Præsentationer

På denne side kan du finde præsentationer, som oplægsholdere har delt med Big Bang-konferencen.

 

 
  • Vælg spor

  • Sorter

  • Vælg årstal

  • -

MiljøDNA & gymnasieelever – deltag i DNA på FORKANT
- Maria Rytter

2023

 
 

På workshoppen fik deltagerne information om projektet DNA på FORKANT, hvis formål er at etablere DNAlaboratorier på lokale gymnasier, således at gymnasielærer og -elever fra hele landet kan arbejde med miljøDNA, DNA-ekstraktion og real time PCR til at skabe forskningsdata og ny viden om arters udbredelse. Deltagerne blev præsenteret for projektets arbejde, erfaringer, muligheder for selv at deltage og gode råd, hvis man selv vil i gang med DNA-arbejde hjemme på skolen. I løbet af workshoppen afprøvede deltagerne forskellige protokoller til udførelse af samme metode, med fokus på didaktiske greb og forskellige formidlingsformer.

Nye evalueringsformer til at evaluere naturfaglige kompetencer
- Jørgen Løye Christiansen og Helle Houkjær

2023

 
 

Resultater fra det Novo Nordisk Fondsstøttede forskningsprojekt (NATKOM) fremlægges og diskuteres. Naturfagsundervisningen i den danske grundskole opererer med 4 naturfaglige kompetencemål. Dog er de fleste evaluerings- og prøveformer ikke fulgt med udviklingen og er stadig designet til at vurdere viden og færdigheder. I NATKOM-projektet har undervisere fra UC Absalon i samarbejde med 28 naturfagslærere fra 18 sjællandske skoler gennemført kompetenceorienteret naturfagsundervisning og udviklet nye evalueringsformer, der i højere grad end de eksisterende evner at bedømme elevernes naturfaglige undersøgelseskompetence, modelleringskompetence og perspektiveringskompetence, alle med støtte fra kommunikationskompetencen. I oplæg primær fokus på perspektiveringskompetence.

Hvordan kan eleverne lære at argumentere i naturfag?
- Ruth Mulvad

2023

 
 

At elever kan argumentere naturfagligt, er centralt i naturfagene. Elever skal kunne begrunde, vurdere, reflektere, tage kritisk stilling, opstille hypoteser og drage konklusioner. I den nye skriftlige naturfagsprøve indføres korte tekstsvar, hvor eleven skal begrunde sit svar. I vores oplæg giver vi eksempler på, hvordan du kan tilrettelægge en sprogbaseret undervisning, så dine elever får praktiske redskaber til at indløse kravene. Vi viser, hvordan elever kan koble fag og sprog, så deres argumenter funderes i naturvidenskabelig teori. Som deltager får du praktiske redskaber til at planlægge en undersøgende og engagerende undervisning.

Hvordan kan ny viden om gådefulde alternative fødevarer omsættes til undervisning?
- Helle Kruse Krossá

2023

 
 

Hør om didaktisk rekonstruktion som metode til at bringe forskning ind i undervisning. Afprøv og diskutér begrebskort som redskab i elementarisering. Vi holder oplæg om, hvordan du kan anvende didaktisk rekonstruktion som metode til at omdanne ny viden fra bl.a. forskningsfronten til aktiviteter i undervisningen. Dette eksemplificeres gennem beskrivelser af den proces, som lærerstuderende på UCL har været igennem i forbindelse med emnet ”gådefulde alternative fødevarer”. Didaktisk rekonstruktion starter med en elementarisering, hvor den elementære viden identificeres. Her vil der vises og afprøves konkrete eksempler på begrebskort. Herefter forestår en didaktisering, hvor der designes undervisningsaktiviteter. Der vises resultater fra de studerendes didaktisering gennem citater fra logbøger og analyse af undervisningsplaner.

Finn På og hans mobile laboratorium
- Jesper Thygesen Rydahl

2023

 
 

Oplægget handler om figuren Finn. Han er et hjælpsomt og nysgerrigt pindsvin. Hans nysgerrighed smitter børnene og hjælper dem til at undre sig, undersøge, lave hypoteser og finde svar. Ved hjælp af Finn På’s mobile laboratorium arbejder børnene med at undersøge det, de undrer sig over – kan bænkebidere bedst lide det tørt eller fugtigt? Kan en kugle trille op ad bakke? Hvor meget vand er der i en vandpyt? Kan man gemme lys i sin lomme? Og mange flere spørgsmål. Børnene styrker deres naturfaglige kompetencer ved at lære at arbejde undersøgende for at finde svar. Finn På inspirerer både børnehavebørn og eleverne i de små klasser og kan være med til at skabe sammenhæng i overgangen til skole.

Hvordan udvikler vi elevers STEM-problembehandlingskompetence?
- Lykke Brogaard Bertel

2023

 
 

STEM-problembehandlingskompetence handler om at kunne opstille (identificere, afgrænse, specificere og formulere) og løse STEM-problemer, samt at kunne kritisk analysere og vurdere sine egne og andres forsøg på at identificere, formulere og løse problemer. Det er ikke en nem opgave at tilrettelægge sin undervisning, så den understøtter dette. Med udgangspunkt i et forskningsprojekt og praksiseksempler fra forsknings- og udviklingsprojektet LabSTEM Nord bliver du introduceret til STEM relevante problemstillinger, der både i grundskole, ungdoms- og erhvervsuddannelser kan være pejlemærke for tilrettelæggelse og gennemførelse af STEM-undervisning i matematik, naturfag og teknologi med fokus på problembehandlingskompetence.

Sciencepraksisser, der kendetegner en undersøgende tilgang
- Linda Ahrenkiel

2023

 
 

En science-tilgang vægter en undersøgende tilgang. I dette oplæg fokuserer vi på, hvilke praksisser (handlinger) børn gør, som kendetegner en undersøgende tilgang til science. Vi præsenterer 11 science-praksisser, som er identificeret gennem forsknings- og udviklingsprojektet ‘Science og leg’. Vi vil sammen erfare og drøfte praksisserne. Endvidere kaster vi lys over, hvordan de kan understøtte din naturfaglige undervisningspraksis og nuancere vores sprog og blik omkring, hvad en undersøgende tilgang er.

Hvorfor er det undersøgende svært, og hvordan kan det blive bedre?
- Karl-Otto Markussen

2023

 
 

Slides fra workshop - inkl. link og referencer Inspiration til struktur i undersøgende matematikundervisning. Model for elevers forudsætninger for at arbejde undersøgende. Præsentation af fire undersøgende arbejdsmåder.

Lad rum-forskningen inspirere din STEM-undervisning
- Morten Garly Andersen

2023

 
 

Rummet kan bruges til inspiration i STEM-undervisningen. Her får du input om den nyeste forskning og aktuelle projekter på DTU Space. Du får et konkret eksempel på en enkel opgave, der kan engagere eleverne. Og du får præsenteret www.vildmedrummet.dk, som er en platform på dansk for bl.a. skole- og gymnasieelever om rummet, lavet af DTU Space med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Dukketeater i naturfag
- Rikke Maria Kikkenborg

2023

 
 

Med udgangspunkt i dukketeateret "Victor Vanddråbes vandvej" fra Vand og Affald i Svendborg fik deltagerne i oplægget/workshoppen konkret inspiration til hvordan dukketeater kan bruges som indgangsvinkel til naturfaglige emner og hvordan det kan facilitere børns egne naturfaglige undersøgelser.

Hvordan skaber du en UngeForskere-vinder
- Christian Storm Tholberg

2023

 
 

Oplægget handler om, hvordan man udvikler en potentiel UngeForskere-vinder med stort fokus på talentudviklingsmiljøer.

