Gå til hovedindhold

På dette spor inviteres undervisere i de naturvidenskabelige fag til at diskutere samarbejde og overgange mellem uddannelsesniveauerne. Der vil blive præsenteret nyere fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejde på området, inspiration til samarbejde om undervisningen, lokalt åben skole-samarbejde, inklusion i de naturvidenskabelige fag og samarbejde mellem uformelle og formelle læringsmiljøer. Sporet arrangeres i år i samarbejde med Skoletjenesten.

 
ARRANGØR:

 

Samarbejdspartner:

Onsdag 18. marts

#0e8e53 07
11:15 til 12:00
Elevprojekt om plastforurening
Oplæg
Lokale: C6

Få inspiration til, hvordan din undervisning kan kobles med forskningsprojekter. Hør om, hvordan udskolingselever fra Paradisbakkeskole på Bornholm blev involveret i et havforskningsprojekt, der blev styret fra Warnemünde Universitet. Projektet omhandler plastforurening i Østersøen, hvor elevernes feltarbejde og resultater kommer til at blive brugt af den ansvarlige forsker på området.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Ulla Didriksen, Skoletjenesten / Koordinator Skoletjenesten Bornholm
#0e8e53 07
11:15 til 13:00
Fælles retning for undervisning og prøver i naturfagene
Workshop
Lokale: Middelfart + Assens + Faaborg

Kom på workshop og bliv bl.a. klogere på de nye digitale prøver i fysik/kemi, biologi og geografi, der træder i kraft fra maj 2020.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Mads Joakim Sørensen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet | Lars Volf Jensen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
#0e8e53 07
12:15 til 13:00
Fra lort til have - science i dagtilbud
Oplæg
Lokale: C6

Få inspiration til at arbejde med sciencepædagogik på nye måder. Science, i den pædagogiske læreplan, åbner for nye muligheder, og for at sætte ord og begreber på noget, som pædagoger altid har gjort. I oplægget præsenterer vi, hvordan vi aktuelt udfolder sciencepædagogik i et samarbejde mellem dagtilbud og museum.

Målgruppe Dagtilbud, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Mia Toftdal, Skoletjenesten / Københavns Museum | Sidsel B. Kirk, Skoletjenesten / Københavns Museum | Cecilie Borgund Hansen, Københavns Museum
#0e8e53 07
14:00 til 14:45
Fra Naturvidenskabsfestival til Min Vildeste Ide - Unge Forskere Junior
Workshop
Lokale: Middelfart + Assens + Faaborg

I denne workshop arbejder vi med, hvordan man skaber mere fordybelse i Naturvidenskabsfestivalen ved at inddrage 'Min vildeste ide'-konkurrencen (Unge Forskere). Rent praktisk, vil vi i denne workshop arbejde med at bygge vindbiler, med udgangspunkt i engineering, så vi arbejder med fordybelse i byggeprocessen.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Pernille Haugaard Jensen, Skoletjenesten / Naturcenter Amager Strand | Louise Lund Bækgaard, Astra
#0e8e53 07
14:00 til 14:45
VOYAGER - fra grundskole til erhvervsvalg
Workshop
Lokale: Rudkøbing + Nyborg

VOYAGER bringer undervisningen derud, hvor naturfagene kommer til live for øjnene af eleverne. Fag som historie og samfundsfag kan, gennem VOYAGER, kobles med naturvidenskaben og ekspertisen på de kulturhistoriske institutioner. VOYAGER-workshoppen arbejder med den natur- og historiefaglige formidling, der er udviklet i samarbejde mellem fem museer og en række skoler.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Troels Riknagel, Vardemuseerne
#0e8e53 07
15:00 til 15:45
Brug Unge Forskere i hele gymnasieforløbet
Oplæg
Lokale: Middelfart + Assens + Faaborg

Unge Forskere Senior kan bidrage til undervisningen hele vejen gennem ungdomsuddannelsen. Med udgangspunkt i et konkret eksempel på brobygning, vises hvordan konkurrencen Unge Forskere kan anvendes i hele ungdomsuddannelsesforløbet. Lige fra den usikre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, gennem den daglige undervisning og frem til, at eleverne skal videre på andre uddannelser.

