Præsentationer

På denne side kan du finde præsentationer, som oplægsholdere har delt med Big Bang-konferencen.

  • Vælg spor

  • Sorter

Alternative modeller for samarbejde med virksomheder
- Peter Bertelsen - Naturvidenskabernes hus, Lasse Søndergaard Winther - Danske Maritime

Brug af teknologi på eksterne læringsmiljøer
- Søren Lumbye

Hvem er AQUA Naturfagscenter og hvad er vi optaget af pt. eksempler på teknologi i vores undervisning.

10490

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Brug af teknologi på eksterne læringsmiljøer
- Mai Murmann

Experimentariums bud på en udstilling om teknologiforståelse, hvor vi rejser 10 år ud i fremtiden og ser på hvilke teknologiske muligheder vores børn vil få, og hvilke etiske dilemmaer det udløser. Link til projektbeskrivelse og kontaktoplysninger om udstillingen "Skab Fremtidens menneske" på Experimentariums hjemmeside.

10646

 
 
 

Links:

Om projektet

 
 
 
 

Den lille ingeniør – motivation i praktisk arbejde
- Jan Boddum Larsen

Hvad gør et STEM forløb gør ved motivationen af elever? Dette oplæg har sit afsæt i en undersøgelse af hvordan et ingeniørmæssigt og produktorienteret undervisningsforløb kan motivere elever på HTX. Undervisningsforløbet og den bagvedliggende didaktik vil også kort blive beskrevet. Der vil blive stillet skarpt på hvordan et undersøgelsesdesign til opsamling af data ville kunne laves. Desuden vil oplægget vil byde på et bud på hvordan motivation kan måles, og hvad teknologi gør ved motivation.

10697

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Design en app - uden at kode
- Daniel Gorm Andersen

Uden at gå på kompromis med brugerinddragelse, ideudvikling, prototyping eller feedback går vi fra ide til funktionsdygtig prototype-app på ganske kort tid. Der er fokus på form over indhold, som du til enhver tid kan udskifte med mere komplekse, naturfaglige problemstillinger.

10683

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Edderkoppesilke – fremtidens polymer
- Irina Iachina

Edderkoppesilke er et supermateriale, da det er næsten lige så stærkt som stål. Lær mere om edderkoppesilkens struktur og hvordan det laves i edderkoppen, samt hvordan det kan laves kunstigt.

10863

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Eleven som forsker
- Martin Brøchner-Nielsen

Præsentationen giver et hurtigt indblik i, hvad Eleven som forsker er for et forløb og hvad eleverne siger om deres oplevelser og udbytte af Eleven som forsker. Derudover har jeg linket til en lærervejledning samt Initiativet Demokrati i skolen, hvor Eleven som forsker indgår som et muligt forløb.

11059

 
 
 

Engineering Day
- Nina Ahnstrøm

Vil du prøve kræfter med engagerende undersøgelsesbaseret undervisning i naturfagene? Så kom, og få inspiration til at arbejde med Engineering Day.

11056

 
 
 

Links:

Engineeringday.dk

 
 
 
 

Er der også plads til naturdannelse?
- Pernille Friis Brødsgaard

Præsentationen handler om begrebet naturdannelse, som handler om at styrke børn forhold til naturen - bl.a. i skoletiden og i undervisningsforløb. Begrebet indeholder både kropslige erfaringer, viden, følelser og filosofisk refleksion over naturen, og det rummer også den ufravigelige materielle relation mellem menneske og natur, som netop kan være et afsæt for at stimulere de andre fire elementer.

11087

 
 
 

Få naturen ind i skolgården - hvordan?
- Lilli Gruwier

Et kompendium til at supplere oplægget med links, inspiration og uddybende tekst

10603

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Fællesfaglig prøve - hvordan?
- Nuka Massa

Hvordan kan man arbejde i 9. klasse, for at gøre eleverne klar til prøvens mange krav?
PDF inkluderer: Kompetencerne forklaret, Kvikguide til forsøg, Analyse modeller og Disposition skabelon

10670

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Fire typer af undersøgelser
- Lene Christensen og Christina F. Binau

Fire typer af undersøgelser. Få styr på kendetegnene og hvordan du arbejder med dem i praksis.

11073

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Fire typer undersøgelser i naturfag
- Christina Frausing Binau

Eksperiment, illustrationsforsøg, observation og prøv-dig-frem er fire typer, vi kan inddele overbegrebet 'naturfaglige undersøgelser' i. Se plakater, der kan jentes på testoteket.dk, som kan printes og hænge i faglokalet, så eleverne bliver hjulpet til at kunne skelne - og lærerne til at variere, hvordan naturfaglige undersøgelser iscenesættes.

10726

 
 
 

Før et forløb i eksterne læringsmiljøer
- Trine Hyllested

Materiale af Trine Hyllested om overvejelser før et forløb i de eksterne læringsmiljøer

11144

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Før et forløb i eksterne læringsmiljøer
- Nana Quistgaard

Bidrag i paneldebat om kobling mellem skole og eksterne læringsmiljøer. Præsentation af hvordan endagsbesøg i et af LIFEs undervisningslaboratorier fungerer som uddybning og perspektivering af et forudgående, længerevarende forløb på skolen.

11052

 
 
 

Links:

 
 
 
 

FYMA - når fysik og matematik sammenlægges
- Brian Krog Christensen

Hvad sker der med elevernes interesse for fysik og matematik, når fysik C og matematik C integreres til ét fag? Lærer eleverne mere ved ét integreret fag end ved to separate fag?

