Gå til hovedindhold

Kom og se nye spændende undervisningsmaterialer og udstyr til naturfagene. Oplev vandets kredsløb i vores interaktive sandkasse og bliv inspireret til uforglemmelig læring i standens store tema om vand, miljø og naturgeografi.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen, Anden videregående uddannelse

Dine elever i 5.-8. klasse vil elske det nye robotsæt LEGO® Education SPIKE™ Prime. Kom og oplev, hvordan eleverne hurtigt er i gang med at bygge, kode og være kreative med naturfag, mens de arbejder hands-on med Scratch.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen, Anden videregående uddannelse

Hør om den nye uddannelse i STEM-undervisning og vores andre tilbud om efteruddannelse og udvikling, og få et godt tilbud på tidsskriftet MONA. IND arbejder på at øge kvaliteten i naturfagsundervisning gennem forskning, undervisning, udvikling og formidling.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse

Onsdag 18. marts

Studier af lærerstuderendes arbejde med modelleringskompetence præsenteres med fokus på styrker og udfordringer i forståelsen af modeller og modellering. Deltagerne præsenteres for og afprøver en analyseramme, der kan bruges til at kortlægge lærere og lærerstuderendes forståelse og praksis vedr. modeller og modellering.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Pernille Ulla Andersen, VIA , Lars Brian Krogh, VIA , Harald Brandt, VIA , Martin Silladsen, VIA, Peer Daubjerg, VIA

I dette oplæg præsenteres centrale pointer fra en kortlægning af de forskelle og ligheder, der eksisterer mellem de naturfaglige profillinjer på landets professionshøjskoler.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Linda Ahrenkiel, UCL Erhversakademi og Professionshøjskole , Helle Kruse Krossá, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

I oplægget diskuteres data fra følgeforskning i Hillerød og Randers Kommune. Science, der er et nyt begreb i de danske dagtilbud, sættes i sammenhæng med det nye læreplanstema 'natur, udeliv og science'. Læreplanstemaet fortolkes på baggrund af nyere forskningsoverblik, udarbejdet i 2019.


Målgruppe: Dagtilbud, Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Niels Ejbye-Ernst, VIA University College

Alle skoler inviteres til at arrangere deres egen lokale Naturvidenskabsfestival! Få overblik over, hvad Astra tilbyder til lærere og fagteams, der vil arrangere Naturvidenskabsfestival. Og hør om, hvordan lærere fra Sølystskolen helt konkret planlægger og afholder en naturfagsdag for hele skolen som en del af Naturvidenskabsfestivalen.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mette Mellerup, Sølystskolen, Silkeborg, Pernille Vils Rasmussen, Naturvidenskabsfestival - Astra

Forsøgsportalen testoteket.dk præsenterer nu endnu flere forsøg til ungdomsuddannelser, udskoling og mellemtrinnet. Prøv nogle af de nye forsøg og få indblik i teknologien i forsøgene. Hør også om, hvordan du kan implementere frihedsgrader i undervisningen og styrke elevernes arbejde med variable.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Lene Christensen, Astra, Søren Storm, Undervisningsfysik, Kasper Berthelsen, Gribskov Gymnasium

I 2020 fejrer vi, at det er 200 år siden, at H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen. Astra er klar med et helt nyt undervisningsmateriale om emnet til mellemtrinnet. Kom og hør, hvordan du kan sammensætte elementerne, så de passer ind i din undervisningsplan og afprøv udvalgte aktiviteter.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Ea Eskildsen, Astra, Esben Eriksen, Astra, Lisbeth Vive, Astra

Med "Spis sundt for at være sund", det første undervisningsforløb i serien MinSundeKrop, lærer elever i indskolingen omkring sammenhængen mellem at spise sundt og at være sund, og hvad der egentlig sker med maden når vi har spist den.


Målgruppe: Grundskole, Natur/teknologi
Oplægsholdere: Clara Prats Gavalda, Københavns Universitet, SUND, Eva Frederikke Høy Helms, Københavns Universitet, SUND, Anette Vestergaard Nielsen, CFU/Københavns Professionshøjskole, Julia Prats Quesada, Københavns Universitet, SUND

Savner du inspiration til det undersøgende arbejde i naturfagene? Så skal du deltage i denne workshop! Jeg vil gennemgå mange af de smarte funktioner, der gemmer sig i Google Earth samt vise, hvordan man fra et geografisk perspektiv kan understøtte det undersøgende arbejde i naturfagene. Jeg vil tage udgangspunkt i eksempler, der relaterer direkte til de fællesfaglige fokusområder.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Klaus B. K. Arildslund, Fredensborg Skole

Let tilgængelige undervisningsmaterialer fra Tektanken med virksomhedsbesøg, hvor dine elever oplever naturfagene og matematik i praksis på virksomheder i hele landet. Kom og få åben skole-forløb, der både giver engagement og læring i din klasse med engagerede og faglige rollemodeller, der kan give et helt nyt perspektiv på uddannelse og job.


Målgruppe: Grundskole, Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Natur/teknologi, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Helle Kann, Naturvidenskabernes Hus , Kurt Engelbrecht Henriksen, Naturvidenskabernes Hus

Oplæg om Friluftsrådets tilbud 'Grøn Gymnasieskole' og potentialet for at inddrage bæredygtighed og grønne projekter i undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Du får inspiration til undervisning i bæredygtighed og til at koble undervisningen med konkrete bæredygtige initiativer, som inddrager eleverne.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Jakob Arendrup Nielsen, Friluftsrådet

På denne workshop får du mulighed for at diskutere børns naturdannelse og selv prøve kræfter med et par øvelser. Børn er stadig mindre i naturen. De mangler ord for den samt en personlig relation til den.


Målgruppe: Dagtilbud, Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Pernille Friis Brødsgaard, Friluftsrådet

Se og prøv VRejsen i biosfæren. Et rollespilsprojekt til skoleelever i 7. – 9. klasse med rejseoplevelser i 360 graders Virtual Reality, viden og tværfaglige problemstillinger med temaet: De globale klimaudfordringer. Kom med på en rejse, når Robert Fox, Fox Media Documentaries, præsenterer det gratis undervisningsmateriale VRejsen i biosfæren og prøv det på egen krop.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Robert Fox, Fox Media Documentaries, Evt. lærer fra Maglegårdsskolen

Kom og hør, hvordan 46 skolers forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning baner vej for en ny faglighed. Fagligheden skal ruste eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi spiller en stadig større rolle.


Målgruppe: Grundskole, Fysik/kemi, Natur/teknologi, Dansk, Håndværk og design, Matematik, Samfundsfag, Tværfagligt (andre fag)
Oplægsholdere: Thomas Bodin, Københavns Professionshøjskole

Få inspiration til, hvordan din undervisning kan kobles med forskningsprojekter. Hør om, hvordan udskolingselever fra Paradisbakkeskole på Bornholm blev involveret i et havforskningsprojekt, der blev styret fra Warnemünde Universitet. Projektet omhandler plastforurening i Østersøen, hvor elevernes feltarbejde og resultater kommer til at blive brugt af den ansvarlige forsker på området.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Ulla Didriksen, Skoletjenesten / Koordinator Skoletjenesten Bornholm

Kom på workshop og bliv bl.a. klogere på de nye digitale prøver i fysik/kemi, biologi og geografi, der træder i kraft fra maj 2020.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Mads Joakim Sørensen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Lars Volf Jensen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vi har masser af tang i Danmark! Det er en ressource, som vi skal udnytte meget mere i fremtiden. Både til lækre og sunde fødevarer og til bæredygtigt foder til kvæg og svin. Når vi dyrker tang, kan vi samtidig opsamle næringsstoffer fra havet og genbruge dem på land. Sådan kan tangen bidrage til et bedre havmiljø og cirkulær bioøkonomi.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Annette Bruhn, Aarhus Universitet, Bioscience

Oplev, hvordan gamification kan bygge bro mellem hands-on og minds-on. I det mobile laboratorium skal vi teste et spil, udviklet af forskningsenheden ScienceAtHome. Målet med spillet er, at udvikle elevernes undersøgelses- og modelleringskompetence og igangsætte en læringsproces, hvor nysgerrighed er den drivende kraft. Spillet indeholder moduler til forskellige klassetrin.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Jacob Sherson, ScienceAtHome, Aarhus Universitet

Paneldebat, hvor de nye temaer på dagtilbudsområdet: Science, teknologi, engineering og matematisk opmærksomhed præsenteres (STEM i dagtilbud). Der gives eksempler på konkrete aktiviteter og pædagogiske forløb. Sammen med deltagerne, diskuteres muligheder og udfordringer ved at designe undersøgende arbejde ud fra de nye temaer.


