Spor 3

BÆREDYGTIGHED I UNDERVISNINGEN

Friluftsrådet og tidsskriftet MONA sætter fokus på bæredygtighedsdidaktik i grundskolen og gymnasiet. Hvordan kan du arbejde med grøn omstilling af din skole og i din undervisning? Hvad er eller bør være naturfagenes bidrag til elevernes forståelse af bæredygtig udvikling og grøn omstilling? Hvilken rolle spiller faglig viden ift. at reducere klimaangst og udvikle elevernes handlekompetence? Bliv inspireret til at få bæredygtighed ind i din undervisning, og vær med til at diskutere, hvordan vi udvikler elevernes viden, handlekompetence og engagement i den grønne omstilling.

 

Sporansvarlig

Arrangør

Friluftsrådet

Tidsskriftet MONA