Boost STEM-fagene med engineering, computermodeller og computationel tankegang
- Mads Joakim Sørensen

2023

 
 

Første del: en introduktion til netlogo og en af de simuleringer som blev anvendt ved gennemførelse og afprøvning af engineering-inspirerede undervisningsforløb med inddragelse af computermodeller. Anden del: en præsentation af resultater fra pilotprojektet "Engineering, computermodeller og teknologiforståelse"

Talentarbejde i praksis (Kokkedal Skole)
- Ole Andersen

2023

 
 

Dette oplæg er en del af en paneldebat omkring talentarbejde i praksis. Oplægget indeholder inspiration til arbejdet med de talentfulde elever i praksis og havde et fokus på indskolingen. Der findes i PDF dokumentet flere ideér end der blev præsenteret i oplægget.

Simuleringer i naturfagsundervisningen
- Maria Damlund

2023

 
 

Elevlogbog som er en del af undervisningsforløbet om evolution

Simuleringer i naturfagsundervisningen
- Maria Damlund

2023

 
 

Undervisningsforløb om evolution, hvor der anvendes en simulering lavet i Starlogo Nova

Simuleringer i naturfagsundervisningen
- Maria Damlund

2023

 
 

Præsentationen er den jeg viste under min workshop og handler om, hvordan man kan bruge Starlogo Nova i undervisningen

Har du brug for hjælp til at udarbejde egne fællesfaglige undervisningsforløb
- Mette Pawlik Thorsen

2023

 
 

En workshop med mulighed inspiration og sparring til udvikling af egene fællesfaglige undervisningsforløb, hvor udgangspunktet er et kort oplæg om kravene til fælles faglige undervisningsforløb og et praksis eksempel på et fællesfaglig undervisningsforløb.

Nyt fra BUVM om naturfag i grundskolen
- Henriette Bollerup Refstrup

2023

 
 

Hvad der er i gang, og hvad der er på vej på fra BUVM på naturfagsområdet.

Mordgåder, blod og talent
- Ida, Anja og Søren Peter fra Science Talenter

2023

 
 

Her er slides og handouts fra oplægget

Sådan hjælper Uglegårdsskolen højtbegavede børn til at trives
- Pernille Wulff

2023

 
 

Præsentationen indeholder slides fra oplægget omhandlede det trivselstilbud, som Uglegårdsskolen i Solrød har til højtbegavede elever.

MiniForskere - Naturvidenskab på mellemtrinnet.
- Christian Storm Tholberg

2023

 
 

Oplægget fortæller historien om MiniForskere, der er et etableret forløb for mellemtrinnet, hvor de dygtigste kommer i UngeForskere-finalen.

Æstetik i naturfag som inspiration til et mere omsorgsfuldt forhold til naturen
- Henrik Zinkernagel

2023

 
 

Æstetiske aspekter af naturvidenskaben har været en kilde til motivation for naturforskere op gennem historien. Oplægget trækker på nyere forskning i, hvordan æstetiske oplevelser – af fx overraskelse, skønhed eller forundring – kan øge motivationen for naturfagsundervisning og inspirere til en mere bæredygtig tankegang.

Skovhaven Lourup
- Carmen Holmstrup & Christian Lykou

2023

 
 

Oplæg om hvordan permakultur bruges som redskab til etablering af en pædagogisk skovhave. Skovhaven Lourup er et sted, hvor der arbejdes med praktisk bæredygtighed og naturdannelse. Som sidegevinst til det bæredygtige element er den øgede trivsel det meningsfulde arbejde giver.

Tag til Mars og led efter liv
- Henning Haack

2023

 
 

Undersøg Mars. Offentligt tilgængeligt data giver mulighed for at udforske Mars i undervisningen. Kom, og se hvordan. Mars er blevet kortlagt vha. af kredsløbssonder og rovere gennem de sidste 50 år. Dataene er offentligt tilgængelige, og det er derfor muligt at udforske Mars fra klasseværelset. Vi vil vise, hvordan du kan bruge Google Earth Pro til at finde udtørrede flodlejer, deltaer, kratere, iskapper o.m.a. Vi vil også bruge flammefarveforsøg til at vise, hvordan Perseverance roverens SuperCam bruger en kraftig laser til at analysere klipper op til 8 m. væk. Vi illustrerer, hvordan det danskkonstruerede røntgenkamera virker, og det vil være muligt at arbejde med data fra det.

