Gå til hovedindhold

Tirsdag 2. april

I oplægget bliver du præsenteret for resultaterne af et undersøgende studium med det formål at 1) identificere væsentlige aspekter af Engineering Pedagogical Content Knowledge (E-PCK) og 2) beskrive, hvordan E-PCK udvikler sig på baggrund af efteruddannelsesforløbet 'Engineering i Skolen.' Metodisk er der tale om et Mixed Methods-studium, der inddrager en stor mængde case-data fra deltagende læ


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Lars Brian Krogh, VIA UC, Martin Sillasen, VIA UC, Peer Daugbjerg, VIA UC

Få indblik i ‘Hovedet i Havet’, som Aarhus Universitet står bag, og som er særligt målrettet 7. - 9. klasse. Deltagerne vil få mulighed for hands-on at afprøve flere eksperimenter fra de spændende tværfaglige undervisningsforløb. Alle forløb er udarbejdet efter de fællesfaglige fokusområder. Kom og hør om alle de spændende muligheder, som projektet byder på.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Signe Brokjær, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet , Peter Bondo Christensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Mads Lundgren Bendixen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Find ud af, hvad der gemmer sig bag temaet for årets Naturvidenskabsfestival, og få inspiration og undervisningsforløb til din festival. Derudover præsenterer Astra de forskellige aktiviteter tilknyttet festivalen - Masseeksperimentet, Testoteket, Videnskaben på Besøg, Festivalpuljen m.fl. Alt i alt får du som underviser masser af inspiration til at arbejde med vand i uge 39.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Pernille Vils, Astra , Lene Christensen, Astra

Rambøll og Københavns Professionshøjskole har gennemført en undersøgelse af videns- og kompetencebehov blandt naturfagslærere i grundskolen. Undersøgelsen ligger i forlængelse af regeringens naturvidenskabsstrategi og er gennemført for Undervisningsministeriet.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Martin Foldager Hindsholm (Senior Consultant), Rambøll

Skaber det motivation eller forvirring hos gymnasieelever at deltage i forskningsprojekter fra universitetet? På SNM har oplægsholderne fulgt en gruppe særligt interesserede elever, som har deltaget i Real Science, et citizen science-projekt på museet, og de har undersøgt, hvilken effekt arbejdet med videnskabelige processer i reelle forskningsprojekter har på elevernes motivation.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Line Bruun Nicolaisen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Marie Rathcke Lillemark, Statens Naturhistoriske Museum

Som talentvejleder i folkeskolen skal du støtte dine kolleger i at spotte og udfordre talenterne hjemme på skolen og i samarbejde med ledelsen udarbejde en talentstrategi for skolens talentarbejde. Kom og hør om Science Talenters talentvejlederuddannelse. Du kan også møde et par erfarne talentvejledere og en naturfagskoordinator fra Fredericia, som deler ud af deres erfaringer.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Christian Storm Tholberg, Talentvejleder Fredericia, Majbritt Larsen, Talentvejleder i Fredericia, Uffe Sveegaard, Science talenter, Astra

Hvordan skaber I bæredygtighed på skolen, både i undervisningen, i driften og i skolens organisering? Med erfaring fra Friluftsrådets miljøundervisningsprogram Grønt Flag Grøn Skole får du ideer til at kickstarte din skoles grønne udvikling. Der trækkes både på danske og internationale erfaringer. Mere end 200 danske skoler og 51.000 i 67 lande verden over er med i Grønt Flag-programmet.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Karen Præstegaard Hendriksen, projektleder i Friluftsrådet

Gennem praktiske øvelser bundet på didaktiske refleksioner kommer du med på en læringsvej mod professionel grafikprogrammering. Målet er at få indblik i, hvordan man med matematiske eksperimenter kan være kreativt visuelt skabende, og du får en forståelse af den grafikprogrammering og matematik, der ligger bag.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Louis Køhrsen, UCL

Programmering i indskolingen - what? Kan det lade sig gøre? Kom og prøv vores workshop om, hvorfor man bør starte med programmering allerede i indskolingen, og hvordan man kan gøre det. Du vil som deltager få mulighed for at prøve kræfter med nogle af de materialer og forløb, der kan bruges i indskolingen - klar til at tage med hjem til din egen praksis. Husk computer. 


Målgruppe: Førskole, Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mette Givskov Hansen, Læringscenter Randers , Rie Brøndum, Læringscenter Randers, Anders Vorum, Læringscenter Randers

Gør det til en del af dit årshjul at arbejde med Naturvidenskabsfestival. Inddrag eleverne, og lad dem tage føringen, når I vælger fokus. I denne workshop vil du gennem oplæg og praktiske øvelser få værktøjer til at styre projektet, lige fra de spæde ideer i maj og efterfølgende ansøgning om sponsorat frem til projektforløb, hvor eleverne planlægger alt og underviser yngre elever i uge 39.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Janne Feenstra, Skolen på Herredsåsen , Kirsten Noe, Skolen på Herredsåsen

Formidlere fra Designmuseum Danmark og Holstebro Kunstmuseum giver praktiske bud på, hvordan de arbejder med undervisningstilbud til faget matematik. Ud over en introduktion til de to museers overvejelser vil workshoppen også indeholde praktiske hands on-øvelser - konkrete eksempler på, hvordan der kan arbejdes med matematiske kompetenceområder i et eksternt læringsmiljø.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Ulla Kjær Kaspersen, Nationalt netværk af skoletjenester, Anne Mette Høncke, ARoS, Aarhus Kunstmuseum, Peter Haarby, Holstebro Kunstmuseum

Hvorfor eksisterer vores verden i lige netop tre rumlige dimensioner? Hvorfor ikke fire, fem eller en million? Og hvilke implikationer ville det have på atomer, molekyler og liv, hvis der var andre retninger end op, frem og til siden? Hør om et nyt, ambitiøst og hjernevridende forskningsprojekt - der blev startet af en gymnasieelev.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Benjamin Muntz, Imperial College London

Praksisorienteret inspiration til at bruge elevtekster som evalueringsværktøj, og til hvordan den sproglige udvikling i naturfagene kan tænkes ind i planlægningen på læringsplatformen. Vi skal arbejde med hvilke didaktiske overvejelser og teorier, der ligger bag ideen om skriftlighed i naturfag.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Mette Mellerup, Sølystskolen, Silkeborg

Ønsker du, at dine elever bliver mere bevidste om egen læring og mere interesserede i naturfag? Her bliver du præsenteret for en metode, der kombinerer synlig læring, baglæns design af undervisning og Inquiry Based Science Education. Via metoden opnår du og dine elever løbende viden om elevernes læringsniveau.


Målgruppe: Førskole, Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Hanne Matras, Rysensteen Gymnasium

I løbet af workshoppen vil deltagerne bliver præsenteret for og selv arbejde med forskellige aspekter af modeller i naturfagsundervisningen. Med inspiration fra naturfagsdidaktisk litteratur vil vi arbejde med 1) Modelbased inquiry, 2) Meta-modelling competence og 3) Evaluering af elevers modelleringskompetence.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Peer Daugbjerg, VIA UC , Lars Brian Krogh, VIA UC, Martin K. Sillasen, VIA UC

På workshoppen vil vi arbejde med forskellige virksomhedsopgaver. Du vil opleve, hvor meget læring der kan være i et skole-virksomhedssamarbejde, og hvilke fordele gennemførelsen af et skole-virksomhedsforløb kan give både dig som lærer og virksomheden. Workshoppen tager udgangspunkt i de konkrete erfaringer, lærer Heike Henn-Winkels har gjort sig med skole-virksomhedssamarbejde.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Heike Henn-winkels, Tyske skole Haderslev tidl. Naturfagsvejleder Ringkøbing/Skjern kommune

I denne workshop vil vi belyse, hvordan brugen af billeder/illustrationer i fagbøger og i formidling af naturvidenskab er med til at forme vores billeder af naturvidenskab, og af hvordan en naturvidenskabelig forsker ser ud – hvad enten vi er formidlere, undervisere, forskere eller elever.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Marianne Achiam, Institut for Naturfagens Didaktik, KU, Sara Tougaard, Institut for Naturfagens Didaktik, KU

Det skal være sjovt at arrangere og gennemføre en festival. På workshoppen får deltagerne al den viden og inspiration, der skal til for at få lyst til og mod på at lave en naturfagsfestival på deres skole. Oplægsholderen har fire festivaler bag sig og fortæller også om det løft, det giver at være arrangør, og al den taknemmelighed, man oplever undervejs.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Christian Riedel, Skovvejen skole

Hvad skal læreren og pædagogen kunne, når de samarbejder? På baggrund at et konkret IBSME-projekt (Inquiry Based Science and Mathematics Education) i 4.


