Sponsor

LEO Fondet

Big Bang sponsor - LEO Fondet

Om LEO fondet

LEO Fondet er en af Danmarks største erhvervsdrivende fonde, der støtter den bedste internationale forskning, som kan bane vejen for accept, forståelse og behandling hudsygdomme.

Fondet ejer medicinalvirksomheden LEO Pharma og har som primært formål at sikre LEO Pharmas langsigtede uafhængighed og succes som global, forskningsbaseret medicinalvirksomhed. Udover ejerskabet af LEO Pharma har LEO Fondet finansielle aktiver for ca. 14,5 mia. kr.

Fondet blev grundlagt i 1984 af Knud Abildgaard, svigersøn til apoteker August Kongsted, som sammen med apoteker Anton Antons grundlagde LEO Pharma i 1908.

”Dygtige og engagerede naturfagslærere er afgørende for, at børn og unge oplever naturvidenskab som noget, der er relevant og sjovt. Derfor er vi meget glade for at støtte Big Bang-konferencen – helt i tråd med vores ønske om at styrke fødekæden af forskere, der er optaget af naturvidenskab.”

Ida Brams
Chef for uddelinger i LEO Fondet

Andre partnere

Skip to content