Få et værksted

Har du idéer til et hands-on værksted? Så er det nu, vi gerne vil høre fra dig!

Værksted på Big Bang

Vigtigt Arrangørerne af Big Bang har besluttet at gøre Big Bang 2021 til en online konference. Konferencen finder stadig sted d. 24.-25. marts, og vi arbejder i øjeblikket på højtryk for at skabe et nyt online koncept. Deadline for at søge om at få et værksted er stadig d. 1. november.

Er du interesseret i at få et værksted?

Deadline for at søge er
d. 1. november 2020

Har du idéer til et hands-on værksted, hvor konferencens deltagere kan blive inspireret af fx aktiviteter eller forsøg, så er det nu, vi gerne vil høre fra dig!

På Big Bang-konferencens messe har vi, udover kommercielle messestande, også værksteder, hvor konferencens deltagere kan få hands-on inspiration. På værkstederne har deltagerne bl.a. haft mulighed for at 3D-printe, se et bjørnedyr, bygge en sumpbåd og fået inspiration til at introducere lodning i undervisningen.

Er du interesseret i at få et værksted til Big Bang 2021, så kan du læse mere om ansøgningsprocessen og retningslinjerne for at få et værksted her.

Er du interesseret?

Så udfyld og indsend din ansøgning om at få et værksted senest d. 1. november 2020. Din ansøgning bliver vurderet af værkstedskomitéen efter fristens udløb, hvorefter vi kontakter dig pr. mail.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til værkstederne, er du velkommen til at kontakte os.

Anette Nielsen
avni@kp.dk
+45 42 70 75 30 

Michelle Myllerup mmy@astra.dk
+45 24 88 10 94

Hvad er et værksted?

Et værksted indeholder hands on-aktiviteter. Det kan fx være inden for teknologi, kodning, mekanik, bioteknologi eller lignende. Samtidig må et værksted ikke være kommercielt.

Værksted på Big Bang

KONTAKT

Big Bangs sekretariat
+45 
24881094
kontakt@bigbangkonferencen.dk
CVR: 32509444
EAN: 5798000560789

Big Bangs bobler

Få et værksted

Har du en idé til et spændende hands-on værksted? Så er det nu, du skal ansøge om at få et værksted til Big Bang 2021.

Deadline er d. 1. november 2020.

Har du noget på hjerte, og har du lyst til at være oplægsholder?

Så er det lige nu, du skal ansøge om at afholde et oplæg, en workshop eller paneldebat på Big Bang 2021. Ansøgninger skal tage udgangspunkt i et af de 11 spor.

Deadline er d. 30. september 2020.