Målgruppe: Førskole, Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Simon Madsen, UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole, Morten Rask Pedersen, UCL

Hvad er vigtigt, når det gælder efter- og videreuddannelse af naturfagslærere? Oplægget præsenterer den foreløbige evaluering af "Kompetenceløft i Undervisningsfag" (KiU) for de fire naturfag i folkeskolen, hvor 180 naturfagslærere og deres skoleledere har deltaget. Naturfagslærere er generelt mindre positive i deres vurdering af forløb og udbytte end lærere i andre fag.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Steffen Elmose, Læreruddannelsen, UC Nordjylland

Kan talentfulde elever i naturvidenskab udfordres optimalt, samtidig med at vi undgår læringstabet mellem folkeskolen og gymnasiet? Bliv introduceret til de gode erfaringer og snitfladerne mellem pensum op mod den nye fælles naturfagsprøve og pensum i 1.g i Ordrup, hvor et veletableret tværfagligt biotekforløb binder udskolingen og gymnasiet sammen.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mikael Hvass Hedahl, Ordrup Skole


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Martin Frøling Jensen, Lektor, Næstved Gymnasium og HF, Peter Trautner, Lektor, Næstved Gymnasium og HF, Mikkel Hindholm, Lektor, Næstved Gymnasium og HF, Susanne Juul Stubgaard, Rektor, Næstved Gymnasium og HF

Kom og bliv inspireret til, hvordan du kan arbejde med vejen fra jord til bord i praksis, så du giver eleverne viden og praktiske erfaringer, de kan handle på i fremtiden. Workshoppen  og oplægget tager udgangspunkt i de erfaringer, 4H har gjort sig med at vise børn vejen fra jord til bord i 4H-haver, på 4H-gårde og på madskoler.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Janneke Nkemka Pedersen, 4H

Tang bruges allerede til trendy chips, sundhedsfremmende foder og som konsistensmiddel i fødevareproduktion. Tang kan også rense vandet i forbindelse med fiskeproduktion, og der forskes i at bruge tang til bæredygtige tekstiler, bionedbrydelige sko og alternativer til plast. Oplægget giver dig en bred indføring i tang som en alsidig og bæredygtig ressource. 


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Lone Thybo Mouritsen, leder af forskning ved Kattegatcenteret

I denne workshop arbejder vi hands on med dataindsamling til digitale kort samt materialer til undervisningen sammen med SkoleGIS. Vi anvender app'en Survey123 til at indrapportere data på kort, og du lærer også at opsætte dit eget spørgeskema til dataindsamlingen.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Jesper Fogt Nielsen, Geoinfo , Niklas Schierning Gregersen, Geoinfo

Hvordan kan georadar-målinger være med til at beskytte vores drikkevandsressourcer?Drikkevand i Danmark kommer udelukkende fra grundvandet. På Københavns Universitet undersøger vi, om georadar-målinger kan bruges til at kortlægge de transportveje, regnvand tilbagelægger, inden det når grundvandet. Denne viden kan bruges til at beskytte grundvandsressourcen fra forurening og overforbrug.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Majken Looms Zibar, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Geologi indgår i vid udstrækning i folkeskolens læringsmål og har den store fordel, at faget på elegant vis binder folkeskolens enkelte naturfag sammen i en lang række spændende og samfundsrelevante temaer. I oplægget kommer vi med eksempler på geologiforløb og undersøgelser, der giver eleverne mulighed for at praktisere den naturvidenskabelige metode delvist i udeskole-regi.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Camilla S. Andresen , Naturcenter Nyruphus, Helsingør kommune , Thomas Nielsen, Naturcenter Nyruphus, Helsingør kommune

Læringskonsulent Lars Volf Jensen fra Undervisningsministeriet bringer nyt om naturvidenskabsstrategiens tiltag og giver en kort status på udvalgte tiltag. Du får nyt om prøverne, erfaringer fra de seneste år og nye tiltag. Desuden opdateres du på teknologiforståelse - hvordan ser fagligheden ud, og hvordan kan den nye faglighed integreres med naturfagene.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Lars Volf Jensen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet , Kåre Rasborg, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet , Mads Joakim Sørensen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Når en klasse besøger en virksomhed, er det to verdener, der mødes. Hvordan bliver det møde en spændende og lærerig oplevelse for eleverne? Samtidig med, at lærer og virksomhed er trygge og har mindst muligt tidsforbrug? Kom til workshop, og hør om Dansk Arbejdsgiverforenings erfaringer med virksomhedssamarbejde og om den nye indsats, der lanceres dette forår.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Hanne Møllegaard Sundin, Projektchef Dansk Arbejdsgiverforening

Ældre forskning viser, at drenge og piger ikke har haft samme taletid i skolen. Anden forskning viser, hvor vigtigt det er, at eleverne tager aktivt del i den faglige samtale i naturfagstimerne. I dette oplæg præsenterer vi ny forskning om taletiden i naturfagstimerne i en svensk skole.


Målgruppe: Førskole, Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Nina Eliasson, Mittuniversitetet, avdelningen för matematik och ämnesdidaktik, Sverige, Helene Sørensen, Aarhus Universitet, DPU

I oplægget præsenteres du for resultaterne af en undersøgelse af et årgangsteams brug af lektionsstudier. Du vil kunne lære noget om, hvad man kan få ud af lektionsstudier - fx i forhold til at finde et fælles fokus, som ikke kun drejer sig om det praktiske og det organisatoriske, og til at finde didaktiske modeller, som giver mening i mange fag.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Jørgen Haagen Petersen, Center for skole og læring, læreruddannelsen i Roskilde

Oplev de nyudviklede og spektakulære forsøg, der er skræddersyet til årets festivaltema ‘Vandets hemmeligheder’, når Søren og Kasper kommer og afprøver eksperimenterne. Få også et overblik, og afprøv selv flere forsøg fra Testoteket, du kan benytte til temaet. Endelig præsenteres Testotekets to nye 'indgange', som især er til Fællesfaglige Fokusområder og til ungdomsuddannelserne.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Lene Christensen, Astra , Søren Storm, Kasper Berthelsen

Hvad er vand, og hvorfor spiller vand så stor en rolle for alt liv omkring os? På denne workshop sætter Naturcenter Amager Strand fokus på forsøg, undervisning, materialer og didaktik til 1. - 3. klasse. Forløbet er udviklet tværfagligt, således at der findes et tilsvarende forløb med fokus på kristendommens myter og historier om vand.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Pernille Haugaard Jensen, Naturcenter Amager Strand, Skoletjenesten, Benny Mosgaard, Naturcenter Amager Strand

Gymnasiereform, nye elevgrupper og en verden i stadig forandring stiller krav til gymnasielærerne i de naturvidenskabelige fag. På baggrund af forskellige forsknings- og udviklingsprojekter samt efteruddannelsesaktiviteter bliver der i oplægget lagt op til at drøfte, hvilke krav der kan blive aktuelle, og hvordan gymnasielærerne kan imødegå disse krav.