Målgruppe: Dagtilbud
Oplægsholdere: Thorleif Frøkjær, Lektor, Københavns Professionshøjskole, KP, Steen Søndergaard, Lektor, Københavns Professionshøjskole, KP, Michael Wahl Andersen, Lektor, Københavns Professionshøjskole, KP

Projekt GBL21 er udviklet og afprøvet til en række forløb til fagene: Dansk, matematik og naturfag. Med brug af designtænkning, i kombination med digitale og analoge spilredskaber, er målet at udvikle elevers evner til at samarbejde, modellere, håndtere designprocesser og tænke innovativt.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Birgitte Lund Nielsen, VIA University College

I dag ved nærmest enhver elev, at Jorden har en fast indre kerne, der er omsluttet af den flydende ydre kerne. Men de færreste ved, at det var danskeren Inge Lehmann, der ”opdagede” den faste indre kerne! Hør om Inge Lehmann og få en historisk indgangsvinkel til det undersøgende arbejde samt forslag til værktøjer, du kan arbejde med i din undervisning i udskolingen og gymnasiet.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Klaus B. K. Arildslund, Fredensborg Skole

I 2020 fejrer vi, at det er 200 år siden, at H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen. Astra er klar med et helt nyt undervisningsmateriale om emnet til udskolingen. Kom og hør, hvordan du kan sammensætte elementerne, så de passer ind i din undervisningsplan og afprøv udvalgte aktiviteter.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Ea Eskildsen, Astra , Suzie Auener, Astra, Lisbeth Vive, Astra

De matematiske kompetencer er også en del af elevernes praktisk undersøgende arbejde. Kom og prøv konkrete eksempler; byg grafer med ægte data, forkast dårlige målinger og sæt tal på naturen - ikke kun for matematiklærere. Når eleverne måler lufttrykket ved forskellige højder og sætter data ind i en graf, opdager de en matematisk sammenhæng.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Jeanette Okkels Klein, Clio, Casper Lohman Jensen, Clio

Ved denne workshop viser naturvejledere eksempler på hands-on aktiviteter, som udskolingselever kan lave ude i felten med henblik på at lære geologi. Workshoppen viser, hvordan alle kan undervise i emnet sten, istid og landskabsdannelse ved brug af f.eks. stenbestemmelsesdug og andre hjælpemidler, uden den store forhåndsviden.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Isabel Ebbesen, Naturskolen Åløkkestedet, Fyn

Kom og bliv klogere på, hvordan man arbejder med naturfag på virksomheder i dit lokalområde. Her får du mulighed for at prøve kræfter af med opgaverne i undervisningsforløbene, give feedback og få gode idéer til nye forløb, du kan lave med dine elever. Se vores undervisningsforløb på www.aabenvirksomhed.dk.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Hanne Sundin, DA Åben Virksomhed

Hvordan påvirker skole-virksomhedssamarbejde lærere og undervisningen i klasselokalerne? Med udgangspunkt i en helt ny, udviklingsorienteret virkningsevaluering af Lyngby-Taarbæk Vidensbys skole-virksomhedssamarbejde – Science Festival – vil vi sætte fokus på de effekter, som aktiviteterne har på lærerne og undervisningen i STEM-fagene.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Mikkel Schønning Sørensen, Lyngby-Taarbæk Vidensby, Ole Stahl, Haldor Topsøe

Krible Krable og DR Ramasjang sætter fokus på sommerfugle. Workshoppen er målrettet dagtilbud og indskolingen, hvor du præsenteres for Krible Krables nye hæfte og idéer til, hvordan du kan inddrage sommerfugle i din undervisning. Der vil være fokus på værtsplanter, føde og bestøvning samt de økologiske sammenhænge, sommerfuglene indgår i.


Målgruppe: Dagtilbud, Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Lenette Schunck, Naturvejlederforeningen, Kari Hald, Naturvejlederforeningen

Tang har betydning for havets økosystemer, for havmiljøet og vores klima! Tang er også en ny og spændende ressource, der kan bruges til bæredygtige fødevarer, foder, materialer, energi og meget mere. I dette oplæg bliver du klogere på tang og får inspiration til øvelser med tang, som du kan bruge i din egen undervisning.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Lone Thybo Mouritsen, Kattegatcentret, Kim Rath Kofoed, underviser i Kattegatcentrets Skoletjeneste, Isa Calmar, studerende, Syddansk Universitet

Bemærk: Medbring egen pc til workshoppen.

Bliv inspireret til at anvende satellitbilleder i fællesfaglige forløb i udskolingen med eksempler fra undervisningen på Bellahøj Skole og prøv selv at finde geodata på egen pc.

Geodata er blevet mere tilgængelige, blandt andet med Den Europæiske Rumorganisation ESA´s EO Browser, som præsenteres i denne workshop.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Carsten Skovgård Andersen, Stjernekammeret ved Bellahøj Skole

Bliv inspireret af, hvordan Martin og Guldastronaut arbejder med design, teknologi og opfinderi med børn i alle aldre. Martin viser og fortæller, hvordan man, gennem arbejdet med åbne opgaver og tværfaglige projekter, kan implementere det naturvidenskabelige i en bredere fortælling. Oplægget er for alle, der ønsker at arbejde projektbaseret med digitale og analoge teknologier.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Martin Lilliendal Hansen, Guldastronaut

Få inspiration til at arbejde med sciencepædagogik på nye måder. Science, i den pædagogiske læreplan, åbner for nye muligheder, og for at sætte ord og begreber på noget, som pædagoger altid har gjort. I oplægget præsenterer vi, hvordan vi aktuelt udfolder sciencepædagogik i et samarbejde mellem dagtilbud og museum.


Målgruppe: Dagtilbud, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Mia Toftdal, Skoletjenesten / Københavns Museum , Sidsel B. Kirk, Skoletjenesten / Københavns Museum, Cecilie Borgund Hansen, Københavns Museum

Kan analyser af flere millioner år gamle fiskefossiler gøre os klogere på evolution og klimaændringer? Her kan du blive klogere på, hvordan fisk har udviklet og mangfoldiggjort sig igennem perioder med både masseudryddelser og klimaforandringer.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Ane Elise Schrøder, ph.d.studerende på SNM og Museum Mors

Vi stiller skarpt på muligheder og udfordringer for gymnasielærere ved at bruge historiske kilder til at lave undersøgelsesbaseret undervisning i matematik, fysik og biologi.


