Præsentationer

På denne side kan du finde præsentationer, som oplægsholdere har delt med Big Bang-konferencen.

 • Vælg spor

Eksplorative gymnasieforløb via kilder

- Henrik Kragh Sørensen

Spor: 
 • 9 Undersøgelsesbaseret undervisning i praksis
Brug kuraterede historiske kilder til at undervise undersøgelsesbaseret og vække elevernes historiske og fagfaglige nysgerrighed.

Engineering Day 2021

- Mads Joakim Sørensen og Anne Dorte Spang-Thomsen

Spor: 
 • 6 Engineering og teknologi
Hør mere om hvordan du kan bruge Engineering Day direkte i din undervisning, og få muligheden for at deltage i gratis kompetenceløft i engineering sammen med dine kollegaer.

Engineering i gymnasiet – inspiration og erfaringer

- Anne Hansen, Engineer the Future og Lars Brian Krogh, VIA

Spor: 
 • 6 Engineering og teknologi
Engineering er kommet mere og mere i fokus i gymnasieverdenen. Et STX-projekt i Region Midt er netop afsluttet, og et andet er i gang i Region Hovedstaden. På oplægget deles erfaringer og begyndende konklusioner, om hvordan engineering kan skabe motivation og engagement i den naturvidenskabelige undervisning. Desuden præsenteres nogle af de undervisningsforløb, der er udviklet i projekterne, og som kan bruges af andre gymnasier. Kom og få inspiration til udviklingen af undervisning i de naturvidenskabelige fag, herunder hvordan engineeringmetoden kan indgå i gymnasiets naturvidenskabelige undervisning, om engineering kan motivere og engagere eleverne, og hvordan naturfagligheden opretholdes.

Erfaringer med observationskompetencen

- Helle Kruse Krossá

Spor: 
 • 9 Undersøgelsesbaseret undervisning i praksis
Oplægget beskriver, hvordan man gennem en undersøgelsesbaseret undervisning kan træne elevernes observationskompetence – fra en hverdagsobservation og til en mere videnskabelig observation i kemiundervisningen. Under oplægget vil der være konkrete eksempler på, hvordan man kan vejlede eleverne i det praktiske arbejde med henblik på at styrke observationskompetencen. Oplægget henvender sig til Grundskole 7.-10. klasse.

Festival for store aktører

- Ea Eskildsen

Spor: 
 • 2 Naturvidenskabsfestival
Gør storskala-festivalarrangement til en god læringsoplevelse. Over hele landet inviterer ungdomsuddannelser, kommuner, professionshøjskoler og eksterne læringsmiljøer til naturvidenskabsfestival i storskala for lokale elever og lærere. I denne workshop kan man dele sine erfaringer med at gøre storskala-arrangementer til gode læringsoplevelser og høre om andres succeser og benspænd. Målet med sessionen er også, at alle går hjem med nye kontakter, så videndelingen kan fortsætte efter Big Bang-konferencen.OBS: Invitation til at fortsætte samtalen 21/4 kl 14-16

Flyt klasseværelset til Mars

- Henning Haack & Mads Kring

Spor: 
 • 4 Alle skal motiveres – også talenterne
Udforskningen af Mars kan bruges som et spændende eksempel på hvad man kan bruge STEM-fagene til. Det er på samme tid enkelt (udforsk en sten-ørken med en fjernstyret bil), sindsygt advanceret (intet er nemt på Mars) og dybt fascinerende (udforskningen af en anden planet, jagten på liv og svaret på livets helt store spørgsmål).

Forskerdata.dk i undersøgelsesbaseret læring

- Marie Rathcke Lillemark

Spor: 
 • 9 Undersøgelsesbaseret undervisning i praksis
Tag eleverne med ind i forskningens maskinrum! Denne workshop giver mulighed for at arbejde med et nyt digitalt undervisningsmateriale målrettet udskolingen. Forskerdata.dk understøtter den undersøgende læring igennem arbejdet med autentiske datasæt fra naturvidenskabelig forskning og giver deltagerne værktøjer til at bruge portalen.Workshoppen henvender sig til Grundskole 7.-10. klasse

Fra Naturvidenskabsfestival til “Min vildeste idé” – Unge Forskere junior

- Pernille Haugaard Jensen, Naturcenter Amager Strand og Louise Lund Bækgaard, Astra / Unge Forsker

Spor: 
 • 7 Samarbejde og overgange
I denne workshop arbejdede deltagerne med, hvordan man skaber fordybelse i Naturvidenskabsfestival ved at inddrage ‘Min Vildeste Ide’-konkurrencen (Unge Forskere). Rent praktisk fokuserede workshoppen på de eksperimenterende grundideer til en ”cigaretskodsopsamler” med udgangspunkt i engineering. Workshoppen indeholdte gode ideer til direkte brug på skolen, men også ideer til hvordan eleverne kan fordybe sig over en længere periode ved at deltage i ‘Min Vildeste Ide’. Afsluttende belyste workshoppen hvordan man bruger eksterne læringsmiljøer og store kampagner til at understøtte elevernes læring.