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Helle Mathiasen, IND

Denne session starter med, at oplægsholderen fremlægger en analyse af det krydspres, som en lærer står i, når man både skal leve op til Fælles Mål, øvrige krav i folkeskolen og den lokale skolekultur. Derefter diskuterer et panel bestående af en lærer, en læreruddanner, en forsker og en repræsentant fra Undervisningsministeriet, hvordan lærere og ledelse kan håndtere dette pres.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Nina Holst Waaddegaard, IND, KU

Hvordan kan du bygge luftraketter og samtidig både give dine elever viden om raketter og rumfart og udfordre de talentfulde elever? I denne workshop skal vi arbejde med undervisningsdifferentiering i praksis. Ud fra emnet raketter skal deltagerne på workshoppen arbejde med selv at konstruere et tværfagligt undervisningsforløb for klassen, som også tilgodeser talenter.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Steen Eiler Jørgensen, Science talenter, Astra, Signe Ammitzbøll, Science talenter, Astra

Hvordan indarbejder man verdensmålene i sine undervisningsforløb, og hvordan kombineres det med udeskole? Og hvad vil det egentlig sige at lave verdensmålsundervisning? Få tips til, hvordan du kan gribe arbejdet an, og få didaktiske hjælpeværktøjer og konkrete ideer med hjem.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Jaris Bigler, Københavns Naturskole, Afdelingen for Bæredygtig Udvikling, Københavns Kommune, Giuliano Matessi, Københavns Naturskole, Afdelingen for Bæredygtig Udvikling, Københavns Kommune

Lær om de selvlysende organismers forunderlige verden, og hvordan du selv kan lave forsøg med selvlysende alger. Hør om den nyeste forskning fra DTU, hvor selvlysende mikroalger måske kan vise vej henimod produktion af bæredygtigt biologisk lys fra levende organismer. I fremtiden kan biologisk lys måske være med til at oplyse vores byer og dermed erstatte energikrævende gadebelysning.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Kristian Ejlsted, Allumen IVS

For under 5.000 kr. kan du du og dine elever komme i gang med at bruge VR i undervisningen. Lad eleverne blive opslugt af den virtuelle verden. Jeg viser eksempler fra både matematik og sprogfag. Deltagerne vil umiddelbart efter dette oplæg selv kunne begynde arbejdet med VR.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Benjamin Fardan Nodal, Carolineskolen

Kom godt i gang med micro:bit - inspiration, opgaver og hands-on. Workshoppen er for dig, der ikke rigtigt kom i gang med Micro:bit, eller kun fik snust til dem, og derfor trænger til inspiration for at forsætte. Hvad kan micro:bit bruges til, og hvordan koder jeg den? Hvor kan jeg finde opgaver til min undervisning, og hvilke opgaver passer til de forskellige fag?


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mads Remvig, Beder skole/Forlaget Alinea

Kom og afprøv de nye læringspakker, som LIFE har i støbeskeen - du har mulighed for at påvirke det endelige produkt. I workshoppen er der hands on-forsøg fra udvalgte læringspakker. Der vil desuden efterfølgende være mulighed for at byde ind med ideer til læringspakkerne og lade sig inspirere ved besøg i LIFE's mobile læringsrum, som står på messen.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Christine Antorini, LIFE (Novo Nordisk Fonden) , Lars Mørch, LIFE (Novo Nordisk Fonden) , Morten Trolle, LIFE (Novo Nordisk Fonden) , Neel Holm Møller, LIFE (Novo Nordisk Fonden) , Søren Brofeldt, LIFE (Novo Nordisk Fonden) , Benedicte Mengel Pers, LIFE (Novo Nordisk Fonden) , Aff Hjarnø, LIFE (Novo Nordisk Fonden)

Hverdagen indeholder massevis af fænomener, der hører til inden for det naturvidenskabelige emneområde. I denne workshop får du en introduktion til, hvorfor og hvordan det giver mening at arbejde med science i børnehøjde. Du får desuden inspiration til aktiviteter, der understøtter børnenes forståelse af naturvidenskabelige begreber og fænomener.


Målgruppe: Førskole, Grundskole, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Linda Ahrenkiel, Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring, LSUL, Syddansk Universitet , Stine Mariegaard, Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring, LSUL, Syddansk Universitet

Med udgangspunkt i praktiske erfaringer fra virkeligheden og teoretiske perspektiver på eksterne læringsmiljøer præsenteres du for forslag, der kan styrke både det kortsigtede og langsigtede skole-virksomhedssamarbejde i åben skole. Forslagene er samlet i en model, der giver både skolerne og virksomhederne et værktøj til at styrke samarbejdet. 


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Bo Steen Mikkelsen, Amager Ressourcecenter , Emilie Greve, Amager Ressourcecenter

Fundet af to permafrosne bopladser har ændret vores syn på de første fangersamfund, der for 4.500 år siden indvandrede til Grønland. I bopladsernes kulturlag er selv skrøbelige genstande af skind, træ, knogler osv. bevarede. Dette kendes ikke fra andre bopladser i Arktis af denne alder.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Bjarne Grønnow, Nationalmuseet

Vær med til at sætte geografi på landkortet. Bliv introduceret til geografifagets mangeartede input til det fællesfaglige arbejde i naturfagene - og bidrag med dine erfaringer og bedste ideer. Geografi kan og skal mere end at svare på arbejdsspørgsmål som: Hvor opstiller vi vindmøller? Hvor er der problemer med manglende rent drikkevand? Og hvorfra skal man opsende en raket til Mars?


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Christina Frausing Binau, Astra, Esben Eriksen, Astra

Gymnasielærer Lasse Seidelin Bendtsen er en af årets modtagere af Politikens Undervisningspris 2018. Her kommer han med et bud på, hvordan man kan opnå netop det.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Lasse Seidelin Bendtsen, Borupgaard Gymnasium

Med udgangspunkt i relevante og interessante virksomhedscases kommer der et bud på, hvordan der opnås et højt akademisk niveau - uden at gå på kompromis med kernestof og faglige mål. Gennemgangen tager udgangspunkt i gymnasiernes hverdag og involverer alle gymnasieforløb fra grundforløb over fællesfaglige forløb og studieretningsopgaven til studieretningsprojektet.  


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Michael Frellesvig Boss, Naturvidenskabernes Hus

På workshoppen får du en introduktion til, hvordan du som skole eller kommune kan styrke netværket mellem virksomhederne og skolerne i kommunen. Du vil møde erhvervsplaymakere og erfarne konsulenter indenfor skole-virksomhedssamarbejde, som vil fortælle om deres tips og tricks til at opbygge og vedligeholde et stærkt samarbejde mellem skoler og virksomheder.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Jeppe Hust, Naturvidenskabernes Hus

Hvad er det, eleverne skal dannes og uddannes til i natur/teknologi? Faget lægger grunden til de kommende demokratiske medborgere, inklusive ingeniører, laboranter, biologer m.m. De lærere, der uddanner dem, spiller en væsentlig rolle. Hvad skal undervisningen i grundskolen indeholde, og hvordan kunne den gribes an? Hvad skal man selv kunne som lærer i natur/teknologi?


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Trine Hyllested, Københavns Professionshøjskole

Undersøgelsen af en klasses besøg på Experimentarium viser, at elevernes adfærd ændrer sig, når de følger et Flipped Learning-undervisningsforløb; fra at være en slags opdagende strejfere bliver de til udforskende naturfagselever. I oplægget præsenteres deltagerne for et generelt bud på, hvordan man i en åben skole-sammenhæng kan forbinde eksterne læringsmiljøer med skolens naturfag.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Henrik Levinsen, Københavns Professionshøjskole, Mette F. Andersen, Københavns Professionshøjskole, Hasse H. Møller, Københavns Professionshøjskole, Anders V. Thomsen, Københavns Professionshøjskole

Vand spiller en stor rolle i kristendommen og har givet anledning til nogle af de mest fantastiske historier fra biblen. Men hvordan spiller den religiøse tilgang sammen med den naturvidenskabelige? Det giver Naturcenter Amager Strand sammen med Folkekirkens Skoletjeneste her et spændende bud på. Bliv inspireret til en ny måde at opleve verden omkring os på.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Joh Rydahl, Folkekirkens Skoletjeneste

Regeringen ønsker at styrke den naturvidenskabelige undervisning i folkeskolen ved at udvikle en ny kandidatuddannelse for folkeskolelærere, der underviser i naturfag og matematik. Men hvad skal uddannelsen indeholde, hvem skal tage den, og hvordan skal den bruges i praksis?


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Jan Alexis Nielsen, IND, KU

Friluftsrådet og Center for Børn og Natur har det seneste år involveret foreninger, skoler, dagtilbud og familier til at komme med deres bud på hvilke naturaktiviteter, der er need to have i det gode børneliv. Alle ideerne er nu samlet i en naturaktivitetskanon for børn, som danner udgangspunkt for denne workshop. For børn bliver større i naturen.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Karen Præstegaard Hendriksen, Friluftsrådet

Hvordan tackler man i skolen bæredygtighed, klimaudfordringer og et sundere liv for alle her og i den 3. verden, og hvordan kan vi alle gøre en forskel? Boost din undervisning om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Du vil prøve kræfter med det nye, gratis multimodale læremiddel til naturfagene, hvor vi dykker ned i udvalgte dele af materialet målrettet indskolingen og mellemtrinnet.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Ole Haubo Christensen, VIA CFU, Maiken Rahbek Thyssen, verdensmål.nu

Du får en introduktion til Engineering i Skolen og arbejder med konkrete metoder og forløb, som du kan tage med hjem til din undervisning. Du får mulighed for at afprøve delprocesser og metoder til det konkrete undervisningsforløb 'Dyrk planter på Mars', som peger ind i det fællesfaglige fokusområde 'Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår' til udskolingen.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Suzie Auener, Astra , Signe Ammitzbøll, Astra, Esben Eriksen, Astra

Hverdagen er fyldt med spørgsmål og udfordringer, der skal løses! Kom til denne workshop og se, hvordan du kan arbejde med engineering og teknologi i Naturfagsmaraton - du får en introduktion til en af engineering-opgaverne til Naturfagsmaraton 2019 og afprøver nogle af de tilhørende værktøjsark.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mette Bisp Jensen, Naturvidenskabernes Hus , Henrik Bay Madsen, Naturvidenskabernes Hus

Brorfelde Observatorium præsenterer et nyt projekt under Erasmus+ puljen. Projektet er et samarbejde med flere formelle og uformelle læringsmiljøer i Europa. Observatoriets mål er at bruge stedbundne teleskoper til udvikling af nyt inspirerende undervisningsmateriale til grundskolen.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Michael Lindholm Nielsen, Brorfelde Observatorium

Slanger er fascinerende og vigtige set i økologisk sammenhæng. De kan være giftige og udgøre en risikofaktor for mennesker, men deres gift kan også bruges i medicinsk forskning. Hør om de mange discipliner, forskningen indenfor slanger dækker, og om naturhistoriske museers rolle i forbindelse med slangebid. 


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Arne Redsted Rasmussen, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Vær med til at udvikle undersøgende arbejde via citizen science. En evaluering af projektet Myrejagten viser, at de deltagende børn værdsatte at arbejde med naturvidenskabelige arbejdsmetoder, få indblik i forskningsverdenen og få personlig feedback fra en forsker.


Målgruppe: Førskole, Grundskole
Oplægsholdere: Nana Quistgaard, Astra, Mia Lindegaard Pedersen, Statens Naturhistoriske Museum

Det praktiske og det skriftlige arbejde i naturfagene er ikke konkurrenter eller to uforenelige elementer, men derimod to arbejdsformer, der supplerer hinanden i forhold til fagenes formål. Gennem en sprogsitueret undervisning tilegner eleverne sig fagenes sprog og genre uden at gå på kompromis med det praktiske, undersøgende arbejde.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Nanna Marie Von Qualen, Københavns Professionshøjskole , Anette Vestergaard Nielsen, CFU

Vend undervisningen på hovedet ved at bruge Flipped Learning. Skip den teoretiske gennemgang, og gå direkte til det praktiske arbejde i din undervisning. Københavns ZOO og Københavns Professionshøjskole har samarbejdet om at producere film og arbejdsark, der forbereder eleverne på at arbejde undersøgende med genstande. Hør om processen og om, hvordan du kan bruge Flipped Learning.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Julia Suhr, Zoologisk Have København , Morten Philipps, Københavns Professionshøjskole, Thomas Dyreborg Andersen, Københavns Professionshøjskole

I debatten udfordrer vi tre aktører fra forsynings- og spildevandsselskaber på det gode skole-virksomhedsbesøg. Deltagerne får indsigt i virksomhedernes erfaringer med skole-virksomhedssamarbejde. De vil diskutere, hvad der virker, men også hvilke faldgruber, man skal være opmærksom på. Deltag i debatten, bliv inspireret, og hør om din rolle som lærer på virksomheden.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Bo Steen Mikkelsen, Amager Ressourcecenter,, Kristian Mandrup Poulsen, Biofos, Kasper Vejlgaard, Helsingør kommune

I oplægget til denne workshop præsenteres deltagerne for teoretiske perspektiver på interessebegrebet og empiriske resultater fra en konkret undersøgelse heraf. Deltagernes egne opfattelser af interesse tages op til diskussion, og det diskuteres, hvorvidt man kan stimulere, observere og genkalde interesse i en specifik undervisningssituation. 


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Eva Lykkegaard, Syddansk Universitet

I matematikundervisningen benytter man mange symboler og formler - både til matematisk arbejde og til at tale om matematikken med. Men såvel formlerne som de symboler, formlerne består af, kan opfattes på mange måder og have flere betydninger. Det er betydninger, som ofte er skjult for eleverne, fordi vi ikke er opmærksomme på dem og derfor ikke adresserer dem i undervisningen.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Marit Hvalsøe Schou, Odense Tekniske Gymnasium

Vil du udfolde årets festivaltema i et engineering-forløb? Astra har skabt et undervisningsforløb, der passer til de fællesfaglige fokusområder, og som kan udfolde sig som en del af 'Vandets hemmeligheder'. På workshoppen vil du blive præsenteret for aktiviteter tilknyttet undervisningsforløbet og introduceret til engineering i undervisningen.


Målgruppe: Førskole, Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Esben Eriksen, Astra , Signe Ammitzbøll, Astra

Kom og få en kort introduktion til frit tilgængelige undervisningsmaterialer om havbiologi, og prøv selv praktiske øvelser, som kan bruges i undervisningen. Vælg selv, om du vil dissekere havdyr, mikroskopere plankton eller arbejde med øvelser om klimaforandringer, miljøfremmede stoffer og meget andet. Materialet er udviklet til gymnasielærere, men vil også kunne bruges af andre.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Jakob Bredsdorff Fredriksen, WWF Verdensnaturfonden , Anne Sofie Berendt, WWF

Hvordan ser lærere deres egen rolle i elevernes læreprocesser med henblik på den fælles naturfagsprøve? Vi har i et forskningsprojekt undersøgt dette på 7. - 9. klassetrin og fortæller om, hvordan en undersøgelsesbaseret tilgang til læring kan øge læreres evne til didaktisk tænkning, der fremmer elevernes udvikling af naturfaglige kompetencer.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Ida Guldager, UC SYD

Hvordan skaber du interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blandt eleverne? Hvilke udfordringer og glæder møder du som lærer i de eksperimentelle fag? Hør, hvad modtagere af Novo Nordisk Fondens undervisningspriser fra grundskole, gymnasium og læreruddannelse gør, og få deres forskellige syn på underviserens rolle og de krav, som de mødes med.


