Gå til hovedindhold

Undersøgelsesbaserede undervisningsformer rummer et stærkt potentiale for at motivere eleverne og for at vise elementer af naturvidenskabelig praksis. Men undervisere oplever en række forskelligartede barrierer i arbejdet med undersøgelsesbaserede metoder. På dette spor kan du blive inspireret af og sparre med undervisere og undervisningsudviklere fra grundskoler og gymnasier med afsæt i konkrete undervisningsforløb. 

 

ARRANGØR:

 

Onsdag 18. marts

#00b4a9 09
11:15 til 12:00
Naturfaglig kompetence via gamification
Workshop
Lokale: LIFE Mobil Lab

Oplev, hvordan gamification kan bygge bro mellem hands-on og minds-on. I det mobile laboratorium skal vi teste et spil, udviklet af forskningsenheden ScienceAtHome. Målet med spillet er, at udvikle elevernes undersøgelses- og modelleringskompetence og igangsætte en læringsproces, hvor nysgerrighed er den drivende kraft. Spillet indeholder moduler til forskellige klassetrin.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Jacob Sherson, ScienceAtHome, Aarhus Universitet
#00b4a9 09
11:15 til 12:00
Sciencepædagogik - debat om muligheder
Paneldebat
Lokale: Lokale 24

Paneldebat, hvor de nye temaer på dagtilbudsområdet: Science, teknologi, engineering og matematisk opmærksomhed præsenteres (STEM i dagtilbud). Der gives eksempler på konkrete aktiviteter og pædagogiske forløb. Sammen med deltagerne, diskuteres muligheder og udfordringer ved at designe undersøgende arbejde ud fra de nye temaer.

Målgruppe Dagtilbud
Oplægsholdere: Thorleif Frøkjær, Lektor, Københavns Professionshøjskole, KP | Steen Søndergaard, Lektor, Københavns Professionshøjskole, KP | Michael Wahl Andersen, Lektor, Københavns Professionshøjskole, KP
#00b4a9 09
12:15 til 13:00
Sensorteknologi og plantevækst
Workshop
Lokale: LIFE Mobil Lab

I LIFE-forløbet WeGrow får eleverne udleveret en sensor, Flower Care, til at opsamle data fra et plantevækst forsøg. For at forstå, hvad den sensor kan, vil vi udfordre dig ved at sammenligne og se på muligheder for at bygge samme sensor ved hjælp af en mikro:bit, forstå og arbejde med blokkodning samt se på muligheder for at lave eget ”vandingsanlæg” til WeGrow´s planteforsøg.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Mladen Mikosavljevic, LIFE
#00b4a9 09
12:15 til 13:00
Eksplorative gymnasieforløb via kilder
Workshop
Lokale: Lokale 24

Vi stiller skarpt på muligheder og udfordringer for gymnasielærere ved at bruge historiske kilder til at lave undersøgelsesbaseret undervisning i matematik, fysik og biologi.

Målgruppe Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Henrik Kragh Sørensen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet | Laura Søvsø Thomasen, Det Konglige Bibliotek | Kristian Danielsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
#00b4a9 09
14:00 til 14:45
Lærerens rolle i 'Mikroforsker' for 0.-3. klasse
Workshop
Lokale: Lokale 24

I workshoppen præsenteres centrale erfaringer fra 'Mikroforsker', hvor deltagerne arbejder med lærerens rolle og udfordringer – især balancen mellem styring og elevfrihed i den undersøgelsesbaseret tilgang.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Kari Hald, Naturvejlederforeningen
#00b4a9 09
15:00 til 15:45
LEAPS-forløb i praksis
Workshop
Lokale: Lokale 24

Hvordan kan elevernes engagement højnes gennem LEAPS (Læring, Engagement, Autentiske Projekter og Science)-forløb, der er baseret på helhedstænkende undervisning og projektbaseret læring?

