiveres til at opsøge viden? 

Du inviteres til at diskutere samarbejde og progression mellem uddannelsesniveauerne, og vi præsenterer nyere fagdidaktisk forskning og giver inspiration til samarbejde.

Bliv præsenteret for ny forskning fra hele det naturvidenskabelige område. Du får faglig forkælelse i form af inspirerende foredrag med engagerede eksperter fra mange forskellige fag og forskningsfelter.