Målgruppe: Førskole, Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Anders Lund Madsen, Syv prismodtagere

I denne workshop arbejder vi med, hvordan du som gymnasielærer kan bruge Unge Forskere til at motivere hele studieretningsklassen eller valgfagsholdet til at fordybe sig i faglige problemstillinger og projekter. Samtidig kan du udfordre dine mest talentfulde elever - og få vækket skjulte talenter.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Louise Lund Bækgaard, Unge Forskere, Astra

Få en introduktion til et nyt og banebrydende talentprogram for læreruddannelsen i naturfag. Copenhagen Honours College (CHC) er et talentprogram for lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole. Alle de studerende har naturfag, og programmet skal ruste dem til at indtræde i rollen som faglige fyrtårn på de danske lærerværelser efter endt uddannelse.


Målgruppe: Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Nina Troelsgaard Jensen, CHC Programleder, Tre CHC Studerende

Bliv klar til at fermentere med dine elever i madkundskab, biologi og natur/teknologi. På denne workshop kommer du tæt på mikrobiologien og de kemiske processer der sker, når vi manipulerer med maden. Der er desuden fokus at lære eleverne nye faglige begreber og metoder som begrebskort, der danner den røde tråd gennem hele forløbet.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Anna Klöcker Jepsen, Utterslev Skole

Du vil blive præsenteret for en didaktik, som kan anvendes i forbindelse med undervisning i bæredygtighed, FN’s verdensmål, innovation, engineering og andre iterative processer. Du kan finde de didaktiske grundtanker her.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Søren Peter Dalby Andersen, KlimaZirkus - Building Workshop

Mød Edison-robotten og hør, hvordan du kan bruge den i din undervisning allerede i morgen - det kræver ikke de store it-kompencer hos læreren eller masser af forberedelse. Undervejs vil der være rig mulighed for at afprøve styring og programmering af robotten med stregkoder, med en fjernbetjening og med click and drop-programmering.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Majken Grünfeld, Sct. Mariæ Skole, Allan Ullits Sørensen, Sct. Mariæ Skole

Hvordan og skal vi bruge 3d-printere i skolen? Med udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb i biologi giver oplægsholderen sine pædagogiske og didaktiske overvejelser om brugen af 3d-printere i skolen og lægger op til diskussion og udveksling af erfaringer.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Steen Petersen, Fredericia Realskole

Hør om nogle konkrete fordele ved at have et partnerskab mellem skole og eksternt læringsmiljø, fx hvordan man kan understøtte læringsmål inden for forskellige naturfag gennem partnerskab. Naturcenter Amager Strand og Amager Fælled Skole har de seneste to år haft et partnerskab om temaet madmod for 1. og 3. årgang. Hør om samarbejdet og de erfaringer, begge parter har gjort sig undervejs.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Helle Divad, Amager Fælled Skole , Aska Ono Bjerresø, Amager Fælled Skole , Benny Moesgaard, Amager Fælled Skole

Innovation og entreprenørskab, virksomhedssamarbejde og kreativt arbejde med matematik. Hvordan kan virkelighedens univers inddrages i matematiktimerne? I workshoppen prøver deltagerne selv konkrete eksempler på, hvordan matematik kan inddrages i de øvrige naturfag. En øvelse som ikke altid er så let, men nyttig for både en matematiklærer og en naturfagslærer. 


Målgruppe: Førskole, Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Hans-Christian Keller, House of Science, Sønderborg Kommune , Birgitte B. Petersen, House of Science, Sønderborg Kommune

Vi producerer, importerer og spiser kød som aldrig før, og vi rejser ud til fjerne egne og nyder spændende retter. Disse ændrede vaner har udover at skade miljøet og kompromittere dyrevelfærden også en negativ konsekvens for human sundhed. Med fokus på kødbårne zoonotiske parasitter vil der blive givet nogle eksempler med bændelorm, sushi-orm og den encellede parasit Toxoplasma gondii.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Maria Vang Johansen, Københavns Universitet, SUND

Få ny inspiration til arbejdet med modeller og modellering i en kombination af oplæg, diskussion og modelleringsaktiviteter, og få konkrete modelleringsøvelser med hjem til din undervisning.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Pernille Ulla Andersen, VIA University College, Harald Brandt, VIA University College

Over 30.000 elever gennemfører hvert år de digitale afgangsprøver i biologi, geografi eller fysik/kemi. I oplægget får du et kig ind i maskinrummet: Hvem laver opgaverne? Hvordan udvikles de? Hvordan er de mange krav og kvalitetsprocedurer i arbejdet? Hvordan gives karaktererne? Hvordan måles kompetencer i naturfag gennem digitale prøver? Hvad er tankerne bag, at prøverne nu skal styrkes?


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Anders V. Thomsen, Københavns Professionshøjskole

Sådan tilrettelægger du det perfekte gårdbesøg og sikrer dine elever hands-on-viden om, hvor maden kommer fra. Uanset om du har særligt fokus på kredsløb, på principperne for økologisk produktion, på dyrevelfærd, på køer og klima eller noget helt femte, får du her alle de staldtip og materialer, du behøver for at bruge gårdbesøget med succes i din undervisning.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Ida Binderup, Landbrug & Fødevarers skoletjeneste

Onsdag 3. april

Hvordan kan elever lære at producere multimodale digitale produkter i naturfag, og hvorfor skal man bruge tid på det? På workshoppen gives bud på didaktiske designprincipper for forløb, hvor elever introduceres til og producerer digitale repræsentationer af naturfagligt indhold.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Nicolai Munksby, Københavns Professionshøjskole, Mette Fredslund Andersen, Københavns Professionshøjskole

Der er i disse år en dramatisk vækst i forsknings- og udviklingsprojekter inden for naturfagsundervisning. Disse projekter er ofte fondsfinansierede, og generelt kræver fondene, at projekterne evalueres, og deres effekt dokumenteres. Men: Hvilke effekter kan man med rimelighed forvente af forskellige typer projekter, og hvilke forskningsmetoder kan bedst måle disse effekter?


Målgruppe: Førskole, Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: DASERA

Astra præsenterer årets Masseeksperiment og dykker ned i forskernes hypotese og den faglige baggrund bag eksperimentet. Du får viden om de undersøgelser, som eksperimentet er bygget op omkring, og mulighed for at prøve selv. Endelig får du input til, hvordan Masseeksperimentet kan implementeres i den daglige undervisning.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Lene Christensen, Astra

Vand skaber begejstring hos børne og unge i alle aldre - lige fra børnehaven over folkeskole til gymnasiet. I dette oplæg introducerer Tårnby Kommune deres fascinerende tilgang og samarbejde, der bygger på en grundlæggende glæde ved og forundring over vand.


Målgruppe: Førskole, Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Dorthe Adamsen, Tårnby Kommune, Sciencegruppe , Tina Buur, Skottegårdsskolen, Klaus Østergaard, Nordregårdsskolen, Maria Bruun-Jensen, Pilegårdsskolen, Lykke-Lise Stæhr Michelsen, Børnehuset Brønderslev Allé 1-3, Jannie Hansen, Børnehaven Gl. Kirkevej 128, Christina Olsen og Jesper Chetronoch Faber, Børnehuset Vægterparken, Ingelise Drozd Lund, Tårnby Gymnasium, Jørgen Swartz, Ørestad Gymnasium, Rikke Mortensen og Lærke Haupt, Naturskolen, Kasper Gaardhøje, Den Blå Planet

Mad-dannelse er en del af den overordnede dannelse, der gør os til ansvarlige mennesker. Men hvordan kvalificerer vi smagsdommen? Hvordan underviser vi børn i smag og det at smage? Kom og hør Helle Brønnum Carlsen fortælle om teorien bag det arbejde, du som lærer påtager dig, når du skal undervise elever i smag og smagsdannelse.