10870

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Gådefulde farver for 0-18 år - Tårnby Kommune
- Dorthe Adamsen

Workshoppen giver deltagerne et indblik i og mulighed for hands on at arbejde med farver på tværs af overgange og på tværs af faggrupper. Hør om, hvordan vi i Tårnby Kommune via en sciencegruppe får sat fokus på, hvordan vi kan understøtte børn og elevers læring og trivsel. Den røde tråd fra 0-18 år er i fokus og der arbejdes med en naturfaglige arbejdsmetode hele vejen op. Vi drøfter, hvordan sciencegruppens initiativer bliver gennemført og giver mening for de forskellige aldersgrupper.

10872

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Gode samarbejder med virksomheder i gymnasiet
- Ulla Lindbæk Strøm

Oplægget handler om Naturvidenskabernes Hus' samarbejder mellem virksomheder og gymnasier. I forløbene arbejder eleverne på at løse en en problemstilling i forlængelse af den case, som medarbejdere fra en virksomhed har præsenteret dem for. Undervejs i forløbet møder elever rollemodeller og besøger virksomheden. Til sidst præsenterer eleverne, deres løsningsforslag for medarbejderne, der giver feedback til eleverne.

10545

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Grundvandsgeokemi - Ligevægte og reaktioner med vores drikkevand som emne
- Søren Jessen

Geologi og vandkemi med det hydrologiske kredsløb som udgangspunkt. Hvad er den naturlige kemi i drikkevand? Én reaktionsligning dominerer overalt! (Bemærk - animationer i den oprindelige præsentationer medtages ikke PDFen)

11120

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Hvad er Teknologi (ifølge Skramloteket)?
- Yvonne Herguth Nygaard

Der er kun tale om en visuel præsentation med billeder og modeller der understøtter oplægget.

10571

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Hvad kan vi undersøge?
- Casper Lohman Jensen

Når eleverne har lavet en undersøgelse, har de ikke kun lavet en undersøgelse. De har også fået et værktøj, de kan bruge til at undersøge andre ting. Særligt, hvis vi som lærere husker at gøre det tydeligt for eleverne.

10878

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Hvem er naturvidenskabelig dannelse for?
- Henriette Holmegaard og Line Bruun Nicolaisen

I denne workshop arbejder vi med, hvordan dannelse i naturvidenskab ser ud i praksis. I over et århundrede har dannelse været et bærende princip i uddannelsessystemet. Det bygger på en forståelse af en refleksiv proces, hvor eleverne bl.a. udvikler ’selvbestemmelse, ansvar, fornuft og uafhængighed’ Vi præsenterer en kritisk analyse af dannelsesbegrebet ud fra et perspektiv om social ulighed indlejret i tanker om science-kapital. For hvem er det, der har mulighed for at reflektere kritisk?

11139

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Hverdagsfysik
- Søren Storm

Hvorfor binder fryseren? Afspiller højtaleren flere frekvenser samtidigt? Opklar det med naturvidenskabelige undersøgelser i materialet 'Hverdagsfysik'.

11047

 
 
 

Links:

Hverdagsfysik

 
 
 
 

Hvordan anvender du matematik i naturfag?
- Marie Louise Brücker

Hvordan drager naturfag og matematik nytte af hinandens styrker, når elever arbejder med data og modellering?

10880

 
 
 

Links:

Forskerdata.dk

 
 
 
 

Hvordan forbereder du eleverne til prøverne?
- Mette Pawlik Thorsen

Forbered dine elever til prøverne i naturfag. Faghæftet - Grundlaget for undervisningen. Undervisningen - Proces. Prøver - Målet.

11115

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Hvordan kan man gøre matematik erhvervsfaglig?
- Flemming Kastbjerg

På EUX skal undervisningen i Matematik C passe til elevernes erhvervsfaglighed. Hvordan gør du det inden for de rammer, der er på EUD?

11043

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Hvordan måler vi lysets hastighed?
- Lars Occhionero

En kort historie om lysets hastighed, samt klassiske og mindre klassiske metoder til at finde den

10882

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Hvordan møder du indskolingsbørn i naturfag
- Trine Hyllested

Materiale af Trine Hyllested om hvordan du møder indskolingsbørn med naturfagene og hvordan natur/teknologi er én af vejene til de gådefulde verdener

11146

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Inspiration og konkrete projektidéer til Unge Forskere
- Stefan Kalmar

... de idéer jeg nåede at komme igennem til oplægget :-) Skriv gerne til mig hvis du har brug for nogen at brainstorme med omkring science projektidéer eller projekttemaer til din klasse. Hvis du fx har en idé til et tema, men mangler konkrete idéer indenfor temaet... så kontakt mig endelig. Jeg koster gratis når det handler om unge menneskers involvering i science.

10886

 
 
 

Links:

Causa Sui

 
 
 
 

Lærer - kend din virksomhed
- Kasper H. Vejlgaard

Forskellige kulturer på virksomhederne bør have stor indflydelse på den måde du går til skole-virksomheds samarbejdet på. Vi har præsenteret en model til vurdering af virksomheder samt en do's and don'ts liste til de forskellige typer.

10628

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Løft udbyttet af et STEM-rollemodelsbesøg
- David Russel

Oplægget handler om hvordan besøg af trænede rollemodeller, kan være med til at øge elevers motivation for naturfag og matematik i grundskolen, samt hvordan de kan skabe en sammenhæng mellem skolen og virkeligheden. Derudover præsenteres nye gratis læringsaktiviteter, der er udviklet i forbindelse med besøgsordningen Book en ekspert.

10568

 
 
 

M i STEM – en undersøgelse på Læreruddannelsen
- Mia Jürgensen

I dette oplæg vil du få konkrete bud på, hvordan du kan tænke M’et i STEM ind i undervisningen i udskolingen via lektionsstudier med biologi og matematik.

10892

 
 
 

Links: