Spor 10

Spor 10: Praksisnært skole-virksomhedssamarbejde

Hvilke muligheder giver det, når du inddrager en virksomhed i undervisningen? Hvordan gør du det bedst? Få inspiration til, hvordan du gennem skolevirksomhedssamarbejde kan arbejde problemløsende og praksisnært – og samtidig øge elevernes motivation og trivsel. Virksomhederne står til rådighed med deres medarbejdere, teknologier og faglige praksis.

Når du samarbejder med en virksomhed, perspektiverer du naturfagene til verden uden for skolen, og eleverne får en større forståelse for naturfagenes anvendelse. Vær med, når vi diskuterer og afprøver udfordringer og løsninger ved skolevirksomhedssamarbejde gennem konkrete undervisningsforløb.

 

Sporansvarlig

Kontaktoplysninger

Torben Winberg
Naturvidenskabernes Hus
tw@nvhus.dk

Arrangør

Naturvidenskabernes Hus

Skip to content