Tag med ud i rummet
- Dorthe Adamsen m.fl.

2023

 
 

I workshoppen fik deltagerne et indblik i hvordan Tårnby Kommunes Science gruppe vil arbejde i uge 39 fra 0-18 år. Deltagerne fik arbejdet med to-tre undersøgelser med fokus på raket-princippet via balloner.

Links:

 
 
 
 

Ud i universet med modeller
- Lisbeth Vive

2023

 
 

Naturvidenskabsfestival er en god anledning til at sætte fokus på naturfaglige modeller. Hvordan man under årets tema ‘Ud i universet’ kan arbejde med at styrke elevernes modelleringskompetence.

ultra:space – kode i kredsløb
- Johanne Bagge, DR Lær / Henrik Bay Madsen, ESERO Danmark

2023

 
 

Kom og hør om konkurrencen ultra:space, hvor elever skal udvikle en ultra:bit løsning, der kommer i kredsløb, sammen med astronaut Andreas Mogensen. Med sin store udbredelse er BBC micro:bit blevet mange skoleelevers første møde med kodning og digital teknologi. I ultra:space får eleverne mulighed for at lave kode, der kommer i kredsløb om Jorden sammen med den danske astronaut Andreas Mogensen. Ultra:space er både et undervisningsforløb og en konkurrence. Vinderløsningerne testes af Andreas Mogensen under HUGINN-missionen. Kom og hør om konkurrencen og de undervisningsmaterialer, der vil blive udviklet frem mod rumrejsen – og om, hvordan din klasse kan deltage. Der vil være mulighed for at afprøve kodning af micro:bit. Ultra:space er et samarbejde mellem DR ultra:bit, ASTRA, Naturvidenskabernes Hus og ESERO Danmark

I Klimaforskernes Fodspor
- Ida Toldbod

2023

 
 

Oplægget præsenterede det digitale undervisningsmateriale ”I klimaforskernes fodspor”, der er et Novo Nordisk Fonds finansieret projekt. Materialet giver mulighed for, at elever kan arbejde på en spændende, undersøgelsesbaseret måde med at forstå udviklingen og processerne i det arktiske klima, gennem inddragelse af databaseret materiale fra polarportal.dk. Polarportal.dk drives i et samarbejde mellem GEUS, DMI, DTU.

Talentudvikling gennem Citizen Science
- Anne Harrits

2023

 
 

Citizen Science giver god mulighed for at engagere elever i aktuelle forskningsprojekter samtidig med, at det skaber rum for differentiering. Deltagerne får mulighed for at brainstorme over og få feedback på ideer til at designe undervisningsforløb, hvor fagligt motiverede gymnasieelever gennem involvering i Citizen Science går fra ’bare’ at være elever til at være vidensskabende og -formidlende medforskere i faktiske forskningsprojekter. Akademiet for Talentfulde Unge | Midt vil fortælle om erfaringer med systematisk at præsentere muligheder for involvering i forskningsprojekter gennem Citizen Science (CS) for eleverne. Der præsenteres erfaringer og resultater fra et konkret forskningsprojekt, hvor elever har været medforskere og derved blev udfordret af at møde forskere som rollemodeller og samarbejdspartnere. Deltag i workshoppen og få input til at skabe inspirerende undervisning med mulighed for differentiering gennem Citizen Science.

Har du hørt det? Hightech research ind i din undervisning.
- Kasper Vejlgaard

2023

 
 

Skolevirksomhedssamarbejde mellem Eriksholm Research Center (Oticon) og Hellebækskolen. Vi fortalte om gode og dårlige erfaringer og delte råd til dit fremtidige samarbejde.

Bring rumfart og virksomheder ind i undervisningen
- Maddy Tizar Hansson, Henrik Bay Madsen

2023

 
 

På workshoppen bliver du klogere på de mange undervisningsaktiviteter og forløb, kaldet ’missioner’, som er klar til brug på esero.dk. Vi gennemgår også nogle af de lærerkurser, som ESERO Danmark tilbyder løbende hen over året.