GBL21 i naturfag – spil og designtænkning

- Birgitte Lund Nielsen, Ulrich Pedersen Dahl og Ian Rubeck Stenz

Spor: 
 • 1 Didaktisk forskning for praksis
GBL21 projektet handler om spildidaktik og designtænkning. Der i det stort anlagte projekt, der er støttet af Innovationsfonden og forløber i samarbejde mellem universiteter, professionshøjskoler og skoler på tværs i landet, udviklet og afprøvet en række forløb til både naturfag, matematik og dansk. Oplægget handlede om erfaringer fra nogle naturfagsforløb, og kort fra nogle kvalitative forskningsresultater.

Geologiens rolle i den grønne omstilling

- Camilla S. Andresen og Jakob Walløe Hansen

Spor: 
 • 5 Fremtiden er grøn
Info om projektet Junior-Geologerne og dets online geologi-lektioner af relevans for undervisning i den grønne omstilling (grøn energi og teknologi)

Gør natur og teknologi ‘Helt vildt’ med Naturvidenskabens ABC

- Lisbeth Vive, Astra

Spor: 
 • 2 Naturvidenskabsfestival
Gør natur og teknologi helt vild med Naturvidenskabens ABC Hvordan kan Naturvidenskabens ABC bruges i natur/teknologi? Vi præsenterer to konkrete undervisningsforløb: ‘Naturen er rig’ og ‘Bi-rig natur’ og vi viser den progression de indgår i. Begge tager afsæt i elevernes egne undersøgelser. Forløbet ‘Bi-rig natur’ er tillige problembaseret og peger dermed ind i læseplanerne for natur og teknologi, der anbefaler min. to problembaserede forløb på 5.-6. kl.

Hvad er meningen?

- Thøger Dith Dige og Anna Margrethe Dith Dige Saxild

Spor: 
 • 11 Naturfag mellem skole og eksternt læringsmiljø
Tværfagligt samarbejde mellem gymnasier og eksterne aktører, med udgangspunkt i naturvidenskab og religion/filosofi. Hvor eksistentielle emner undersøges og debateres. Projektet fra Nordjylland er målrettet tværfagligt samarbejde og kan bruges som inspiration til emnevalg til fx SRP, SRO og SSO.

Infektionsdetektiven – Undersøgelsesbaseret simulationspil om epidemier til folkeskolens mellemtrin

- Bastian Ilsø Hougaard

Spor: 
 • 7 Samarbejde og overgange
Undersøgelsesbaseret simulationspil om epidemier til folkeskolens mellemtrin i lyset af COVID-19. Aalborg Universitet har samarbejdet med Sct. Mariæ Skolen om udvikling af et simulationsspil, hvor elever kan udforske mekanismerne bag eksponentiel vækst. Spillet hedder ‘Infektionsdetektiven’ og er en gratis undervisningsressource tiltænkt elever på mellemtrinnet. Spillet giver mulighed for at reflektere over effekten af teststrategier, kontakttal og isolation i forbindelse med smitsomme sygdomme. I dette oplæg deles det, hvordan spillet og det supplerende lærermateriale er udviklet, med mulighed for at deltagerne kan prøve det og diskutere potentialer for det i naturvidenskabelige fag.

Junioringeniør – samarbejde mellem grundskole og DTU

- Michael Mast

Spor: 
 • 7 Samarbejde og overgange
Kan dygtige grundskoleelever fra udskolingen deltage i et eksisterende undervisningshold på en videregående uddannelse uden at justere på sværhedsgraden af undervisningsstoffet? Se oplægget om, hvordan man kan påvirke elevernes motivation for STEM-relaterede uddannelser ved at lade dem deltage i undervisningen på et Teknisk Universitet,

Kodning og teknologi i skolen, Coding Class og teknologiforståelse

- Lis Zacho

Spor: 
 • 6 Engineering og teknologi
Hvordan kan man selv arbejde med Coding Class og teknologiforståelse i sin egen klasse. Eksempler på gode missioner som alle kan være med til at løse med designtænkning og teknologi.