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Mia Schack Larsen, KATA Fonden | Betina Downes, Herfølge Skole
#00b4a9 09
16:15 til 17:00
Digitalt Læringsspil
Workshop
Lokale: LIFE Mobil Lab

LIFE-forløbet Turbovækst er et digitalt læringsspil, hvor eleverne spiller regeringsledere i hvert deres land. I vekselvirkning mellem det digitale klasserumsspil og eksperimentelle undersøgelser, lærer eleverne om katalyse, kunstgødning og bærerdygtig produktion.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Ditte Linde Thomsen, LIFE
#00b4a9 09
16:15 til 17:00
Sæbebobler er ikke kun for sjov
Workshop
Lokale: Lokale 24

Sæbebobler er fascinerende og flotte, og giver mulighed for en legende tilgang til naturvidenskab. I denne workshop laver vi små forsøg med sæbebobler, og viser hvordan elever kan opstille hypoteser, afprøve og evaluere. Forsøgene kan vinkles til fysik, kemi og matematik i udskoling og gymnasiet.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Martin Aggerbeck, Idefu | Karl-Otto Markussen, Professionshøjskolen Absalon

Torsdag 19. marts

#00b4a9 09
10:15 til 11:00
Erfaringer med observationskompetencen
Oplæg
Lokale: Lokale 24

Oplægget beskriver, hvordan man, gennem en undersøgelsesbaseret undervisning, kan træne elevernes observationskompetence - fra en hverdagsobservation og til en mere videnskabelig observation i kemiundervisningen.

Under oplægget vil der være konkrete eksempler på, hvordan man kan vejlede eleverne i det praktiske arbejde med henblik på at styrke observationskompetencen.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Helle Kruse Krossá, UCL
#00b4a9 09
11:15 til 12:00
Undersøgelsesbaseret laboratorieopgave
Workshop
Lokale: LIFE Mobil Lab

I LIFE Mobil Lab modtager en klasse et sæt fermenterede svampeprøver fra en tidligere klasse. Du skal arbejde som elev, der modtager en prøve, og med brug af LIFE Mobil Labs specialudstyr undersøge den, som man ville gøre i en virksomhed, for mulige enzymer. Hvilke hypoteser kan bringes i spil til den undersøgelse? Hvordan kan evt. manglende resultater eller fejlkilder indgå i alm.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Morten Trolle, LIFE | Aff Hjarnø, LIFE
#00b4a9 09
11:15 til 12:00
Problembaseret undervisning i gymnasiet
Workshop
Lokale: Lokale 24

På workshoppen skal vi arbejde med et forløb til fysik - der frit kan hentes - hvor simulering bruges som redskab til at undersøge tilstandsformer. Forløbet er udviklet af RUC-forskere, i samarbejde med gymnasielærere, og af en række problembaserede undervisningsforløb til de naturvidenskabelig fag i gymnasiet.

Målgruppe Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Dorthe Vedel, Roskilde Universitet | Tina Hecksher, Roskilde Universitet
#00b4a9 09
13:00 til 13:45
Undersøgelsesbaseret modellering i praksis
Workshop
Lokale: Lokale 24

Modellering er en kernekompetence inden for naturfag, men hvordan kan modellering anvendes i undervisningen? Modeller kan bruges enten som en repræsentationsform eller til at forklare komplekse fænomener ud fra forestillinger og forudsigelser. I denne workshop skal vi arbejde med modeller som forklaringsværktøj og stiller skarpt på lærerens muligheder, men også udfordringer ved dette.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Claus Auning , LSUL/SDU/UCSYD
#00b4a9 09
14:00 til 14:45
Undersøgende matematik i 0.-6. klasse
Workshop
Lokale: Lokale 24

Måske er du vant til at arbejde undersøgende i natur og teknologi, men har svært ved at overføre denne metode til matematikundervisningen. I denne workshop vil vi arbejde med en undersøgelsesbaseret undervisning til indskoling og mellemtrin, hvor eleverne arbejder aktivt med matematik.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Connie Nielsen, Høje Kolstrup Skole | Elisabeth Tang, House of Science