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Henrik Kragh Sørensen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Laura Søvsø Thomasen, Det Konglige Bibliotek, Kristian Danielsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

I LIFE-forløbet WeGrow får eleverne udleveret en sensor, Flower Care, til at opsamle data fra et plantevækst forsøg. For at forstå, hvad den sensor kan, vil vi udfordre dig ved at sammenligne og se på muligheder for at bygge samme sensor ved hjælp af en mikro:bit, forstå og arbejde med blokkodning samt se på muligheder for at lave eget ”vandingsanlæg” til WeGrow´s planteforsøg.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Mladen Mikosavljevic, LIFE

Hvordan kan vi forbedre modelleringsundervisningen i grundskolens naturfag? Dette oplæg tager udgangspunkt i resultater fra et Novo Nordisk-støttet forskningsprojekt, der har til hensigt at udvikle et koncept til kompetenceløft af grundskolelærere inden for modellering, med særligt fokus på metamodellering.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Jørgen Løye Christiansen, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon, John Andersson, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon , Dorrit Hansen, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon, Mari-Ann Skovlund Jensen, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon, Karin Lilius, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon

Kom og hør mere om EU-projektet OurSpaceOurFuture, som Planetarium er del af. I OurSpaceOurFuture bringer vi rummet tættere på klasseværelset i samarbejde med lærere og elever.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Lisbeth Kristine Olesen Walakira, Planetarium, Mads Kring, Undervisnings- og Udviklingsansvarlig, Planetarium

Med simple eksperimenter fører oplægsholder Peter Norrild tilhørerne tilbage til 1700-tallets begrebsverden, fagsprog og til tankerne om det brændbares princip (phlogiston). Opgøret med tanken om phlogiston og accepten af grundstofteorien tog næsten 15 år. Oplægget giver lærere i udskolingen og gymnasiet indblik i, hvordan man dengang beskrev stoffer og stofomdannelser.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Peter Norrild, Alinea - forfatter, fhv. seminarierektor

Hvem foretog de første videnskabelige opmålinger af Jorden? Hvem forbandt tidevandet med Månen? Og hvem var den første fra Middelhavsområdet til at skrive om Europas nordlige udkant? Svaret er Pytheas fra Massalia. Få begge historierne om Pytheas og idéer til, hvordan denne viden kan anvendes i den praktiske undervisning i udskolingen og gymnasiet.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Søren Skriver Tillisch, Atheneskolen

Denne workshop handler om, hvordan man får sammenhæng mellem den intenderede undervisning og den praktiske undervisning. Fokus er på at få eleverne til at arbejde praktisk med modelleringskompetencen i et samarbejde mellem matematik og natur/teknologi. Deltagerne skal stifte bekendtskab med en prototype for tværfagligt samspil, i modellering mellem matematik og N/T.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Morten Rask Petersen, UCL Erhversakademi og Professionshøjskole, Frank Jensen, UCL Erhversakademi og Professionshøjskole, Louis Kørhsen, UCL Erhversakademi og Professionshøjskole, John Kehlet Schou, UCL Erhversakademi og Professionshøjskole

Denne workshop, som foregår på engelsk, skal hjælpe gymnasielærere i at lave undersøgelsesbaseret undervisning. Vi arbejder ud fra en biologi-case: 'Hvordan fanger en frø egentlig sin føde?', hvor princippet også kan overføres til andre fag. Deltagerne vil få erfaringer med IBSE-undervisning i praksis, der bruger 6F-modellen: Forudsætning, Fang, Forsk, Forklar, Forlæng og Feedback.


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Robert Evans, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Lene Møller Madsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Jesper Bruun, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Kom og oplev, hvordan du, i samarbejde med Tektanken, kan sætte fokus på vand og bæredygtighed i gymnasiet. Din gymnasieklasse får besøg af medarbejdere fra en virksomhed, som, i samarbejde med Tektanken, skræddersyer et undervisningsforløb og et virksomhedsbesøg netop til din klasse.


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Kristian Gotthard, Michael Boss, Naturvidenskabernes Hus, Karina Ibsen, Naturvidenskabernes Hus

Kom og bliv klogere på, hvordan du kan samarbejde med virksomheder i branchen, og hvordan naturfagene kan tage afsæt i bygge- og anlægsprojekter. På workshoppen vil du få eksempler på øvelser og materialer, som du kan anvende i din undervisning.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Helene Høj, Dansk Byggeri , Synnøve Klitgaard, Dansk Byggeri

I vores oplæg viser vi eksempler på, hvordan man kan give udskolingselever geologisk viden, der er relevant for den grønne omstilling. Det kan være temaer som mineralske ressourcer, CO2-lagring og jordvarme. Vores oplæg giver inspiration til skriftlige øvelser i klasselokalet samt til udendørs-undersøgelser, hvor elever får jord under neglene.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Camilla S. Andresen, seniorforsker de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Jakob Walløe Hansen, formand for Naturvejlederforeningen

Ønsker du at skabe mere bæredygtighed på din skole, både i undervisningen, i driften og i jeres organisering? Kom og få inspiration til at inddrage bæredygtighed og grønne projekter i undervisningen i naturfagene samt til at koble undervisningen med konkrete bæredygtige initiativer, der inddrager eleverne.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Karen Præstegaard Hendriksen, Friluftsrådet, Britta Hovad Petersen, naturfagslærer på Sct Michaels Skole i Kolding

I denne "hands-on" workshop arbejder vi med tilbehør til micro:bit. Deltagerne vil få en masse idéer til at komme videre med micro:bit, når deres elever har lært det grundlæggende og arbejdet med de forskellige demoøvelser på micro:bits hjemmeside.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Søren Tipsmark, Østerbyskolen Vejen Kommune

VOYAGER bringer undervisningen derud, hvor naturfagene kommer til live for øjnene af eleverne. Fag som historie og samfundsfag kan, gennem VOYAGER, kobles med naturvidenskaben og ekspertisen på de kulturhistoriske institutioner. VOYAGER-workshoppen arbejder med den natur- og historiefaglige formidling, der er udviklet i samarbejde mellem fem museer og en række skoler.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Troels Riknagel, Vardemuseerne

I denne workshop arbejder vi med, hvordan man skaber mere fordybelse i Naturvidenskabsfestivalen ved at inddrage 'Min vildeste ide'-konkurrencen (Unge Forskere). Rent praktisk, vil vi i denne workshop arbejde med at bygge vindbiler, med udgangspunkt i engineering, så vi arbejder med fordybelse i byggeprocessen.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Pernille Haugaard Jensen, Skoletjenesten / Naturcenter Amager Strand, Louise Lund Bækgaard, Astra

Du har måske allerede deltaget og bidraget med ny viden om natur og biodiversitet igennem et Citizen Science-projekt? Vi har udviklet og udført en række forskellige projekter for vidt forskellige målgrupper: Fra børn og deres forældre, gymnasieelever og til fageksperter.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Anders P. Tøttrup, lektor og chef for Citizen Science, Statens Naturhistoriske Museum

Modeller bruges i naturvidenskaberne som centrale hjælpe– og arbejdsværktøjer, både til erkendelse af nye indsigter og til kommunikation af viden. Dette oplæg omhandler forståelses-modeller, hvor den, som modellerer, får en forståelse af fænomener ved at fremstille modeller ud fra forestillinger, forudsigelser, overvejelser, undersøgelser, beregninger og hypotesedannelse.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Claus Auning, LSUL/SDU/UCSYD

Hør om et pilotprojekt hvor vi undersøger muligheden for at kombinere robotter og programmering med datalogning. Vi har afprøvet vores tilgang med både lærerstuderende og folkeskoleelever. Erfaringerne kan hjælpe både dig som underviser på læreruddannelsen og i grundskolen, til at vurdere frugtbarheden af kombinationen robotter og datalogning i egen praksis.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Thomas Bech Lillelund Andersen, UCN , Lasse Vinther Jensen, UCN, Martin Skræm Qvist, UCN

I 1676 opdager den danske astronom Ole Rømer en af historiens store opdagelser: At lyset har en endelig hastighed. Hør om Ole Rømer og hans opdagelse - og hvilken enorm betydning den har haft for fysikkens historie. Få konkrete ideer til, hvordan denne hastighed kan måles på forskellige måder i klasseværelset; med bl.a. lasere, mikrobølger og chokolade! 