Målgruppe: Førskole, Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Helle Brønnum Carlsen, Smagens Dag

Holstebro Tekniske Gymnasium har sammen med tre andre htx-gymnasier udviklet matematik- og fysik-software til brug med VR-udstyret HTC Vive. I workshoppen sættes der fokus på brugen af VR i matematik-og fysikundervisningen. Der vil være en introduktion til VR som teknologi og hvordan man kan indtænke det didaktisk.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Thomas Lynghøj Christensen, Holstebro Tekniske Gymnasium

I politiets moderne efterforskning arbejdes der med de nære, små naturvidenskabelige spor, krudtslam, gift, blodtyper, DNA og fingeraftryk samt ballistik og kromatografi. Bliv inspireret til, hvordan eleverne kan arbejde med disse metoder, sat ind i en efterforskningsramme, når eleverne som CSI-agenter skal arbejde med opklaring af et mord.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Søren Peter Dalby Andersen, Science talenter, Astra, Anja Bodin, Science talenter, Astra

Med udgangspunkt i praksiserfaringer giver oplægget inspiration til, hvordan du i din undervisning med få konkrete elementer kan arbejde på tværs af FN’s verdensmål, både lokalt og globalt.


Målgruppe: Førskole, Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Gry Lottrup Jyde, København ZOO, Martin Keller, Verdensmålskonsulent, Afdelingen for Bæredygtig Udvikling, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune, Louise Nordbjerg, Skoletjenesten København ZOO

Kan man programmere en krop med LEGO MINDSTORMS blokprogrammering? Teknologi kan virke fremmedgørende for nogle elever, men med dette koncept ønsker vi at tage udgangspunkt i det menneskelige i programmering.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mads Kring, Tycho Brahe Planetarium, Sara Ernst Kalkerup, Tycho Brache Planetarium

Hvordan løser man en stor opgave som hold ved at nedbryde komplekse processer i enkeltdele? På denne workshop arbejder vi med denne problemstilling ud fra et smagfuldt eksempel: at bage pandekager. Hvordan ser en komplet automatiseret pandekage-bage-proces ud, hvis vi bryder den ned i enkeltdele - og hvordan kan de teknologiske løsninger se ud?


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Anders Pagh, Insero Education , Kasper Rander, Insero Education

I denne workshop oplever du, hvorfor og hvordan bevægelse i naturfagene kan være givende for rigtig mange elever. Der vil være et kort oplæg om målgruppen, de pædagogiske og didaktiske overvejelser samt baggrunden for bevægelse i faget. Derefter vil der være mulighed for at prøve en række hands on-aktiviteter.


Målgruppe: Grundskole, EUD
Oplægsholdere: Tina Holst Olsen, Social og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens, Nanna Munk-Hansen, Social og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens

Den styrkede pædagogiske læreplan har sat fokus på børnenes medfødte talfornemmelse, fornemmelse for størrelser og dermed en begyndende matematisk opmærksomhed.


Målgruppe: Førskole, Grundskole, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Kaj Nedergaard Jepsen, Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL) og UC SYD , Linda Ahrenkiel, Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring

Bliv opdateret på rumforskningsfronten og hør om aktuelle astronomiske begivenheder. Vi ser på, hvad det kommende år vil bringe af rummissioner og begivenheder på himlen. 2019 byder på en Merkurpassage, meteorsværme, opsendelser af nye bemandede missioner og spændende forskningsresultater fra en række forskellige rummissioner.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Tina Ibsen, astrofysiker

Hvad er egentlig stråling? Radioaktivitet er overalt omkring os: i vores vand, luft og jord, ja sågar inde i kroppen. Radioaktivitet er en naturlig del af alle menneskers liv, men de færreste ved, hvad det egentlig er for en størrelse. Det skal der laves om på. Emnet diskuteres meget i offentligheden, men som mange andre teknisk tunge emner er det småt med nuancerne.


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mikkel Øberg, Dansk Dekommissionering

Få indblik i resultater fra skoleudviklingsprojektet Spiral, der har fokus på læringslyst hos alle elever: Hvad skal der til, for at eleverne engagerer sig i undervisningen? Få inspiration til greb, der kan gøre undervisningen mere vedkommende og aktiverende hjemme på skolen, og hør, hvordan Experimentarium har indarbejdet projektets resultater i et hjerte- og lungeværksted.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Danielle Grandeville, Experimentarium , Morten Kisendal Fabricius, Experimentarium

Vi skal arbejde med 6 eksemplariske forsøg fra geografi og biologi. Der benyttes simple remedier, der i vid udstrækning findes på skolerne. Workshoppen er delt i to: I første del afprøver vi forsøgene med udgangspunkt i Flipped Learning-videoer.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Grethe Christensen, Københavns Professionshøjskole, Anders V. Thomsen, Københavns Professionshøjskole

Med udgangspunkt i virksomhedstyper, der findes over hele landet, kan du afprøve, hvordan et skole-virksomhedssamarbejde kan styrke din naturfagsundervisning. VIA UC og Tektanken har udviklet en række metoder, du kan bruge, når du vil arbejde sammen med en virksomhed. Du får hjælp til, hvordan du kommer i gang, og hvordan et virksomhedsbesøg bliver til naturfagsundervisning.

 


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Peer Daugbjerg, VIA UC, Torben Mikkelsen, Tektanken, Naturvidenskabernes hus

I oplægget beskrives et praksiseksempel, hvor eleverne får grønt lys til at anvende præcis den teknologi, de finder brugbar og nyttig ved løsningen af en undersøgelsesbaseret opgave i astronomi. Oplægget vil fokusere på lærerreflektion og -erfaring. Der bliver mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer om undersøgende undervisning og teknologi.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Bjarne Poulsen, Sofiendalskolen, Kathrin Cass, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, Mathias Mose Olesen, Sofiendalskolen

Koralrevene og deres problemer har fyldt i nyhederne i mange år, men hvordan vender man følelsen af dommedagsprofeti til viden og handlekraft hos sine elever? Hør om koral-forløbet, der tilbydes skoleklasser på Den Blå Planet, få inspiration til øvelser, der kan indgå i din undervisning, og deltag i videreudviklingen af materiale.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Marianne Juhl, Den Blå Planet - Danmarks Akvarium

I filmen 'The Karate Kid' lærte hovedpersonen karate ved bl.a. at vaske mr. Miyagis bil. Ved at bruge samme 'mr. Miyagi-tilgang' kan lærere vende formidlingen på hovedet og lade eleverne arbejde anderledes med principperne (fx nysgerrighed, kritik og selv at opsøge svar), der ligger til grund for naturvidenskab.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Stefan Kalmar, Causa Sui

Siden ASTE-uddannelsen (Advanced Science Teacher Education) blev søsat i 2003, er der etableret eller ved at blive etableret naturfaglige læreruddannelsesprofiler på samtlige læreruddannelsesinstitutioner landet over. I dette oplæg skabes der overblik over de forskellige profillinjer og foretages en sammenligning.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Morten Rask Petersen, UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

Mange taler om klimaet, men hvem gør noget ved det? Med læringsrelevante aktioner kan dine elever blive venner med klimaet og finde de lokale muligheder for at reducere skolens CO2-aftryk. Er det skoletransporten, der kan omlægges, er det vandforbruget, der kan reduceres, er det affaldet, som kan gøres mere genanvendeligt, eller energiforbruget, der kan optimeres?


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Finn Bruncke, House of Science, Sønderborg Kommune, Rolf Pedersen, Nybøl Skole, Nina Rosenkilde Jessen, Nordborg Skole, Kasper Vilkens, ProjectZero

Er lys bare lys? Vi skal folde vores egne smartphone-spektroskoper og undersøge forskellige lyskilder. Derudover vil vi perspektivere undersøgelsen af lys til astrofysikernes arbejde med at forstå alt fra Big Bang og de første galakser til stjerner og exo-planeter.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mads Kring, Tycho Brahe Planetarium , Sara Ernst Kalkerup, Tycho Brahe Planetarium

Avanceret måleudstyr er en vigtig del af naturfagene, og præcise målinger og talværdier er med til at gøre forsøg i klassen spændende og lærerige. Ved at bruge apps på elevernes egne telefoner kan du give hele klassen adgang til avanceret måleudstyr uden at vælte skolens budget.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Casper Lohman Jensen, Clio Online, Jeanette Okkels Klein, Clio Online

Hvordan kan man som naturfagskoordinator/konsulent i en kommune skabe sammenhæng mellem de politiske mål om fx at hæve elevernes karakterer i naturfag og de konkrete tiltag i naturfagsundervisningen? I oplægget præsenteres eksempler fra nogle kommuner, og der lægges op til en fælles drøftelse af naturfagskoordinatorens handlemuligheder.


