Gå til hovedindhold

Bliv præsenteret for ny forskning fra hele det naturvidenskabelige område. Du får faglig forkælelse i form af inspirerende foredrag med engagerede eksperter fra mange forskellige fag og forskningsfelter. Få indsigt i forskningsprocesser og ny viden med relevans for naturfagene.

 

ARRANGØR:

Tirsdag 2. april

#cf118d 08
11:15 til 12:00
Atomer i mange dimensioner
Oplæg
Lokale: Sjælland
Benjamin Muntz, Imperial College London

Hvorfor eksisterer vores verden i lige netop tre rumlige dimensioner? Hvorfor ikke fire, fem eller en million? Og hvilke implikationer ville det have på atomer, molekyler og liv, hvis der var andre retninger end op, frem og til siden? Hør om et nyt, ambitiøst og hjernevridende forskningsprojekt - der blev startet af en gymnasieelev. Det første spæde skridt var SRP, derefter vandt han sølv i Unge Forskere og ved VM i Science - nu læser han teoretisk fysik på Imperial College i London.

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Benjamin Muntz, Imperial College London
#cf118d 08
12:15 til 13:00
Georadar og grundvand
Oplæg
Lokale: Sjælland
Majken Looms Zibar, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Hvordan kan georadar-målinger være med til at beskytte vores drikkevandsressourcer?Drikkevand i Danmark kommer udelukkende fra grundvandet. På Københavns Universitet undersøger vi, om georadar-målinger kan bruges til at kortlægge de transportveje, regnvand tilbagelægger, inden det når grundvandet. Denne viden kan bruges til at beskytte grundvandsressourcen fra forurening og overforbrug.

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Majken Looms Zibar, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
#cf118d 08
14:00 til 14:45
På sporet af de første mennesker i Grønland
Oplæg
Lokale: Sjælland
Bjarne Grønnow, Nationalmuseet

Fundet af to permafrosne bopladser har ændret vores syn på de første fangersamfund, der for 4.500 år siden indvandrede til Grønland. I bopladsernes kulturlag er selv skrøbelige genstande af skind, træ, knogler osv. bevarede. Dette kendes ikke fra andre bopladser i Arktis af denne alder. Arkæologer og naturvidenskabsfolk har analyseret fundene og kan nu tegne et helt nyt billede af Saqqaq-folkets liv. De tværfaglige indfaldsvinkler, der har ledt frem til resultaterne, bliver diskuteret.

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Bjarne Grønnow, Nationalmuseet
#cf118d 08
15:00 til 15:45
Hav- og landslanger i forskningens tjeneste
Oplæg
Lokale: Sjælland
Arne Redsted Rasmussen, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Slanger er fascinerende og vigtige set i økologisk sammenhæng. De kan være giftige og udgøre en risikofaktor for mennesker, men deres gift kan også bruges i medicinsk forskning. Hør om de mange discipliner, forskningen indenfor slanger dækker, og om naturhistoriske museers rolle i forbindelse med slangebid. 

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Arne Redsted Rasmussen, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
#cf118d 08
16:15 til 17:00
Kød, kryb, kræft og karsygdomme
Oplæg
Lokale: Sjælland
Maria Vang Johansen, Københavns Universitet, SUND

Vi producerer, importerer og spiser kød som aldrig før, og vi rejser ud til fjerne egne og nyder spændende retter. Disse ændrede vaner har udover at skade miljøet og kompromittere dyrevelfærden også en negativ konsekvens for human sundhed. Med fokus på kødbårne zoonotiske parasitter vil der blive givet nogle eksempler med bændelorm, sushi-orm og den encellede parasit Toxoplasma gondii.

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Maria Vang Johansen, Københavns Universitet, SUND

Onsdag 3. april

#cf118d 08
10:15 til 11:00
Nyt fra rummet i 2019
Oplæg
Lokale: Sjælland
Tina Ibsen, astrofysiker

Bliv opdateret på rumforskningsfronten og hør om aktuelle astronomiske begivenheder. Vi ser på, hvad det kommende år vil bringe af rummissioner og begivenheder på himlen. 2019 byder på en Merkurpassage, meteorsværme, opsendelser af nye bemandede missioner og spændende forskningsresultater fra en række forskellige rummissioner.

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Tina Ibsen, astrofysiker
#cf118d 08
11:15 til 12:00
Partikelterapi: Danmarks nye kræftbehandling
Oplæg
Lokale: Sjælland
Jeppe Brage Christensen, Danmarks Tekniske Universitet, Center for Nukleare Teknologier

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) i Aarhus foretager i 2019 den første kræftbehandling med protoner i Danmark. I over 100 år har man i Danmark benyttet elektron- og røntgenstråling til terapeutiske formål, der desværre begge let afbøjes og rammer ved siden af en kræftknude - og således skader raskt væv og øger risikoen for at få kræft af selve kræftbehandlingen. På DCPT kan de tungere protoner acceleres tæt ved lysets hastighed i en partikelaccelerator og ødelægge kræftceller med uset høj præcision.

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Jeppe Brage Christensen, Danmarks Tekniske Universitet, Center for Nukleare Teknologier
#cf118d 08
13:00 til 13:45
AFLYST: Hjerne, kropslig læring og oplevelse
Oplæg
Lokale: Sjælland
Theresa Schilhab, Danmarks Institut for Pædagogilk og Uddannelse, Aarhus Universitet

Ny hjerneforskning viser, at tænkning og viden i høj grad er baseret på de konkrete oplevelser, vi får gennem livet. Både kropsligt og socialt. Men noget tyder på, at naturoplevelser gør noget særligt for os. Hvad kan vi sige om forskellen på oplevelser med menneskeskabte genstande og natur? Og giver det os et fingerpeg om, hvad den stigende anvendelse af teknologi gør for læring og tænkeevner? Bliv klogere på moderne kognitionsforskning og betydningen af vores biologiske bagage for læring.

Målgruppe Førskole, Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Theresa Schilhab, Danmarks Institut for Pædagogilk og Uddannelse, Aarhus Universitet