Kreative læreprocesser i naturfag

- Signe Rasch Woersaa

Spor: 
 • 1 Didaktisk forskning for praksis
I dette oplæg præsenteres det, hvordan kreative læreprocesser med fokus på at simulation kan skabe læring hos elever/studerende. Undervejs i oplægget vil der være visuelle eksempler fra undervisningen, hvor elever arbejder med naturfaglig teori gennem simulation. Der vil også være introduktion til relevante værktøjer, der kan bruges i undervisningen. Når eleverne får lov at koble naturfaglig teori med deres kommende praksis, skabes der motivation, adspredelse og relevans.Oplægget henvender sig til målgruppen: EUD

Lad engineering spire

- Anna Hermannsen Clausen og Anne Dorte Spang-Thomsen

Spor: 
 • 6 Engineering og teknologi
Oplev konkrete praksiseksempler på hvordan engineering kan bruges til at engagere eleverne i natur/teknologi, og få indblik i didaktikken bage engineering metoden.

Learning The Fun Way

- Hanne Matras

Spor: 
 • 7 Samarbejde og overgange
En introduktion til applikationen Learning The Fun Way. En applikation der medfører at din elever motiveres helt vildt for undervisingen og øger deres faglige niveau så meget at de springer karakter skalaen. Kombineres applikationen med længerevarende gruppearbejde øges elevernes fagligeudbytte endnu mere alt sammen uden at øge din forberedelses tid.

Micro:bit for øvede

- Frederik Hugger

Spor: 
 • 6 Engineering og teknologi
Hvordan man bruge micro:bit i forløb til udskolingen. Konkrete forløb. Inspiration og links til hvordan man kan arbejde videre med det.

Naturen tilbage i naturfagene med 99 arter

- Mette Hesselholt Henne Hansen

Spor: 
 • 5 Fremtiden er grøn
30 minutters inspiration til at tage de 99 arter med ind i klassen – og med ud i naturen

Naturvidenskabens ABC

- Anja C. Andersen

Spor: 
 • Andet
Præsentation af ideerne bag udarbejdelsen af Naturvidenskabens ABC, samt det kommende Videnskabsår22.

Naturvidenskabsfestival for skoler

- Ea Eskildsen

Spor: 
 • 2 Naturvidenskabsfestival
Brug Naturvidenskabsfestival som udviklingslaboratorium for nye måder at arbejde på – mulighederne er mange! Måske er det anledningen til at samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, måske ønsker lærerne at dygtiggøre sig i en naturvidenskabelig arbejdsmetode, eller måske er der et ønske om at komme ud og arbejde fagligt med lokalmiljøet. I denne workshop findes inspiration til at udvikle og beskrive skolens formål med Naturvidenskabsfestival. Det er muligt at dele egne erfaringer og høre om andres succeser og benspænd. Workshoppen tager udgangspunkt i det tegnede værktøj “Festival med et formål” (https://naturvidenskabsfestival.dk/festival-med-formål)

Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet

- Simon Olling Rebsdorf, VIA og Lars Volf Jensen, BUVM

Spor: 
 • 7 Samarbejde og overgange
Naturvidenskabsstrategi, Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber, Videns- og temapakker, EMU faghæfter og dialogkort

Pedagogical Link-making og ekskursioner

- Niclas Bjerring og Thomas Wolf Pedersen

Spor: 
 • 11 Naturfag mellem skole og eksternt læringsmiljø
Pedagogical Link-making handler om, hvordan man som underviser/formidler skaber forbindelse mellem elevernes eksisterende viden samt erfaringer, og hvad der foregår i undervisningen. Der er et forbedringspotentiale i, hvordan skoler og institutioner samarbejder om formidlingsopgaven, og at man i mindre grad skaber sammenhæng mellem ekskursionen og elevernes eksisterende viden. I oplægget præsenteres en konkret og praksisnær model for, hvordan lærere og formidlere kan øge udbyttepotentialet i et eksternt læringsmiljø.

Prøverne i naturfag

- Mikael Hvass Hedahl og Lars Volf Jensen

Spor: 
 • 7 Samarbejde og overgange
Et oplæg om prøverne i naturfagene og den sammenhæng der er mellem mål-undervisning-evaluering. Links til relevante sider befinder sig på slides.

