Gå til hovedindhold

Få inspiration til planlægning og evaluering af naturfagsundervisningen på alle niveauer gennem lærer til lærer-formidling af praktisk erfaring. Der er særligt fokus på evaluering, som fremmer elevernes læring. Deltagerne inviteres til at diskutere og selv byde ind med konkrete ideer til samarbejde om elevernes udvikling af naturfaglig kompetence. På sporet vil der være en blanding af oplæg, workshops og hands on-aktiviteter. 

 

ARRANGØR:

 

Tirsdag 2. april

#00b4a9 09
11:15 til 12:00
Skriftlige produkter som evalueringsværktøj
Workshop
Lokale: C8
Mette Mellerup, Sølystskolen, Silkeborg

Praksisorienteret inspiration til at bruge elevtekster som evalueringsværktøj, og til hvordan den sproglige udvikling i naturfagene kan tænkes ind i planlægningen på læringsplatformen. Vi skal arbejde med hvilke didaktiske overvejelser og teorier, der ligger bag ideen om skriftlighed i naturfag.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Mette Mellerup, Sølystskolen, Silkeborg
#00b4a9 09
11:15 til 13:00
Modelleringskompetence – aktiverende aspekter
Workshop
Lokale: Lokale 24
Martin K. Sillasen, VIA UC

I løbet af workshoppen vil deltagerne bliver præsenteret for og selv arbejde med forskellige aspekter af modeller i naturfagsundervisningen. Med inspiration fra naturfagsdidaktisk litteratur vil vi arbejde med 1) Modelbased inquiry, 2) Meta-modelling competence og 3) Evaluering af elevers modelleringskompetence.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Martin K. Sillasen, VIA UC | Peer Daugbjerg, VIA UC
#00b4a9 09
11:15 til 12:00
Synliglæring i praksis: Metode til øget læring og øget feedback
Oplæg
Lokale: Svendborg
Hanne Matras, Rysensteen Gymnasium

Ønsker du, at dine elever bliver mere bevidste om egen læring og mere interesserede i naturfag? Her bliver du præsenteret for en metode, der kombinerer synlig læring, baglæns design af undervisning og Inquiry Based Science Education. Via metoden opnår du og dine elever løbende viden om elevernes læringsniveau. Dette udvikler deres selvevalueringskompetencer, øger deres engagement og læring og meget mere.

Målgruppe Førskole, Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Hanne Matras, Rysensteen Gymnasium
#00b4a9 09
12:15 til 13:00
Nyt fra Undervisningsministeriet
Oplæg
Lokale: C8
Lars Volf Jensen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Læringskonsulent Lars Volf Jensen fra Undervisningsministeriet bringer nyt om naturvidenskabsstrategiens tiltag og giver en kort status på udvalgte tiltag. Du får nyt om prøverne, erfaringer fra de seneste år og nye tiltag. Desuden opdateres du på teknologiforståelse - hvordan ser fagligheden ud, og hvordan kan den nye faglighed integreres med naturfagene.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Lars Volf Jensen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet | Kåre Rasborg, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet | Mads Joakim Sørensen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
#00b4a9 09
12:15 til 13:00
Geologi som fællesnævner for de tre naturfag
Oplæg
Lokale: Svendborg
Camilla S. Andresen , Naturcenter Nyruphus, Helsingør kommune

Geologi indgår i vid udstrækning i folkeskolens læringsmål og har den store fordel, at faget på elegant vis binder folkeskolens enkelte naturfag sammen i en lang række spændende og samfundsrelevante temaer. I oplægget kommer vi med eksempler på geologiforløb og undersøgelser, der giver eleverne mulighed for at praktisere den naturvidenskabelige metode delvist i udeskole-regi.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Camilla S. Andresen , Naturcenter Nyruphus, Helsingør kommune | Thomas Nielsen, Naturcenter Nyruphus, Helsingør kommune
#00b4a9 09
14:00 til 14:45
Revision af Fælles Mål
Oplæg
Lokale: C8
Kåre Rasborg, UVM

Information og dialog om arbejdet med at revidere Fælles Mål, og hvad kan det komme til at betyde for naturfagene i grundskolen. Læringskonsulenterne fra UVM kommer ind på disse emner:

  • Større frihed til lærerne og færre bindinger
  • Rådgivningsgruppens fem pejlemærker
  • Fagenes formål og identitet 
  • Fagenes kompetenceområder og kompetencemål 
  • Indhold i undervisningen frem mod kompetencemålene 
  • Tværgående emner og problemstillinger

Målgruppe Førskole, Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Kåre Rasborg, UVM | Lars Volf Jensen, UVM
#00b4a9 09
14:00 til 14:45
Bliv klogere på modelleringskompetence
Workshop
Lokale: Lokale 24
Pernille Ulla Andersen, VIA University College

Få ny inspiration til arbejdet med modeller og modellering i en kombination af oplæg, diskussion og modelleringsaktiviteter, og få konkrete modelleringsøvelser med hjem til din undervisning.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Pernille Ulla Andersen, VIA University College | Harald Brandt, VIA University College
#00b4a9 09
14:00 til 14:45
Nysgerrighed og lyst til at lære. Hvordan?
Oplæg
Lokale: Svendborg
Lasse Seidelin Bendtsen, Borupgaard Gymnasium

Gymnasielærer Lasse Seidelin Bendtsen er en af årets modtagere af Politikens Undervisningspris 2018. Her kommer han med et bud på, hvordan man kan opnå netop det. Ud fra en kreativ tilgang til naturvidenskabsundervisningen får du indblik i, hvordan drømmerejser, bevægelse i undervisningen, visuelle begrebsmodeller og feedback kan bruges til at opnå et højt fagligt niveau og stort engagement hos eleverne. Metoderne kan bruges lige fra grundskolen til universitetet.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Lasse Seidelin Bendtsen, Borupgaard Gymnasium
#00b4a9 09
15:00 til 15:45
Fem fede fællesfaglige forsøg
Workshop
Lokale: C8
Casper Lohman Jensen, Clio Online

Få fingrene i fem fantastiske fællesfaglige forsøg, der er klar til brug og ikke koster alverden. Kom og prøv forsøgene, og tag del i diskussionen om, hvordan de kan bruges af eleverne. Forsøgene passer ikke bare til et fællesfagligt tema - der er også tænkt undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation ind i forsøgene, så eleverne bliver hjulpet på vej i deres selvstændige arbejde.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Casper Lohman Jensen, Clio Online
#00b4a9 09
15:00 til 15:45
Brug citizen science til undersøgende arbejde
Workshop
Lokale: Lokale 24
Nana Quistgaard, Astra

Vær med til at udvikle undersøgende arbejde via citizen science. En evaluering af projektet Myrejagten viser, at de deltagende børn værdsatte at arbejde med naturvidenskabelige arbejdsmetoder, få indblik i forskningsverdenen og få personlig feedback fra en forsker. I denne workshop arbejder vi med, hvordan citizen science med tilknytning til forskere kan fremme elevers undersøgelseskompetence.

Målgruppe Førskole, Grundskole
Oplægsholdere: Nana Quistgaard, Astra | Mia Lindegaard Pedersen, Statens Naturhistoriske Museum | Julie Koch Sheard, Statens Naturhistoriske Museum
#00b4a9 09
15:00 til 15:45
Flipped Learning - helt praktisk
Oplæg
Lokale: Svendborg
Julia Suhr, Zoologisk Have København