Oplægsholdere: Ole Kronvald, Astra , Elzebeth Wøhlk, Astra, Thora Bundgaard Sørensen, Astra

Workshoppen tager udgangspunkt i portrættet af 'Marie Curie - Et lys i mørket' med Anja C. Andersen som medforfatter. Vi arbejder med et flerfagligt forløb med inddragelse af dansk, historie og naturfagene og du får bud på undervisning i fx det periodiske system.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Anette vestergaard Nielsen, Center for undervisningsmidler - Københavns professionshøjskole

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) i Aarhus foretager i 2019 den første kræftbehandling med protoner i Danmark. I over 100 år har man i Danmark benyttet elektron- og røntgenstråling til terapeutiske formål, der desværre begge let afbøjes og rammer ved siden af en kræftknude - og således skader raskt væv og øger risikoen for at få kræft af selve kræftbehandlingen.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Jeppe Brage Christensen, Danmarks Tekniske Universitet, Center for Nukleare Teknologier

Workshoppen handler om, hvordan du som lærer kan sætte fokus på dannelse i arbejdet med de naturfaglige kompetencer. Vi kigger på sammenhængen mellem elevernes dannelse og forskellige undervisningsforløb, herunder både det faglige indhold og de metoder, der bruges.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Signe Vithner, Parkvejens Skole i Odder , Andreas Tranæs, Parkvejens Skole i Odder

Den mad, vi spiser, har en stor indflydelse på klimaet, og en grønnere fremtid kræver, at vi spiser mindre kød og flere planter. Det kræver, at dine elever får mod og viden, der gør, at de tør kaste sig ud i grøntsagsdyrkning og plantebaseret madlavning. I denne hands on-workshop tilbereder vi og spiser frokosten udendørs.


Målgruppe: Førskole, Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Sally Nordlund Andersen, Haver Til Maver

Gennem grafer, elevudtalelser og praksisbilleder præsenteres deltagerne for forskningsresultater fra engineering-projektet NEXT:GrEeN, hvor mere end 600 elever har deltaget.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Anders V. Thomsen, Københavns Professionshøjskole, Thomas Stuart Lindsay, Københavns Professionshøjskole

Mød Dansk Selskab for Rumfartsforskning, der giver inspiration til, hvordan lærere kan bruge Månen og rummet mere generelt i naturfagsundervisningen og specifikt under årets festival. For der findes masser af vand på vores Måne - men hvad kan vi bruge det til? Undervejs vil deltagerne få indblik i ESA's Moon Camp Challenge og andre nye, spændende skolerettede tiltag.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Christina Toldbod, Dansk Selskab for Rumfartsforskning

Maritime Nyttehaver tror på, at fremtiden er blå. Derfor dyrker de tang, muslinger og østers i havnen. De drømmer om flere bæredygtige råvarer og et sundt havmiljø. Siden 2015 har de drevet en skoletjeneste for at involvere elever i produktionen, maden og vandet omkring deres havhaver. Nu vil de gerne hjælpe skoler over hele landet med selv at komme igang.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Bodil Sofie Espersen, Maritime Nyttehaver

Læreren er den afgørende faktor for undervisningens succes, men hvordan kan læreren tilegne sig viden, der rent faktisk gør det muligt at ændre egen praksis? Gennem en live åben lektion og efterfølgende refleksion af didaktiske interaktioner vises, hvordan lærere i Lyngby-Taarbæk arbejder med udvikling af didaktisk viden og praksis. Der understøttes med relevant teori.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Jens Christensen, Hummeltofteskolen, Lyngby-Taarbæk Kommune, Jacob Bahn, Naturfagskonsulent i Lyngby-Taarbæk Kommune

En analyse af både grundskolens og læreruddannelsens læringsmål i naturfag viser bæredygtighed som et gennemgående element. Men en landsdækkende kortlægning viser, at lærerstuderende har udfordringer med at undervise i bæredygtighed, fx fordi de kun tilgår emnet med en monofaglig optik.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mette Hesselholt Henne Hansen, VIA UC Campus Silkeborg, Martin Sillasen, VIA UC Campus Silkeborg

Mange elever glemmer hurtigt det, der er arbejdet med. Bl.a. fordi antallet af læringsmål er stort i forhold til den tildelte undervisningstid. I en tid med let tilgængelig information kan man fristes til at tro, at det ikke gør så meget.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Jan Ivan Hansen, cand.scient. kemi-biologi, Herlufsholm Skole

I denne workshop lærer du, hvordan man let kan lave egne robotter i undervisningen. Micro:bit er blevet godt udbredt i hele Danmark, men den lille bit har sine begrænsninger. Her er Hummingbird et perfekt arbejdsredskab, hvis man ønsker at lave robotter ud af, hvad man nu har liggende - det kan bruges helt fra indskolingen og op til gymnasiet.


Målgruppe: Grundskole, Fysik/kemi, Matematik, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mikkel Kofoed, Science talenter, Astra

I denne workshop bliver du involveret i afprøvning af et nyudviklet evalueringsredskab til brug i forbindelse med problembaseret undervisning som engineering. Vi skitserer baggrunden og behovet for redskabet og instruerer dernæst deltagerne i at afprøve redskabet.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Nina Waaddegaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, Jan Sølberg, Lektor, Institut for Naturfagenes Didaktik, Christina Frausing Binau, Astra

Få konkret indsigt i, hvordan teknologi og engineering kan blive en del af den naturfaglige progression i skolen. Du får desuden inspiration til, hvordan micro:bit med forskellige niveauer af udvidelser kan være værdiskabende i denne progression samt hvilke metoder, der kan understøtte denne proces. 


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mads Ostermann, Hippomini , Søren Gundestrup, Hippomini

Hvordan får man elever til at arbejde undersøgende og eksperimenterende med en micro:bit? Og hvordan bibeholder man interessen for micro:bit? På workshoppen får du indblik i kodning af micro:bit fra blokprogrammering over JavaScripts til Python. Det er selvfølgelig hands-on.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Jette Andersen, Vejen Kommune , Søren Tipsmark, Østerbyskolen, Mads Skuldbøl Nielsen, Udviklingskonsulent

Forfatteren skriver til faget fysik/kemi og lægger vægt på, at læserne oplever sammenhæng i naturfag på tværs og på langs. Hvilket syn på fag, faglighed og læring skal materialet afspejle? Hvad med det faglige arvegods i fortællingerne om fx Ørsted, Bohr og Big Bang? Hvad med elevernes egne undersøgelser?


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Peter Norrild, fhv. rektor på læreruddannelsen, forfatter

Ny hjerneforskning viser, at tænkning og viden i høj grad er baseret på de konkrete oplevelser, vi får gennem livet. Både kropsligt og socialt. Men noget tyder på, at naturoplevelser gør noget særligt for os. Hvad kan vi sige om forskellen på oplevelser med menneskeskabte genstande og natur?


