Sponsor

LEO Fondet

Big Bang sponsor - LEO Fondet

LEO Fondet er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde, der støtter den bedste internationale forskning, som kan bane vejen for accept, forståelse og behandling hudsygdomme.

Fondet ejer medicinalvirksomheden LEO Pharma og har som primært formål at sikre LEO Pharmas langsigtede uafhængighed og succes som global, forskningsbaseret medicinalvirksomhed. Udover ejerskabet af LEO Pharma har LEO Fondet finansielle aktiver for ca. 14,5 mia. kr.

Fondet blev grundlagt i 1984 af Knud Abildgaard, svigersøn til apoteker August Kongsted, som sammen med apoteker Anton Antons grundlagde LEO Pharma i 1908.

”Dygtige og engagerede naturfagslærere er afgørende for, at børn og unge oplever naturvidenskab som noget, der er relevant og sjovt. Derfor er vi meget glade for at støtte Big Bang-konferencen – helt i tråd med vores ønske om at styrke fødekæden af forskere, der er optaget af naturvidenskab.”

Ida Brams
Chef for uddelinger i LEO Fondet

Andre partnere

Arrangør

Skoletjenesten

Sponsor

VILLUM FONDEN

Sponsor

LEO Fondet

Arrangør

Naturvidenskabernes Hus

Arrangør

Statens Naturhistoriske Museum

Arrangør

Institut for Naturfagenes Didaktik

KONTAKT

Big Bangs sekretariat
+45 
24881094
kontakt@bigbangkonferencen.dk
CVR: 32509444
EAN: 5798000560789

Big Bangs bobler

Få et værksted

Har du en idé til et spændende hands-on værksted? Så er det nu, du skal ansøge om at få et værksted til Big Bang 2021.

Deadline er d. 1. november 2020.

Har du noget på hjerte, og har du lyst til at være oplægsholder?

Så er det lige nu, du skal ansøge om at afholde et oplæg, en workshop eller paneldebat på Big Bang 2021. Ansøgninger skal tage udgangspunkt i et af de 11 spor.

Deadline er d. 30. september 2020.