Vend undervisningen på hovedet ved at bruge Flipped Learning. Skip den teoretiske gennemgang, og gå direkte til det praktiske arbejde i din undervisning. Københavns ZOO og Københavns Professionshøjskole har samarbejdet om at producere film og arbejdsark, der forbereder eleverne på at arbejde undersøgende med genstande. Hør om processen og om, hvordan du kan bruge Flipped Learning.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Julia Suhr, Zoologisk Have København | Morten Philipps, Københavns Professionshøjskole | Thomas Dyreborg Andersen, Københavns Professionshøjskole
#00b4a9 09
16:15 til 17:00
Aktiv modellering i geografiundervisning
Workshop
Lokale: Lokale 24
Søren Witzel Clausen, Læreruddannelsen, VIA University College

Få ny inspiration til, hvordan du kan udvikle din geografiundervisning i en mere praktisk og undersøgende retning, som engagerer eleverne. Med Geowindow får eleverne hands on-oplevelser og kan ændre forskellige parametre, når de undersøger og laver modeller af fx landskabsudvikling. I workshoppen arbejder vi med undersøgelses- og modelleringskompetencen ift. naturgeografiske indholdsområder.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Søren Witzel Clausen, Læreruddannelsen, VIA University College
#00b4a9 09
16:15 til 17:00
Digitale afgangsprøver i naturfag
Oplæg
Lokale: Svendborg
Ulla Linderoth, Formand for Opgavekommissionen i naturfag

Over 30.000 elever gennemfører hvert år de digitale afgangsprøver i biologi, geografi eller fysik/kemi. I oplægget får du et kig ind i maskinrummet: Hvem laver opgaverne? Hvordan udvikles de? Hvordan er de mange krav og kvalitetsprocedurer i arbejdet? Hvordan gives karaktererne? Hvordan måles kompetencer i naturfag gennem digitale prøver? Hvad er tankerne bag, at prøverne nu skal styrkes?

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Ulla Linderoth, Formand for Opgavekommissionen i naturfag

Onsdag 3. april

#00b4a9 09
10:15 til 12:00
The FITS model: learning through design and inquiry
Oplæg
Lokale: C8
dr. Dave van Breukelen, Fontys University of Applied Sciences for Teacher Education Sittard, Holland

Mange landes regeringer sigter mod tværfaglige læseplaner for at skabe en holistisk forståelse af naturvidenskab og teknologi. En tilgang til dette kan være designbaseret læring, hvor eleverne lærer ved at arbejde med designudfordringer.

FITS-modellen er en pædagogisk tilgang, der stimulerer læring og synes at være en lovende strategi for design- og undersøgelsesbaseret læring. FITS er et akronym for: Focus, Investigating, informed application of content during Technological design, and creating Synergy between science and technology.

De første 45 minutter er oplæg. De næste 45 minutter er diskussion. Man kan gå efter 45 minutter.

Oplægget er på engelsk - her er oplægsholderens præsentationstekst...

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: dr. Dave van Breukelen, Fontys University of Applied Sciences for Teacher Education Sittard, Holland | Maurice Smeets, Head of department for science & technology education, Fontys University of Applied Sciences for Teacher Education Sittard, Holland
#00b4a9 09
10:15 til 11:00
Hvor i alverden er geografien?
Workshop
Lokale: Lokale 24
Christina Frausing Binau, Astra

Vær med til at sætte geografi på landkortet. Bliv introduceret til geografifagets mangeartede input til det fællesfaglige arbejde i naturfagene - og bidrag med dine erfaringer og bedste ideer. Geografi kan og skal mere end at svare på arbejdsspørgsmål som: Hvor opstiller vi vindmøller? Hvor er der problemer med manglende rent drikkevand? Og hvorfra skal man opsende en raket til Mars?