Målgruppe: Førskole, Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Theresa Schilhab, Danmarks Institut for Pædagogilk og Uddannelse, Aarhus Universitet

Oplægsholderne, som går i 3.g., kommer med udgangspunkt i egne erfaringer fra grundskolen med deres syn på, hvorvidt kodning skal være en del af skoleskemaet. Deltagerne få bud på, hvad man får ud af at lære at kode, og hvad det kan bruges til i undervisningen. Vi vil også diskutere teknologiens voksende rolle i samfundet og væsentligheden af en udvidet forståelse for den digitale verden.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Lauritz Christian Holme & Mads Villum Nielsen, Gymnasieelever samt forfattere

Få ny inspiration til, hvordan du kan udvikle din geografiundervisning i en mere praktisk og undersøgende retning, som engagerer eleverne. Med Geowindow får eleverne hands on-oplevelser og kan ændre forskellige parametre, når de undersøger og laver modeller af fx landskabsudvikling. I workshoppen arbejder vi med undersøgelses- og modelleringskompetencen ift.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Søren Witzel Clausen, Læreruddannelsen, VIA University College

Oplev det gode skole-virksomhedsforløbs opbygning, og hvilke muligheder du har som lærer  for at gennemføre et forløb med høj faglighed på en nem måde. Alle Tektankens skole-virksomhedsforløb tager udgangspunkt i STEM, men der er også ideer til, hvordan man kan inddrage andre fag. På workshoppen får du mulighed for at booke et virksomhedsforløb, og vi gennemgår det tilhørende materiale.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Jannik Tovgaard-Olsen, Naturvidenskabernes Hus

Hvad er modeller og modellering, og hvordan arbejdes der med modeller og modellering i naturfagene fysik/kemi, geografi og biologi i folkeskolen? Dette oplæg tager udgangspunkt i resultaterne fra et forskningsprojekt, som undervisere på UC Absalon har udført med inddragelse af undervisere i folkeskolen.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Jørgen Løye Christiansen, Professionshøjskolen Absalon, John Anderson, Professionshøjskolen Absalon, Lars Bo Kinnerup, Professionshøjskolen Absalon, Mari-Ann Skovlund Jensen, Professionshøjskolen Absalon, Karin Lilius, Professionshøjskolen Absalon, Dorrit Hansen, Professionshøjskolen Absalon

Bliv inspireret til at bruge spildevand i undervisningen. BIOFOS’ skoletjeneste KloakLab vil præsentere gode eksempler på, hvordan vand og spildevand kan bruges til at styrke samarbejdet mellem biologi, geografi og fysik/kemi. Samtidig kan undervisningen lægge op til at besøge en lokal forsyningsvirksomhed.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Kristian Mandrup Poulsen, BIOFOS / KloakLab

Den Blå Planet viser, hvordan moderne teknologi kan bryde grænser for naturfaglige observationer. Med udgangspunkt i et nyt undervisningsforløb vises, hvordan elever kan bruge undervandsdroner til at åbenbare livet under bølgerne - flora, fauna og alger. Teknologien vil undervejs blive demonstreret direkte fra Den Blå Planet. 


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Kasper Gaardhøje, Den Blå Planet - Danmarks Akvarium , Rikke Maria Nielsen, Den Blå Planet - Danmarks Akvarium , Marianne Juhl, Den Blå Planet - Danmarks Akvarium

Hvor gode er lærere til at undervise i bæredygtig udvikling i geografi og biologi, og hvad kan undervisning i bæredygtighed i skolen med fordel indeholde? Oplægget beskriver resultater fra et studie af geografi- og biologilærere og lærerstuderendes undervisningskompetence i 'bæredygtig udnyttelse af landskabet'.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Keld Conradsen, Læreruddannelsen i Aarhus, Mette Hesselholt Henne Hansen, Læreruddannelsen i Silkeborg, Søren Witzel Clausen, Læreruddannelsen i Aarhus

Bliv bedre til at udfordre dine bedste elever i matematikundervisningen, og få nye ideer til at udfordre dine elever. Få matematik-faglige og -didaktiske tricks med brug af Georg Mohr-konkurrencens opgaver. Vi viser strategier til løsning af typiske opgaver.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Terese Nielsen, Science talenter, Astra, Signe Ammitzbøll, Science talenter, Astra

Oplægget tager udgangspunkt i en nyproduceret undervisningsfilm og arbejdsark, der beskæftiger sig med den tropiske regnskov og palmeolieproduktion. Det overordnede mål med forløbet er at øge kendskabet til regnskoven og de dertilhørende problemstillinger som fx bæredygtighed, samfundsdebat, klima og menneskets påvirkning på naturen. Materialet indeholder bl.a. case-arbejde og forsøg.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Louise Nordbjerg, Skoletjenesten København ZOO , Julia Suhr, København ZOO

Hør om hulebyggeri og børns oplevelser i naturen. Er det virkelig rigtigt, at naturen kan noget? Eller er vores opfattelse af naturen, som et særligt vigtigt rum et historisk levn fra en tid, hvor kunstnerne benyttede naturen som deres inspiration og skabte stærke fortællinger som 'Vinden i piletræerne, 'Ronja Røverdatter' osv., som vi voksne ikke kan slippe.


Målgruppe: Førskole, Grundskole
Oplægsholdere: Mariella Harpelunde Jensen, Dansk Hulebygs Hulebyggerlaboratorium

På Mølleskolen prioriteres projektdage højt - det betyder, at alle klasser har en hel projektdag om ugen, finansieret af alle fag. Samtidig sættes der fokus på det 21. århundredes kompetencer, i første omgang er engineering og teknologi det fælles udgangspunkt, og ikke fagene.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Lotte Thorup, Mølleskolen-Ry , Stine Nielsen, Mølleskolen-Ry , Jeanette Svenning Larsen, Mølleskolen-Ry

Indlæring af matematik kræver vedholdenhed og en høj grad af konsistent feedback. Oplægget beskriver nye tiltag på Aarhus Universitet med undervisning efter digitale tekster med interaktive læringsstier og annotation som kraftfuld dialog mellem underviser og studerende.


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Niels Lauritzen, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Der findes over 150 forskellige typer af rav i verden, og hver type agerer som en portal tilbage i tiden - et vindue til fortiden, hvorigennem vi kan se et øjeblik fastfrosset i 3D. Ravets rolle i forståelsen af livets udvikling er dybt undervurderet i den brede befolkning. Gennem dette foredrag vil du blive introduceret til både typer af rav, dets indeslutninger og den nyeste forskning.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Anders Leth Damgaard, folkeskolelærer og autodidakt rav-forsker

Erfaringer fra Hvidovre om, hvordan progression i naturfagene også kan se ud. Hør, hvordan man i Hvidovre arbejder med undersøgelseskompetencen i indskoling og mellemtrin gennem åbne opgaver ved brug af teknologi, engineering og en variation af undersøgelsesmetoder.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Christian Black-Storm, Quark Naturcenter - Hvidovre , Daniel Dam, Quark Naturcenter - Hvidovre

Temaet for Forskningens Døgn 2019 er lyd. Kom og afprøv nyudviklede hands on- og ears on-aktiviteter om lyd til din natur/teknologi-undervisning. Du bliver introduceret for konkrete eksempler på undersøgelsesbaserede aktiviteter om lyd og kan tage de bedste ideer med hjem til dit eget klasselokale! I kan også tilmelde jer skoleprogrammet om lyd på jeres lokale bibliotek.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Maria Damsgaard Mikkelsen, Statens Naturhistoriske Museum , Klaus Støvring, Biblo

Hør om LIFE's samarbejde med eksterne miljøer, og om hvordan de eksterne miljøer inddrages i undervisningssituationer. Efterfølgende inddeles deltagerne i grupper: indskoling, mellemtrin og udskoling, som sammen går i 'maskinrummet' og sætter fokus på 'maskinmesteren på arbejde'. Dette vil være i form af korte karrierefilm, brug af virtuelle laboratorier og hands on-cases.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Christine Antorini, LIFE (Novo Nordisk Fonden) , Lars Mørch, LIFE (Novo Nordisk Fonden) , Morten Trolle, LIFE (Novo Nordisk Fonden) , Neel Holm Møller, LIFE (Novo Nordisk Fonden) , Benedicte Mengel Pers, LIFE (Novo Nordisk Fonden) , Søren Brofeldt, LIFE (Novo Nordisk Fonden) , Aff Hjarnø, LIFE (Novo Nordisk Fonden)