Sponsor

Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fondens logo 300px

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond. Fonden har til formål af udgøre et stabilt fundament for virksomhederne i Novo Gruppen og samtidig yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fonden støtter en lang række forskellige områder, bl.a. lægevidenskab, bioteknologi, behandling af diabetes, innovation og naturvidenskabelig uddannelse og formidling.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet.

Siden 2010 har fonden uddelt mere end 30 mia. kr. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

”Novo Nordisk Fonden ønsker at inspirere og understøtte børn og unges læring inden for naturvidenskab og teknologi. Derfor støtter vi uddannelses- og formidlingsprojekter, der har potentiale til at styrke de unges kompetencer og engagement på disse områder samt bidrage til at fremme naturvidenskabelig almendannelse i Danmark.”

Berith Bjørnholm, Senior Vice President, Education & Outreach, Novo Nordisk Fonden.

Andre partnere

Sponsor

Lundbeckfonden

Sponsor

Teknologipagten

Sponsor

Novo Nordisk Fonden

Sponsor

Poul Due Jensens Fond

Arrangør

Skoletjenesten

Sponsor

VILLUM FONDEN

FØLG BIG BANG

KONTAKT

Big Bangs sekretariat
+45 24594454

kontakt@bigbangkonferencen.dk 
CVR: 32509444
EAN: 5798000560789

Big Bangs bobler

Få et værksted

Har du en idé til et spændende hands-on værksted? Så er det nu, du skal ansøge om at få et værksted til Big Bang 2021.

Deadline er d. 1. november 2020.

Har du noget på hjerte, og har du lyst til at være oplægsholder?

Så er det lige nu, du skal ansøge om at afholde et oplæg, en workshop eller paneldebat på Big Bang 2021. Ansøgninger skal tage udgangspunkt i et af de 11 spor.

Deadline er d. 30. september 2020.