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Christina Frausing Binau, Astra | Esben Eriksen, Astra
#00b4a9 09
10:15 til 11:00
Læringslyst, sanselighed og dissektion
Oplæg
Lokale: Svendborg
Danielle Grandeville, Experimentarium

Få indblik i resultater fra skoleudviklingsprojektet Spiral, der har fokus på læringslyst hos alle elever: Hvad skal der til, for at eleverne engagerer sig i undervisningen? Få inspiration til greb, der kan gøre undervisningen mere vedkommende og aktiverende hjemme på skolen, og hør, hvordan Experimentarium har indarbejdet projektets resultater i et hjerte- og lungeværksted.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Danielle Grandeville, Experimentarium
#00b4a9 09
11:15 til 12:00
Hør her – sådan kan du arbejde med lyd i n/t
Workshop
Lokale: Lokale 24
Maria Damsgaard Mikkelsen, Statens Naturhistoriske Museum

Temaet for Forskningens Døgn 2019 er lyd. Kom og afprøv nyudviklede hands on- og ears on-aktiviteter om lyd til din natur/teknologi-undervisning. Du bliver introduceret for konkrete eksempler på undersøgelsesbaserede aktiviteter om lyd og kan tage de bedste ideer med hjem til dit eget klasselokale! I kan også tilmelde jer skoleprogrammet om lyd på jeres lokale bibliotek.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Maria Damsgaard Mikkelsen, Statens Naturhistoriske Museum | Klaus Støvring, Biblo
#00b4a9 09
11:15 til 12:00
Få dannelsen frem i naturfagsundervisningen
Workshop
Lokale: Svendborg
Signe Vithner, Parkvejens Skole i Odder

Workshoppen handler om, hvordan du som lærer kan sætte fokus på dannelse i arbejdet med de naturfaglige kompetencer. Vi kigger på sammenhængen mellem elevernes dannelse og forskellige undervisningsforløb, herunder både det faglige indhold og de metoder, der bruges. Gennem forskellige øvelser får deltagerne undervejs mulighed for at reflektere over dannelsesaspektet i deres egne undervisningsforløb.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Signe Vithner, Parkvejens Skole i Odder | Andreas Tranæs, Parkvejens Skole i Odder
#00b4a9 09
13:00 til 14:45
Eksemplariske forsøg i geografi og biologi
Workshop
Lokale: Lokale 24
Grethe Christensen, Københavns Professionshøjskole

Vi skal arbejde med 6 eksemplariske forsøg fra geografi og biologi. Der benyttes simple remedier, der i vid udstrækning findes på skolerne. Workshoppen er delt i to: I første del afprøver vi forsøgene med udgangspunkt i Flipped Learning-videoer. I anden del diskuterer vi forskelle mellem forsøg og undersøgelser, og hvordan forsøgene kan bruges til at udvikle elevernes undersøgelseskompetence.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Grethe Christensen, Københavns Professionshøjskole | Henrik Levinsen, Københavns Professionshøjskole
#00b4a9 09
13:00 til 13:45
Kodnings potentiale i grundskolen
Oplæg
Lokale: Svendborg
Lauritz Christian Holme, Gymnasieelever samt forfattere, Forlaget Alinea

Oplægsholderne, som går i 3.g., kommer med udgangspunkt i egne erfaringer fra grundskolen med deres syn på, hvorvidt kodning skal være en del af skoleskemaet. Deltagerne få bud på, hvad man får ud af at lære at kode, og hvad det kan bruges til i undervisningen. Vi vil også diskutere teknologiens voksende rolle i samfundet og væsentligheden af en udvidet forståelse for den digitale verden.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Lauritz Christian Holme, Gymnasieelever samt forfattere, Forlaget Alinea | Mads Villum Nielsen, Gymnasieelever samt forfattere, Forlaget Alinea
#00b4a9 09
14:00 til 14:45
Undersøgelseskompetencen i praksis
Oplæg
Lokale: Svendborg
Christian Black-Storm, Quark Naturcenter - Hvidovre

Erfaringer fra Hvidovre om, hvordan progression i naturfagene også kan se ud. Hør, hvordan man i Hvidovre arbejder med undersøgelseskompetencen i indskoling og mellemtrin gennem åbne opgaver ved brug af teknologi, engineering og en variation af undersøgelsesmetoder.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Christian Black-Storm, Quark Naturcenter - Hvidovre | Daniel Dam, Quark Naturcenter - Hvidovre