Det er noget vi leger
- Ivan Poulsen

2023

 
 

STEAM undervisning i Dagtilbud og Indskolingen. En legende tilgang til teknologi og naturvidenskab for de mindste.

Rod i robotterne – Kom godt i gang med at arbejde med robotter og kodning
- Jakob Hjortshøj

2023

 
 

En workshop, hvor vi afprøver og diskuterer forskellige metoder til undervisning i robotteknologi og blokkodning i folkeskolen. Med en robot i hånden kommer du til at arbejde med ’use, modify, create’ og ’6F-modellen’. Herefter åbner vi rummet for erfaringsudveksling med kodning, robotter og andre teknologier, hvor både succeshistorier og skrækscenarier kan deles og diskuteres.

Grafisk facilitering i naturfagene
- Anne Dissing Rasmussen og Ulla Hjøllund Linderoth

2023

 
 

Fotos fra workshoppen; hvad er grafisk facilitering? Tips, tricks og træning! Progressionstræ! Ikoner kan hjælpe eleverne med overblik over de fire naturfaglige kompetenceområder

Udvikling af praksis sammen med kollegaer
- Lisbeth Vive og Lars Hagelskjær Wieland

2023

 
 

Hvordan styrker du naturfagsundervisningen og fagteamsamarbejdet på din skole gennem arbejde med naturvidenskabsfestival. Fokus vil være på udvikling og forankring af didaktiske praksisfællesskaber

Grafisk facilitering i naturfagene
- Anne Dissing Rasmussen og Ulla Hjøllund LInderoth

2023

 
 

Eksempler på hvordan læseplanens lange tekst kan omsættes til ikoner, der skaber hurtigt overblik og fælles forståelse.

Links:

Vores hjemmeside

 
 
 
 

Kast dig ud i opfinderi og kodning i dit fag!
- Martin Lilliendal Hansen

2023

 
 

Lær, hvordan du inddrager interaktive installationer i din undervisning med en projektbaseret tilgang og opfindsomhed i fokus. Martin fra Guldastronaut formidler på inspirerende og underholdende vis, hvordan alle lærere – også dig – med fordel kan inddrage design, opfinderi og kodning med microcontrollere i undervisningen. Han bringer det fysiske sammen med det digitale og har fokus på opfinderiet, det interaktive, at det skal være sjovt for eleverne og nemt for de voksne! Du får inspiration til anderledes tilgange til teknologiforståelse og naturvidenskabelig formidling og nye, konkrete metoder og sjove ideer. Martin er medejer af firmaet Guldastronaut, der arbejder med teknologiforståelse og opfinderi i børnehøjde. Han har i mange år arbejdet med formidling både som underviser på diverse uddannelsesinstitutioner og som interaktionsdesigner på mange naturvidenskabelige projekter for bl.a. museer og akvarier. // update Nu er bb ovre og jeg er taget hjem - tak fordi i gad høre på hvad jeg havde at fortælle. Skriv til os på rumpistol@guldastronaut.dk hvis i vil have besøg på jeres skole - vi kommer gerne ud og laver oplæg og workshops og det både i læreværelset og i klasselokalet.Vi har en ny hjemmeside på vej med jævnlige opfinderindlæg så hvis i gerne vil have alle de her materialer vi laver når vi er ude og lave oplæg så skriv jer op på vores nyhedsbrev så får i dem direkte i jeres indbakke en gang om måneden.Venlig Hilsen Martin fra Guldastronaut

Festival for hele skolen
- Lydia Garcia

2023

 
 

Oplæg om konkrete ideer til afholdelse af festival for hele skolen. Grønnevang skole i Hillerød har afholdt en hel festivaluge under temaet "Kan vi leve på Månen?". FÅ ideer til alt fra opstartsfasen til afviklingen samt håndkribeligt ideindhold til undervisningen.

Hvad fossilt DNA kan fortælle os om vores nutid og fremtid
- Eske Willerslev, University of Cambridge og Københavns Universitet

2023

 
 

Eske Willerslev fortæller om sin forskning i fossilt DNA og de opdagelser, han har gjort sammen med sin forskningsgruppe.

Skip to content