Samarbejde om elevernes fagsprog i naturfagene – arbejde med naturfaglige handleplaner i fagteamet

- Mette Bonde/Ole Kronvald

Spor: 
 • 7 Samarbejde og overgange
Tofthøjskolens fælles naturfagsindsats om at udvikle elevernes fagsprog i natur/teknologi er udfoldet i en naturfaglig handleplan. Formålet er at vise, hvordan samarbejdet mellem fagteam, naturfagsvejleder og skoleleder kan se ud.

Skab bæredygtig udvikling på din skole

- Karen Præstegaard Hendriksen fra Friluftsrådet og Else Støvring fra Lindehøjskolen i Herlev

Spor: 
 • 5 Fremtiden er grøn
Hvordan tænker man bæredygtig udvikling ind i skolens hverdag? I dette oplæg får deltagerne Friluftsrådets bud på, hvordan lærer, elever og ledelse kan arbejde med bæredygtighed både i skolens undervisning, drift og organisering. I oplægget får deltagerne inspiration fra andre skolers arbejde. Friluftsrådet står for Grøn Skole-programmet, der er Danmarks største og ældste netværk af skoler, der arbejder med bæredygtighed. I øjeblikket er 275 danske skoler og 51.000 skoler med internationalt.

STEM rollemodeller på besøg i din undervisning – Book en ekspert

- Lise Brennum og Mads Joakim Sørensen

Spor: 
 • 10 Naturfagene i virksomheder
Hvordan kan en god rollemodel supplere din STEM-undervisning? Teori og praksis.

Ud i det vilde blå med Naturvidenskabsfestival – Del 1 af 3: Naturvidenskabsfestival med et formål

- Ea Eskildsen

Spor: 
 • 2 Naturvidenskabsfestival
Få et indblik i alle de måder, man kan holde festival på. Lærere og undervisere deler ud af deres erfaringer med at holde festival for forskellige målgrupper og med forskellige formål. I dette oplæg afsløres også, hvad der er nyt for årets Naturvidenskabsfestival.

Ud i det vilde blå med Naturvidenskabsfestival – Del 2 af 3: Fang Løbebillerne

- Emil Sanderhoff

Spor: 
 • 2 Naturvidenskabsfestival
Tag med på ekspedition sammen med Naturamas formidlere, som vil vise, hvordan elever og lærere får succes med at artsbestemme nogle af de mange spændende biller, som findes i Danmark. Lær at sætte fælder, og få tips og tricks til egne feltundersøgelser.

Ud i det vilde blå med Naturvidenskabsfestival – Del 3 af 3: Hovedet i Havet og Havet i Skolen

- Mads Bendixen

Spor: 
 • 2 Naturvidenskabsfestival
Del 3 af 3: Ud i det vilde blå Workshoppen starter med en premiere på ‘Havet i skolen’ – en helt ny digital platform, som samler alt marint undervisningsmateriale et sted! Herefter præsenteres ‘Hovedet i Havet’s nye undervisningsforløb om iltsvind. Deltagerne guides gennem enkle undersøgelser med springlag, pigmenter i alger og præsenteres også for videregående undersøgelser, fx hvordan man laver sit eget akvarium med iltsvind. Find de helt almindelige materialer frem, og prøv selv undersøgelserne derhjemme, mens ‘Hovedet i Havet’ vejleder fra skærmen

Ud i udeskole fra Tinderhøj Skole

- Anne Mette Glarbo Sieber

Spor: 
 • 7 Samarbejde og overgange
Opbygning af kultur for og organisering af praktik omkring udeskole for alle skolens elever.

Ukompliceret bæredygtighedsundervisning

- Mette Hesselholt Henne Hansen

Spor: 
 • 3 Kompetenceorienteret undervisning
Vores tre konkrete bud på, hvordan vi sikrer at arbejdet med de store komplekse problemstillinger ikke mister jordforbindelsen i hænderne på eleverne

FØLG BIG BANG

KONTAKT

Big Bangs sekretariat
+45 24594454

kontakt@bigbangkonferencen.dk 
CVR: 32509444
EAN: 5798000560789

Big Bangs bobler

Har du noget på hjerte, og har du lyst til at være oplægsholder?

Så er det lige nu, du skal ansøge om at afholde et oplæg, en workshop eller paneldebat på Big Bang 2021. Ansøgninger skal tage udgangspunkt i et af de 11 spor.

Deadline er d. 30. september 2020.