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Lars Occhionero, Kroppedal Museum

Over hele landet inviterer ungdomsuddannelser, kommuner, professionshøjskoler og eksterne læringsmiljøer til naturvidenskabsfestival i storskala for lokale elever og lærere. Vær med til en workshop, hvor du kan dele dine egne erfaringer og høre om andres succes'er og benspænd. Målet med sessionen er også, at alle går hjem med nye kontakter, så videndelingen kan fortsætte efter Big Bang.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Elzebeth Wøhlk, Astra, Ole Kronvald, Astra, Ea Eskildsen, Astra, Pernille Vils Rasmussen, Astra

Hvad lærer elever i laboratoriet? Som led i forskningsprojektet IQ-LAB, har vi gennemgået den internationale forskning og præsenterer her en syntese af viden og gode prakisser omkring elevernes laboratoriearbejde.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Jan Alexis Nielsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Hendra Agustian, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Frederik Voetman Christiansen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Laura Teinholt Finne, Institut for Farmaci, Københavns Universitet, Bente Gammelgaard, Institut for Farmaci, Københavns Universitet, Jonas Tarp Jørgensen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Maja Ingerslev Pedersen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Undersøgelser viser, at piger er dygtige til naturfag, IT og matematik, men de mangler tiltro til egne evner. Hvordan kan du f.eks. med skole-virksomhedssamarbejde styrke pigernes selvtillid og tro på egne evner? Med afsæt i erfaringerne fra 'Girls’ Day in Science' diskuterer vi, hvordan vi kan gøre op med kønsstereotyperne i naturfagsundervisningen.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Maiken Lykke Lolck, Naturvidenskabernes Hus, Karina Ibsen, Naturvidenskabernes Hus

Det er Naturens år i DR, hvor alle kanaler og redaktioner sætter fokus på naturen. Det betyder, at DR producerer og viser flere større tv-serier om den danske natur. I den forbindelse udvikler DR Skole en større undervisningspakke, med gratis og praksisnære materialer til lærere og elever på alle årgange, som du kan bruge i din undervisning.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Trine Charlotte Jensen, projektleder i DR Skole

Få inspiration til at planlægge og afvikle fællesfaglige engineeringforløb med konkret inspiration til inddragelse af teknologi i naturfagsundervisningen i udskolingen.

Projektet 'Engineering i skolen' har udviklet en række undervisningsforløb, der er målrettet til den fællesfaglige naturfagsprøve, hvor viden og indhold fra de tre fagområder sættes i spil i en engineeringudfordring


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Anders Pagh, Insero Education, Suzie Auener, Astra

Hør om de didaktiske overvejelser og erfaringer med at inddrage ny teknologi, som f.eks. lasercuttere og 3D-printere, i gymnasieundervisningen på Rosborg Gymnasium & HF.


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Hanne Hautop, Rosborg Gymnasium & HF , Peter Dahl, Rosborg Gymnasium & HF
Naturfagsmaraton er et undervisningsforløb til 5. og 6. klasser i hele landet, som har til hensigt at øge elevernes interesse i og motivation for at lære mere om de naturvidenskabelige fag.
Målgruppe: Grundskole, Natur/teknologi, Håndværk og design, Matematik
Oplægsholdere: Mette Bisp Jensen, Naturvidenskabernes Hus, Ina Kjemtrup, Hald Ege Skole

Der sættes fokus på ingeniørens rolle, når deltageren, i denne workshop, skal arbejde med udvikling og design. Deltag og få indblik i ingeniørens og arkitektens metoder i en styret designproces, hvor I arbejder med innovative processer ud fra en fagfaglig ramme.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Luise Holm-Rathje, Skoletjenesten / Dansk Arkitektur Center

Unge Forskere Senior kan bidrage til undervisningen hele vejen gennem ungdomsuddannelsen. Med udgangspunkt i et konkret eksempel på brobygning, vises hvordan konkurrencen Unge Forskere kan anvendes i hele ungdomsuddannelsesforløbet. Lige fra den usikre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, gennem den daglige undervisning og frem til, at eleverne skal videre på andre uddannelser.


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Louise Lund Bækgaard, Astra

Drevet af nysgerrighed, forsøger verdens molekylærbiologer at forstå, hvordan levende organismer gør det, de gør. Indsigten tilvejebringer vi ved møjsommeligt at finde ud af geners funktioner. Men hvordan opdager vi egentlig geners funktion? Og hvad kan vi bruge den viden til? I oplægget præsenteres historien om identifikationen og studiet af et gen fra en plante.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Hussam Hassan Nour-Eldin, lektor på Copenhagen Plant Science Center, Københavns Universitet

Hvorfor og hvordan kan modeller og modellering anvendes i den daglige undervisning og til den fælles faglige prøve? Oplægget tager udgangspunkt i ny forskningsviden, Fælles Mål og prøvebekendtgørelsen.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Sanne Schnell Nielsen, Københavns Professionshøjskole, KP , Jens Aarby, Københavns Professionshøjskole

Scratch er et grafisk computersprog, der er udviklet for at motivere børn og unge til at kode. Men er Scratch motiverende i skolens fag? Her præsenteres en undersøgelse af elevers interesse for kodning i matematik. Resultaterne viser blandt andet, at eleverne mistede interessen undervejs i forløbet.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Niels Bonderup Dohn, DPU Aarhus Universitet

Hvorfor udvider universet sig? Hvad er mørkt stof? Hvordan ser et sort hul ud? Vi har observeret himmelrummet i flere århundreder, alligevel ved vi kun meget lidt om det univers, vi lever i. Bliv fagligt opdateret indenfor astronomi og astrofysik, hør mere om, hvad vi (ikke) ved i dag og hvordan nye opdagelser kan gøre os klogere på vores mørke univers.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Cecilie Sand Nørholm, Tycho Brahe Planetarium

I denne workshop er du til optagelsesprøve som elektriker på en mission til Mars. Du skal sammen med en makker gennemføre 10 øvelser i elektronik som kræver samarbejde, kreativitet, hurtighed og koncentration. For hver øvelse modtager du en del af adgangskoden til rumskibet, og du skal sammen med hele holdet knække koden og komme ombord på skibet.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Matilda Tjelldén, Science Camp Aarhus

Oplev materialet 'H.C. Ørsted i børnehøjde', der er udviklet med det formål, at man, allerede i dagtilbud og indskoling, kan give børn en oplevelse af naturvidenskab som et menneskeligt og kulturelt forehavende. Lær om fortællingens hovedpersoner og deres indbyrdes relationer, hør om det pædagogiske og fagdidaktiske grundlag og prøv konkrete praktiske aktiviteter fra materialet.


Målgruppe: Dagtilbud, Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Claus Michelsen, Laboratorium for Sammenhængede Uddannelse og Læring, SDU, Eline-Rebecca Michelsen Steffensen, Børnehuset Tænkehatten

Raketvidenskab er vanskeligt, siger man almindeligvis. Men elever kan sagtens forstå raketvidenskab, hvilket denne workshop viser. Deltagerne afprøver simple forsøg, der illustrerer de fysiske principper ved raketter, satellitter, vægtløshed og frit fald i vakuum. Forsøgene har været afholdt på Rønde Gymnasium for elever fra folkeskoler.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Ole Ahlgren, Rønde Gymnasium

Hvordan bliver elever dygtigere i laboratoriet? Og til hvad? Hvordan beskriver vi progression i de kompetencer, som kommer eller kan komme i aktion i elevernes laboratoriearbejde? Og hvad betyder det for undervisningens udformning?


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Jonas Tarp Jørgensen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Det er populært som aldrig før at tage elever med ud på virksomheder. Men udsagn fra elever peger på, at mange slet ikke opnår dét udbytte af besøget og samarbejdet, der var tiltænkt af læreren, virksomheden og kommunen.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Anders V. Thomsen, Københavns Professionshøjskole

I denne workshop er det muligt at komme helt tæt på designteknologier og deres anvendelse i gymnasieundervisningen.

Gymnasielærere fra projektet guider igennem praktiske øvelser ved hjælp af teknologierne, suppleret i kraft af deres erfaringer, med elevernes produktioner med ny teknologi.


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Jakob Vinther, Rosborg Gymnasium & HF

Bemærk: Medbring en mobil eller tablet, som du kan installere apps på.

Søren Kring har gennem en årrække undervist i brugen af 3D i skoler, og med denne workshop får du både konkrete værktøjer samt didaktiske erfaringer og overvejelser, så du bliver klædt godt på til at indarbejde 3D i din undervisning på mellemtrin og i udskolingen.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Søren Kring, Kidsprint.com

Bemærk: Oplægget er på engelsk.

I dette oplæg vil Flora Bata og Reka Fodor inspirere os til at bruge gulvrobotter på en meningsfuld måde i indskolingen og på mellemtrin, med elevernes læring i fokus.

Flora og Reka er uddannede fra Absalon Læreruddannelse og har dedikeret deres år, som internationale studerende, til at undersøge brug af programmerbare digitale robotter.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Reka Fodor, PædaGoGeek, Flora Bata, PædaGoGeek

Prisoverrækkelse af Novo Nordisk Fondens fire undervisningspriser.

