Gå til hovedindhold

Bliv præsenteret for ny forskning fra hele det naturvidenskabelige område. Du får faglig forkælelse i form af inspirerende foredrag med engagerede eksperter fra mange forskellige fag og forskningsfelter. Få indsigt i forskningsprocesser og ny viden med relevans for naturfagene.

 

ARRANGØR:

Onsdag 18. marts

#cf118d 08
11:15 til 12:00
Tang - ny bæredygtig bioressource
Oplæg
Lokale: Sjælland

Vi har masser af tang i Danmark! Det er en ressource, som vi skal udnytte meget mere i fremtiden. Både til lækre og sunde fødevarer og til bæredygtigt foder til kvæg og svin. Når vi dyrker tang, kan vi samtidig opsamle næringsstoffer fra havet og genbruge dem på land. Sådan kan tangen bidrage til et bedre havmiljø og cirkulær bioøkonomi.

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Annette Bruhn, Aarhus Universitet, Bioscience
#cf118d 08
12:15 til 13:00
Danmarks dybe fortid – fossile fisks fortælling om massedød og klimakriser
Oplæg
Lokale: Sjælland

Kan analyser af flere millioner år gamle fiskefossiler gøre os klogere på evolution og klimaændringer? Her kan du blive klogere på, hvordan fisk har udviklet og mangfoldiggjort sig igennem perioder med både masseudryddelser og klimaforandringer.

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Ane Elise Schrøder, ph.d.studerende på SNM og Museum Mors
#cf118d 08
14:00 til 14:45
Citizen Science – en videnskab, hvor du selv er helten!
Oplæg
Lokale: Sjælland

Du har måske allerede deltaget og bidraget med ny viden om natur og biodiversitet igennem et Citizen Science-projekt? Vi har udviklet og udført en række forskellige projekter for vidt forskellige målgrupper: Fra børn og deres forældre, gymnasieelever og til fageksperter.

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Anders P. Tøttrup, lektor og chef for Citizen Science, Statens Naturhistoriske Museum
#cf118d 08
15:00 til 15:45
Planters dynamiske kemiske forsvar
Oplæg
Lokale: Sjælland

Drevet af nysgerrighed, forsøger verdens molekylærbiologer at forstå, hvordan levende organismer gør det, de gør. Indsigten tilvejebringer vi ved møjsommeligt at finde ud af geners funktioner. Men hvordan opdager vi egentlig geners funktion? Og hvad kan vi bruge den viden til? I oplægget præsenteres historien om identifikationen og studiet af et gen fra en plante.

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Hussam Hassan Nour-Eldin, lektor på Copenhagen Plant Science Center, Københavns Universitet
#cf118d 08
16:15 til 17:00
Nyt fra rummet 2020
Oplæg
Lokale: Sjælland

Hvad sker der på rumforskningsfronten i 2020? Det kan du få svar på til dette oplæg! I 2020 er der opsendelsesvindue for Mars-missioner, så der vil være mange spændende missioner at følge. Små nano- og mikrosatellitter vil for alvor begynde at blive opsendt, og vi vil se nærmere på, hvordan de kommer til at ændre rumfartsbranchen.

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Tina Ibsen, astrofysiker og forskningsformidler

Torsdag 19. marts

#cf118d 08
10:15 til 11:00
Kend din kvanteteknologi
Oplæg
Lokale: Sjælland

Kvanteteknologi - hvad er hype og hvad er fakta? Oplægget giver et indblik i, hvad kvanteteknologi er og hvor vi står udviklingsmæssigt. Se hvordan vi konkret arbejder med kvanteteknologi på DTU, og hør om vores arbejde med udviklingen af nyt undervisningsmateriale om kvantecomputere til folkeskolen. 

 

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Ulrich Hoff, seniorrådgiver på Institut for Fysik, Danmarks Tekniske Universitet
#cf118d 08
11:15 til 12:00
Miljø-DNA skaber overblik over biodiversiteten - fra vampyrflagermus’ ofre til Loch Ness-søen
Oplæg
Lokale: Sjælland

Analyser af det såkaldte miljø-DNA har i de senere år vundet frem som et værktøj til at afdække biodiversitet. Med eksempler fra forskningsprojekter om vampyrflagermus’ føde og Loch Ness-søens dyb, giver lektor Kristine Bohmann fra Globe Instituttet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet et indblik i, hvad miljø-DNA er, hvordan metoderne virker og hvad de kan bruges til. 

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Kristine Bohmann, lektor, Globe Institute, Københavns Universitet
#cf118d 08
13:00 til 13:45
August Krogh: grundlaget for dansk fysiologi
Oplæg
Lokale: Sjælland

August Krogh modtog Nobelprisen for medicin i 1920 for banebrydende undersøgelser af, hvordan vævenes blodgennemstrømning reguleres. Han havde allerede udført skelsættende studier af, hvordan ilt diffunderer igennem lungerne, og han havde startet de første undersøgelser af idrætsfysiologien.

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Tobias Wang, Professor på Bioscience, Aarhus Universitet
#cf118d 08
14:00 til 14:45
Plastforurening i naturen og Masseeksperimentet 2019
Oplæg
Lokale: Sjælland

Forskning inden for miljømæssige konsekvenser af produktion, forbrug og håndtering af plast er et nyt felt med spændende perspektiver og udfordringer. Oplægget vil introducere til forskning i i plastforurening - f.eks. hvor kommer plast i naturen fra? Hvor ender det? Og hvordan overvåger vi det?

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Monica Hamann Sandgaard, ph.d.studerende på Roskilde Universitet, Institut for Naturvidenskab og Miljø | Nikoline Bang Oturai, ph.d.studerende på Roskilde Universitet, Institut for Naturvidenskab og Miljø