Hvordan skaber du interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge? Hvilke udfordringer og glæder møder du i de eksperimentelle fag? Hør hvad prismodtagerne fra grundskole, gymnasium og læreruddannelse gør.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Moderator: Journalist Nynne Bjerre Christensen, Prismodtager: Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris , Prismodtager: Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris , Prismodtager: Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelig Gymnasielærerpris , Prismodtager: Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsunderviser på Læreruddannelsen

I oplægget beskrives, hvordan en læseplan for faget natur/teknologi med fokus på begreber, begrebsprogression og fagsprog kan formuleres, både så natur/teknologilærerne kan føle sig tilpas med den, og samtidig sikre, at den faglige overgang fra indskoling til mellemtrin og fra mellemtrin til udskolingen bliver lettere.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Jacob Graversen, skoleleder, Tofthøjskolen Aalborg, Mette Bonde, naturfagsvejleder, Tofthøjskolen Aalborg, Ole Kronvald, Astra

Hvad sker der på rumforskningsfronten i 2020? Det kan du få svar på til dette oplæg! I 2020 er der opsendelsesvindue for Mars-missioner, så der vil være mange spændende missioner at følge. Små nano- og mikrosatellitter vil for alvor begynde at blive opsendt, og vi vil se nærmere på, hvordan de kommer til at ændre rumfartsbranchen.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Tina Ibsen, astrofysiker og forskningsformidler

Sæbebobler er fascinerende og flotte, og giver mulighed for en legende tilgang til naturvidenskab. I denne workshop laver vi små forsøg med sæbebobler, og viser hvordan elever kan opstille hypoteser, afprøve og evaluere. Forsøgene kan vinkles til fysik, kemi og matematik i udskoling og gymnasiet.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Martin Aggerbeck, Idefu , Karl-Otto Markussen, Professionshøjskolen Absalon

Torsdag 19. marts

Hvem og hvad anerkendes i naturfag? Workshoppen vil tage udgangspunkt i den nyeste forskning om diversitet, med et særlig fokus på køn. Workshoppen vil være en vekselvirkning af oplæg, krydret med empiriske eksempler og deltager-involvering. Målet med workshoppen er, at trække teoretiske pointer omkring diversitet og køn ind i klasseværelset samt arbejde med konkrete strategier i praksis.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Henriette Holmegaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Ene Ernest Hoppe, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Katia Kromann Nielsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Med udgangspunkt i en undersøgelse på HTX, får du her indblik i, hvordan et ingeniørmæssigt og produktorienteret undervisningsforløb kan motivere elever. Der vil i oplægget være særligt fokus på STEM kompetencerne – specielt T-teknologi og E-engineering. Undersøgelsesdesign, undervisningsforløbet og resultater bliver kort beskrevet og perspektiveret, bl.a. ift. transferværdi til andre fag.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Jan Boddum Larsen, HC Ørsted Gymnasiet, Ballerup

Plast er den moderne verdens store opfindelse og et fantastisk materiale. Samtidig er plastforurening en af de største miljøudfordringer, vi står overfor. Vi præsenterer et fællesfagligt undervisningsforløb om plastforurening, hvor de nye krav fra læseplanerne er implementeret. Få faglige input til plastproblematikken og prøv aktiviteter fra forløbet.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Lene Christensen, Astra, Signe Brokjær, Hovedet i Havet, Aarhus Universitet, Mads Bendixen, Hovedet i Havet, Aarhus Universitet

Lær at bygge et tågekammer og find spor fra supernovaer og soludbrud med dine elever i udskoling og på ungdomsuddannelserne. Vi indvier dig i tågekammerets hemmeligheder, hvordan du kan bruge det i din undervisning og hvilke store opdagelser, det er blevet brugt til siden det så dagens lys i 1895.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Mads Kring, Planetarium, Cecilie Sand Nørholm, Planetarium

Brug Naturvidenskabsfestival som ramme for en naturfaglig emneuge for hele skolen. Hør om, hvordan og hvorfor Trekløverskolen helt konkret planlægger og gennemfører en festivaluge for hele skolen, og få overblik over, hvad Astra tilbyder skoler, der vil arrangere Naturvidenskabsfestival.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Pernille Vils Rasmussen, Astra, Ulla Margrethe Siglev, Trekløverskolen, Michelle Danielsen, Trekløverskolen

Hvordan kan et læringsspil understøtte elevers praktisk undersøgende arbejde? Denne workshop tager afsæt i Marsbasen, der er et læringsspil, som er målrettet til fysik C i gymnasiet, hvor eleverne sammen fortæller og udspiller historier om at genopbygge en base på Mars. Gennem spillet, skal eleverne træffe faglige valg, udføre opgaver og eksperimenter.


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Jesper Bruun, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Henning Basballe, Copenhagen Game Lab, Marie Ostenbahn, Copenhagen Game Lab, Mads Brynnum, Copenhagen Game Lab

Lad elevernes naturfaglige undersøgelser være udgangspunkt for udarbejdelse af arbejdsspørgsmål. Med et bredt udvalg af undersøgelser, får du inspiration til den fællesfaglige naturfagsundervisning og input til, hvordan elever i 7.-9. klasse, ud fra undersøgelser, kan udarbejde gode arbejdsspørgsmål og problemstillinger. Der benyttes eksemplarisk materiale fra Xplore-naturfagssystemerne.


Målgruppe: Grundskole, Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Ulla Hjøllund Linderoth, GO Forlag / Naturfagskonsulenten

Vi samler masser af gode erfaringer med skole-virksomhedssamarbejde i samme rum og lader ord, oplevelser og gode råd flyde frit. Kom på en speed-date med lærerkolleger, der allerede har værdifulde erfaringer med virksomhedssamarbejde gennem Naturvidenskabernes Hus, få nye idéer med hjem og lad dig inspirere til selv at komme i gang.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Jannik Tovgaard-Olsen, Naturvidenskabernes hus, Chris Rævsgaard, Naturvidenskabernes hus

Sammen med naturvejlederne, arbejder vi med at finde de steder, hvor de vilde spiselige planter findes, hvordan de smager og ikke mindst, hvordan de kan anvendes i madlavningen. Der afsluttes med Vild Mad frokost, som deltagerne selv har tilberedt. Workshoppen vil også handle om det undervisningsmateriale, der er knyttet til Vild Mad, hvor vi drøfter tværfaglige muligheder og fordybelser.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mads Ellegaard, Naturvejlederforeningen , Leif H. Sørensen, Naturvejlederforeningen

Hvordan kan havets makroalger bruges i undervisningsforløb? Dette har Nordisk Tang og Grenaa Gymnasium prøvet af, hvilket har resulteret i tre nye forløb i henholdsvis Biologi B, Naturgeografi C og Kemi A.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Lilli Gruwier, Nordisk Tang, formidlingsafdeling, Hanne Krøyer, Grenaa Gymnasium, Kasper Severinsen, Grenaa Gymnasium

Kom og få inspiration til, hvordan du kan inddrage bio-indikatorer i din undervisning. Tanken bag bio-indikatorer er, at det er svært at holde øje med alle organismer som f.eks. lever i havet. Man vil derfor gerne finde nogle arter, som er nemme at registrere, og som kan fortælle, hvis der sker ændringer i miljøet (f.eks. klimaforandringer).


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Arne Redsted Rasmussen, Konservatorskolen (KADK)

Bemærk: Medbring egen pc. Med SkoleGIS forstår og forklarer elever naturfaglige problemstillinger ved hjælp af GIS, som er et software, der anvendes til at udarbejde egne digitale kort og visualisere data i alle afskygninger. På workshoppen diskuterer vi, hvorfor GIS er et vigtigt element i undervisningen, og vi laver konkrete øvelser, der viser sammenhænge mellem komplekse fænomener.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Jesper Nielsen, Geoinfo

Engineering er kommet mere og mere i fokus i gymnasieverdenen. To projekter er i gang i Region Midt, både med STX'er og HTX'er, og endnu et projekt er under opstart i Region Hovedstaden.


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser, Biologi (stx, htx), Bioteknologi (stx, hf, htx), Fysik (stx, htx), Geovidenskab, Kemi (stx, htx), Naturgeografi (stx), Naturvidenskabelig faggruppe (biologi, geografi, kemi) (hf), Naturvidenskabeligt grundforløb (stx), Teknikfag - Design og produktion (htx), Teknologi A (htx)
Oplægsholdere: Anne Hansen, Engineer the Future, Peer Daugbjerg, VIA , Lars Brian Krogh, VIA , Lise Lotte Enevold Hansen, Odder Gymnasium, Martin Sørensen, Egaa Gymnasium

Design, tegn og skær din egen katapult ud på en lasercutter.

Med brug af designprocesser, skal I lave den katapult, som kan skyde længst ved følgende vinkler: 15, 30 og 45 grader. Disse grader stiller forskellige krav til, hvad en katapult skal kunne klare og holde til.


Målgruppe: Grundskole, Fysik/kemi, Natur/teknologi, Håndværk og design, Matematik
Oplægsholdere: Søren Sohn, Læringsambassaden, Skive Kommune, Marco Mølbæk, Læringsambassaden, Skive Kommune

Kan dygtige grundskoleelever fra udskolingen deltage i et eksisterende undervisningshold på en videregående uddannelse, uden at justere på sværhedsgraden af undervisningsstoffet? Hør oplægget om, hvordan man kan påvirke elevernes motivation for STEM-relaterede uddannelser ved at lade dem deltage i undervisningen på et Teknisk Universitet, og deltag i den efterfølgende plenumdiskussion. 


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Michael Mast, Danmarks Tekniske Universitet, Peder M. Hundebøll, Danmarks Tekniske Universitet

Få hands-on oplevelser med arkæologi og naturvidenskab i denne workshop med Arkæologisk Værksted fra Københavns Museum - og deltag i diskussion og idéudveksling om naturfagenes rolle på et kulturhistorisk museum.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Sidsel Bjerregaard Kirk, Skoletjenesten / Københavns Museum , Mia Toftdal, Københavns Museum, Cecilie Borgund Hansen, Københavns Museum

I august 2019 udkom de nye læseplaner og vejledninger til alle fire naturfag. STUK (Børne- og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) og Astra afholder i fællesskab en workshop, der giver inspiration til hvordan de nye faghæfter kan komme i spil på egen skole.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Kåre Rasborg, Børne- og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Mads Joakim Sørensen, Børne- og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Christina Frausing Binau, Astra

Kvanteteknologi - hvad er hype og hvad er fakta? Oplægget giver et indblik i, hvad kvanteteknologi er og hvor vi står udviklingsmæssigt. Se hvordan vi konkret arbejder med kvanteteknologi på DTU, og hør om vores arbejde med udviklingen af nyt undervisningsmateriale om kvantecomputere til folkeskolen. 

 


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Ulrich Hoff, seniorrådgiver på Institut for Fysik, Danmarks Tekniske Universitet

Oplægget beskriver, hvordan man, gennem en undersøgelsesbaseret undervisning, kan træne elevernes observationskompetence - fra en hverdagsobservation og til en mere videnskabelig observation i kemiundervisningen.

Under oplægget vil der være konkrete eksempler på, hvordan man kan vejlede eleverne i det praktiske arbejde med henblik på at styrke observationskompetencen.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Helle Kruse Krossá, UCL

For 20 år siden undersøgte projekt 'NORDLAB' 9. klasse elevers forklaringer på drivhuseffekten. Lige siden har drivhuseffekten været en del af naturfagenes curriculum. Men har den øget fokus på drivhuseffekten gjort en faglig forskel?


Målgruppe: Grundskole, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Søren Ib Cruys-Bagger, Københavns Professionshøjskole, Anette Vestergaard Nielsen, CFU/Københavns Professionshøjskole

En event, som for eksempel Naturvidenskabsfestival, kan anvendes som motor for at skabe og vedligeholde naturfaglige kulturer. Inge Christensen, som er kommunal naturfagskoordinator og naturvejleder, modtog i 2019 Naturvidenskabsfestivals pris 'Årets Arrangør 2019'. Hør om hendes erfaringer med at anvende Naturvidenskabsfestival strategisk i Albertslund og Glostrup kommuner.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Ea Eskildsen, Astra , Inge Christensen, Vestskovens Naturcenter

I oplægget vil jeg med eksempler fra egne udeskoleforløb for 7.-9. klasse fortælle om, hvordan man kan sætte eleverne til at arbejde med at bruge naturen og nærområdet som en integreret del af naturfag, og give konkrete tværfaglige eksempler på datalogning, der er rettet mod naturfagsprøven.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: René Mühlbrand, Rødkærsbro skole

Brug din lokale landmand i naturfagsundervisningen. Landmænd over hele landet er med i Landbrug & Fødevarers skoletjeneste, fordi de gerne vil have besøg af skoleelever. De har dyr, natur og store maskiner og viser gerne det hele frem. Kom og få konkrete tips til, hvordan du tilrettelægger naturfagsundervisning med landbruget som laboratorium.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Ida Binderup, Landbrug & Fødevarers skoletjeneste

Her får du et indblik i et nyt og innovativt læringsunivers til udskolingen, der kobler STEM-forløb med teknologiforståelse.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Rikke Andersen, DTU Fødevareinstituttet, Gitte Ravn-Haren, DTU Fødevareinstituttet, Martin Exner, Københavns Professionshøjskole, Dorte Andersen, Grønnemose Skole, Nikolai Dahlkild, Grønnemose Skole

Workshoppen giver et bud på seks centrale analytiske forhold, når der arbejdes med bæredygtighed i folkeskolen og på læreruddannelsen. Der gives en kort introduktion til de seks forhold, hvorefter deltagerne arbejder med disse gruppevis ift. forskellige cases, hvor disse kort fremlægges til slut.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Søren Witzel Clausen, Læreruddannelsen VIA UC

Indførelsen af det nye forsøgsfag teknologiforståelse har medført, at der i naturfagene skal arbejdes med digital design og designprocesser, computationelle tankegange og nye teknologier.

Men hvordan kan man som naturfagslærer gøre dette?


Målgruppe: Grundskole, Fysik/kemi, Håndværk og design, Tværfagligt (andre fag)
Oplægsholdere: Mads Remvig, Beder skole

Hør hvordan længerevarende gruppearbejde med lærer i konsulentrollen giver øget læring for eleverne, og mere tid til individuel feedback af den enkelte elev. I dette oplæg får du også redskaber til, hvordan du klæder eleverne på til længerevarende gruppearbejde. Metoden struktureres ved anvendelsen af applikationen 'Learning The Fun Way' og 'Onenote'.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Hanne Matras, Rysensteen Gymnasium

Analyser af det såkaldte miljø-DNA har i de senere år vundet frem som et værktøj til at afdække biodiversitet. Med eksempler fra forskningsprojekter om vampyrflagermus’ føde og Loch Ness-søens dyb, giver lektor Kristine Bohmann fra Globe Instituttet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet et indblik i, hvad miljø-DNA er, hvordan metoderne virker og hvad de kan bruges til. 


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Kristine Bohmann, lektor, Globe Institute, Københavns Universitet

På workshoppen skal vi arbejde med et forløb til fysik - der frit kan hentes - hvor simulering bruges som redskab til at undersøge tilstandsformer. Forløbet er udviklet af RUC-forskere, i samarbejde med gymnasielærere, og af en række problembaserede undervisningsforløb til de naturvidenskabelig fag i gymnasiet.


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Dorthe Vedel, Roskilde Universitet, Tina Hecksher, Roskilde Universitet

I LIFE Mobil Lab modtager en klasse et sæt fermenterede svampeprøver fra en tidligere klasse. Du skal arbejde som elev, der modtager en prøve, og med brug af LIFE Mobil Labs specialudstyr undersøge den, som man ville gøre i en virksomhed, for mulige enzymer. Hvilke hypoteser kan bringes i spil til den undersøgelse? Hvordan kan evt. manglende resultater eller fejlkilder indgå i alm.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Morten Trolle, LIFE, Aff Hjarnø, LIFE

Oplægget vil præsentere de nye resultater fra PISA 2018, som blev offentliggjort i december 2019, men også se tilbage på udviklingen siden år 2000, både i PISA-naturfag og den didaktiske udvikling af naturfagene i Danmark. Påvirker PISA-undersøgelsen i forhold til undervisningen i naturfag i Danmark, og viser ændringer i læseplan og prøvebekendtgørelse sig i PISA-resultaterne?


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Helene Sørensen, DPU, Aarhus Universitet

Hvordan kan implementering af samfundsrelevante problemstillinger, i de naturvidenskabelige fag, gøre undervisningen mere motiverende og interessant for eleverne? Kom og hør pointer fra den aktuelle forskning på området, og få konkrete didaktiske redskaber, som du kan bruge til at udvikle din undervisning på gymnasiet med.


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Niels Vinther, Børne- og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Hvad karakteriserer elevers måde at lære på - fra de er 6-10 år? Hvordan kan du møde nysgerrighed og fastholde den? Med teoretisk udgangspunkt i Dewey, Piaget, Vygotsky m.fl. vises eksempler på, hvordan lærerstuderende har undersøgt elevers forforståelse og hvordan det kan bruges i undervisningen.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Trine Elisabeth Hyllested, Københavns Professionshøjskole

Vi zoomer i denne workshop ind på en af de største naturvidenskabelige opdagelser, der er blevet gjort under havets overflade i de senere år. Oplev den nye marin undervisningsplatform fra Hovedet i Havet. Få fingrene i forskningen og få redskaber til at bringe havforskningen ind i undervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Signe Brokjær, Hovedet i Havet, Aarhus Universitet, Mads Bendixen, Hovedet i Havet, Aarhus Universitet

Vær med til at skabe forundring og læring for alle børn fra vuggestue, børnehave, folkeskole til ungdomsuddannelse med en stor opdagelse, vi alle bruger: SÆBE! Prøv konkrete forsøg med sæbe på mange faglige niveauer. Få også Sciencegruppen i Tårnbys bud på, hvordan man med Naturvidenskabsfestival kan arbejde med naturfaglig læring på tværs af dagtilbud og uddannelser fra 0-18 år.


Målgruppe: Dagtilbud, Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Dorthe Adamsen, Tårnby Kommune, Tina Buur, Skottegårdsskolen, Maria Bruun-Jensen, Pilegårdsskolen, Klaus Østergaard, Nordregårdsskolen, Christina Albarts, Tårnbygårdsskolen, August Mandal, Kastrupgårdsskolen, Lykke-lise Stæhr Michelsen, Børnehuset Brønderslev Alle, Jannie Hansen, Børnehaven Gl. Kirkevej 128, Christina Olsen, Vuggestuen Stavlundvej, Ingelise Drozd Lund, Tårnby Gymnasium, Jørgen Swartz, Ørestad Gymnasium, Rikke Mortensen og Lærke Haupt, Tårnby Naturskole

Vi alle har hørt om jordskælv og tsunamier. Men hvorfor opstår de og hvorfor kun nogle steder i verden? Hvad troede man før i tiden, og hvordan er vi nået frem til den viden, vi har i dag? Vi skylder Alfred Wegener en stor tak for det! Oplægget giver en historisk indgangsvinkel og inspiration til undersøgende arbejde i udskolingen, hvilket der gives konkrete eksempler på.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Klaus B.K. Arildslund, Fredensborg Skole

Det rene grundvand, vi henter op til forbrug i husholdning og industri, er under pres - både når det kommer til mængde og kvalitet. I et nyt undervisningsmateriale på  www.grundvandet.ku.dk kan elever undersøge undergrundens egenskaber og grundvandet, det rummer.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Torben Roug, Cirkus Naturligvis - SCIENCE Skoletjeneste

I LIFE ønsker vi at arbejde med citizen science i vores undervisningsforløb. Det gør vi, fordi vi tror på at CS kan bruges som et værktøj til; at skabe kontekster og deltagelsesformer der styrker kompetenceudviklingen og være med til at nedbryde fremmedgørelse overfor forskning. Hvad kræver det, i praksis, at bruge citizen science som didaktisk greb på denne måde?


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Søren Brofeldt, LIFE

Vi deler vores unikke erfaring med et pilotprojekt, hvor udskolingselever fra Skolen ved Rønnebær Allé, i samarbejde med firmaet Geokon, arbejdede undersøgende med indeklimadata i matematik- og naturfagsundervisningen. Med en simpel innovativ løsning, har vi nu fokus på adfærdsændringer og læring i forhold til indeklima – og et meget bedre indeklima i vores lokaler!


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Søs Hougaard, Skolen ved Rønnebær Allé , Kasper Vejlgaard, Skolen ved Rønnebær Allé, Karen Bak, Skolen ved Rønnebær Allé

Med udgangspunkt i en praksisnær- og handlingsorienteret didaktisk tilgang til undervisning, præsenteres du for eksempler på, hvordan vi kan understøtte elevernes grønne (ud)dannelse, og hvordan der kan bygges bro mellem skolens naturfagsundervisning og de mange praksisnære Åben Skole undervisningstilbud, der findes over hele landet.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Synnøve Kjærland, projektchef i CONCITO's Klimaambassade, Amalie Dynnes Ørsted, madformidler i Haver til Maver

Fermentering er det nye sort. En gammel tradition, der er genopstået. Det didaktiske design, vi har udviklet på Utterslev skole, har fokus på sprog og hands-on, og workshoppen bliver en præsentation af, hvordan vi gør og hvordan du kan gøre i din egen undervisning.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Anna Klöcker Jepsen, Utterslev Skole

Kom og få inspiration til, hvordan du kan inddrage havet i din undervisning. Havet er et tema, der egner sig godt som et fællesfagligt område. I oplægget vil vi give bud på, hvordan du kan inspirere dine elever til at interessere sig for og værne om havet. I en grønnere fremtid kan en bæredygtig udnyttelse af havet som spisekammer være én af løsningerne.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Harald Brandt, VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus , Pernille Ulla Andersen, VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus, Birgitte Lund Nielsen, VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus, Rebecca Domino Asmussen, Kattegatskolen

I oplægget præsenterer naturfagsvejleder Charlotte Hansen fra Risbjergskolen i Hvidovre, skolens erfaringer fra arbejdet med at udvikle teknologiforståelse hos naturfagslærerne og eleverne i alle afdelinger.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Charlotte Hansen, Risbjergskolen, Hvidovre

Bemærk: Medbring egen pc.

Ultra:bit er en tre-årig indsats, der sker i samarbejde mellem DR og CFU. Ultra:bit vil ruste børn til at udnytte deres nysgerrighed og kreativitet til at bygge fremtiden med teknologi og tage stilling til teknologi.

I projektet har over 90 % af alle landets skoler arbejdet med micro:bit på mellemtrinnet.


Målgruppe: Grundskole, Natur/teknologi, Dansk, Håndværk og design, Matematik, Tværfagligt (andre fag)
Oplægsholdere: Peter Bak-Jensen, VIA CFU , Stefan Mortensen, VIA CFU

I denne paneldebat vil rektor for Virum Gymnasium, Mette Kynemund, tidligere mentor i Videnskabsklubben, Benjamin Muntz, og direktør i Videnskabsklubben, Rikke Schmidt Kjærgaard, komme med hver deres syn på, hvad der sker med læringsmiljøet, når læring foregår i fritiden og børn undervises af frivillige gymnasieelever.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Rikke Schmidt Kjærgaard, Videnskabsklubben, Mette Kynemund, Virum Gymnasium, Benjamin Muntz, Imperial College London

Oplægget giver dig viden og inspiration til, hvordan fagteamet kan arbejde med de nye læseplaner i naturfag. Konkrete eksempler fra egen praksis vil blive præsenteret. Desuden vil vi vise, hvordan vi arbejder med progression gennem læseplanerne og inddrage brugen af læringsplatforme.


Målgruppe: Grundskole, EUD
Oplægsholdere: Andreas Flint, Sølystskolen, Silkeborg, Mette Mellerup, Sølystskolen, Silkeborg

August Krogh modtog Nobelprisen for medicin i 1920 for banebrydende undersøgelser af, hvordan vævenes blodgennemstrømning reguleres. Han havde allerede udført skelsættende studier af, hvordan ilt diffunderer igennem lungerne, og han havde startet de første undersøgelser af idrætsfysiologien.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Tobias Wang, Professor på Bioscience, Aarhus Universitet

Modellering er en kernekompetence inden for naturfag, men hvordan kan modellering anvendes i undervisningen? Modeller kan bruges enten som en repræsentationsform eller til at forklare komplekse fænomener ud fra forestillinger og forudsigelser. I denne workshop skal vi arbejde med modeller som forklaringsværktøj og stiller skarpt på lærerens muligheder, men også udfordringer ved dette.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Claus Auning , LSUL/SDU/UCSYD

Oplægget præsenterer LabSTEM-projektet; et nystartet ’living lab’ for integreret STEM-undervisning og læring. Målet med LabSTEM er, at udvikle en STEM-didaktik, med tilhørende læringsforløb, der bygger bro over den faglige adskillelse af matematik, science og teknologi, og stilles til rådighed for undervisnings- og læringspraksis på alle uddannelsesniveauer.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Lars Seidelin, Syddansk Universitet/ LSUL - Labopratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring

På workshoppen præsenteres konceptet 'Videnskabsklubben'. Her underviser unge elever andre børn, og der er plads til at have det sjovt sammen, udvikle venskaber og skabe begejstring for naturvidenskaben. Undervejs lærer børnene om kritisk tænkning, videnskabelig metode og om den nyeste forskning inden for​ forskellige områder af naturvidenskaben.


Målgruppe: Grundskole, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Tina Hecksher, Roskilde Universitet , Katrine Hassenkam Zoref, Videnskabsklubben

Den fælles prøve i udskolingens naturfag tester elevernes evne til at arbejde med naturfaglige problemstillinger – mundtligt og med forberedelse. Vi har udviklet og afprøvet en SSI-case-baseret test, som prøver eleverne in situ og som fastholder deres problemløsende skridt digitalt. Vi præsenterer data fra afprøvninger i 9.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Lars Brian Krogh, VIA University College, Peer Daugbjerg, VIA UC

Dagligt ser vi resultatet af den verdenskendte meteorolog Jacob Bjerknes forskning, når vi i vejrudsigter møder den kendte lavtryksmodel med dens fronter. Oplægget sætter det centrale naturfaglige begreb ”modellering” ind i en autentisk naturvidenskabelig ramme og giver inspiration til fællesfaglige forløb i udskolingens fysik- og geografiundervisning.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mogens Lerbech Jensen, Roskilde Ungdomsskole / PH Absalon

I et udviklingsprojekt om STEAM på UCN-læreruddannelsen, har vi i samarbejde med praksis undersøgt, dels hvordan faglighed og engineeringproces spiller sammen i elevarbejdet, dels art-dimensionen i et STEAM-forløb i grundskolen.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Niels Anders Illemann Petersen, UCN Læreruddannelsen, Marianne Hald, UCN Læreruddannelsen

Hvordan kan man sætte elever til at udføre praktisk undersøgende arbejde, når man ikke har et laboratorium eller lignende faciliteter? Det er hverdag for mange naturfagsundervisere på erhvervsuddannelserne. Jeg vil fortælle om, hvordan man kan bruge almindelige værksteder og køkkener til forsøg på f.eks. C-niveau.


Målgruppe: EUD
Oplægsholdere: Morten Hansen Suhr, Børne- og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

På denne workshop får du mulighed for at arbejde med konkrete undervisningsforløb, hvor elevernes undersøgelseskompetencer er i spil - både i klassen og på en virksomhed. Du får mulighed for at komme med dine bud på, hvad et undervisningsmateriale skal indeholde, for at støtte dig og din undervisning bedst muligt.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Anders Mikkelsen, DA Åben Virksomhed

Fermentering er det nye sort. En gammel tradition, der er genopstået. Det didaktiske design, vi har udviklet på Utterslev skole, har fokus på sprog og hands-on, og workshoppen bliver en præsentation af, hvordan vi gør og hvordan du kan gøre i din egen undervisning.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Anna Klöcker Jepsen, Utterslev Skole

Begrebet bæredygtighed indgår for første gang i den pædagogiske læreplan. Men hvordan arbejder man pædagogisk med miljø og bæredygtighed? Hvordan ser en grøn institution ud, og hvor kommer leg, dannelse og science ind i billedet? Friluftsrådets Grønne Spirer har i 2019/2020, efter ønske fra medlemmerne, særligt fokus på emnet og byder på en buket af idéer og forslag.


Målgruppe: Dagtilbud, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Ida Kryger, Friluftsrådet

Bliv klogere på plastikforurening til dette oplæg, der er krydret med personlige historier fra tilblivelsen af Plastic Change. Publikum vil få rig mulighed til at stille spørgsmål, der strækker sig fra ”hvordan starter man en miljøorganisation?” til ”hvordan løser vi samfundsproblemet med plastikforurening?”.


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Henrik Beha Pedersen, stifter og bestyrelsformand, Plastic Change

Bliv klogere på, hvordan du kan arbejde med kodning og teknologi i undervisningen. Vi præsenterer, hvordan en uges forløb med Coding Class kan se ud og viser, hvordan læring om innovationsprocesser og kodning kan gå hånd i hånd. Der vil være rig mulighed for at lege med og selv prøve nogle af de forskellige teknologier hands-on.  

Om Coding Class: 


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Mette Lundberg, IT-Branchen, Lis Zacho, Lindevangskolen

I denne "hands-on" workshop arbejder vi med tilbehør til micro:bit. Deltagerne vil få en masse idéer til at komme videre med micro:bit, når deres elever har lært det grundlæggende og arbejdet med de forskellige demoøvelser på micro:bits hjemmeside.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Søren Tipsmark, Østerbyskolen Vejen Kommune

Få et indblik i, hvordan der arbejdes med engineering og teknologi i projektarbejde på HTX.

Under oplægget præsenterer Odense Tekniske Gymnasium eksempler fra undervisningen og erfaringer fra både elevernes og undervisernes oplevelser, når der arbejdes med åbne opgaver, design proces og vejledning.


Målgruppe: Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Steen Heide, Odense Tekniske Gymnasium SDE

Som en del af arbejdet med Naturvidenskabens ABC, bliver der udarbejdet progressionsbeskrivelser, der kan tydeliggøre, hvordan mindre erkendelser kan sammenkæde og bygge op til større grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser. Oplægget vil have fokus på, hvordan progressionsbeskrivelserne kan binde de naturfaglige områder sammen - på langs og på tværs af uddannelsessystemet.


Målgruppe: Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Lars Volf Jensen, Børne- og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kom og hør, hvordan vi, ved hjælp af eksternt samarbejde og problembaseret læring, øger elevernes kompetencer frem mod de flerfaglige naturfaglige prøver.


Målgruppe: Grundskole
Oplægsholdere: Maiken Gagnér Saadi, Kirkebjerg Skole, Magle Nydal, Kirkebjerg Skole, Pernille Haugaard Jensen, Skoletjenesten / Naturcenter Amager Strand

Forskning inden for miljømæssige konsekvenser af produktion, forbrug og håndtering af plast er et nyt felt med spændende perspektiver og udfordringer. Oplægget vil introducere til forskning i i plastforurening - f.eks. hvor kommer plast i naturen fra? Hvor ender det? Og hvordan overvåger vi det?


Målgruppe: Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Monica Hamann Sandgaard, ph.d.studerende på Roskilde Universitet, Institut for Naturvidenskab og Miljø, Nikoline Bang Oturai, ph.d.studerende på Roskilde Universitet, Institut for Naturvidenskab og Miljø

Måske er du vant til at arbejde undersøgende i natur og teknologi, men har svært ved at overføre denne metode til matematikundervisningen. I denne workshop vil vi arbejde med en undersøgelsesbaseret undervisning til indskoling og mellemtrin, hvor eleverne arbejder aktivt med matematik.


Målgruppe: Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Connie Nielsen, Høje Kolstrup Skole, Elisabeth Tang, House of Science