Målgruppe Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Louise Lund Bækgaard, Astra
#0e8e53 07
15:00 til 15:45
Ingeniørens innovative arbejdsproces
Workshop
Lokale: Rudkøbing + Nyborg

Der sættes fokus på ingeniørens rolle, når deltageren, i denne workshop, skal arbejde med udvikling og design. Deltag og få indblik i ingeniørens og arkitektens metoder i en styret designproces, hvor I arbejder med innovative processer ud fra en fagfaglig ramme.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Luise Holm-Rathje, Skoletjenesten / Dansk Arkitektur Center
#0e8e53 07
16:15 til 18:00
Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser 2020
Oplæg
Lokale: Fyn

Prisoverrækkelse af Novo Nordisk Fondens fire undervisningspriser.

Hvordan skaber du interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge? Hvilke udfordringer og glæder møder du i de eksperimentelle fag? Hør hvad prismodtagerne fra grundskole, gymnasium og læreruddannelse gør.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Moderator: Journalist Nynne Bjerre Christensen | Prismodtager: Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris | Prismodtager: Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris | Prismodtager: Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelig Gymnasielærerpris | Prismodtager: Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsunderviser på Læreruddannelsen
#0e8e53 07
16:15 til 17:00
Samarbejde om elevernes fagsprog i naturfagene
Oplæg
Lokale: Svendborg

I oplægget beskrives, hvordan en læseplan for faget natur/teknologi med fokus på begreber, begrebsprogression og fagsprog kan formuleres, både så natur/teknologilærerne kan føle sig tilpas med den, og samtidig sikre, at den faglige overgang fra indskoling til mellemtrin og fra mellemtrin til udskolingen bliver lettere.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Jacob Graversen, skoleleder, Tofthøjskolen Aalborg | Mette Bonde, naturfagsvejleder, Tofthøjskolen Aalborg | Ole Kronvald, Astra

Torsdag 19. marts

#0e8e53 07
10:15 til 11:00
Naturfag og kulturarv
Workshop
Lokale: LIFE Mobil Lab

Få hands-on oplevelser med arkæologi og naturvidenskab i denne workshop med Arkæologisk Værksted fra Københavns Museum - og deltag i diskussion og idéudveksling om naturfagenes rolle på et kulturhistorisk museum.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Sidsel Bjerregaard Kirk, Skoletjenesten / Københavns Museum | Mia Toftdal, Københavns Museum | Cecilie Borgund Hansen, Københavns Museum
#0e8e53 07
10:15 til 11:00
Junioringeniør samarbejde mellem skole og DTU
Workshop
Lokale: Lokale 7 + 8

Kan dygtige grundskoleelever fra udskolingen deltage i et eksisterende undervisningshold på en videregående uddannelse, uden at justere på sværhedsgraden af undervisningsstoffet? Hør oplægget om, hvordan man kan påvirke elevernes motivation for STEM-relaterede uddannelser ved at lade dem deltage i undervisningen på et Teknisk Universitet, og deltag i den efterfølgende plenumdiskussion. 

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Michael Mast, Danmarks Tekniske Universitet | Peder M. Hundebøll, Danmarks Tekniske Universitet
#0e8e53 07
10:15 til 12:00
Få naturfagenes faghæfter i spil
Workshop
Lokale: Middelfart + Assens + Faaborg

I august 2019 udkom de nye læseplaner og vejledninger til alle fire naturfag. STUK (Børne- og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) og Astra afholder i fællesskab en workshop, der giver inspiration til hvordan de nye faghæfter kan komme i spil på egen skole.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Kåre Rasborg, Børne- og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet | Mads Joakim Sørensen, Børne- og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet | Christina Frausing Binau, Astra
#0e8e53 07
11:15 til 12:00
Learning The Fun Way
Oplæg
Lokale: C6

Hør hvordan længerevarende gruppearbejde med lærer i konsulentrollen giver øget læring for eleverne, og mere tid til individuel feedback af den enkelte elev. I dette oplæg får du også redskaber til, hvordan du klæder eleverne på til længerevarende gruppearbejde. Metoden struktureres ved anvendelsen af applikationen 'Learning The Fun Way' og 'Onenote'.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Hanne Matras, Rysensteen Gymnasium
#0e8e53 07
13:00 til 13:45
Nye læseplaner - fra papir til praksis
Oplæg
Lokale: C6

Oplægget giver dig viden og inspiration til, hvordan fagteamet kan arbejde med de nye læseplaner i naturfag. Konkrete eksempler fra egen praksis vil blive præsenteret. Desuden vil vi vise, hvordan vi arbejder med progression gennem læseplanerne og inddrage brugen af læringsplatforme.

Målgruppe Grundskole, EUD
Oplægsholdere: Andreas Flint, Sølystskolen, Silkeborg | Mette Mellerup, Sølystskolen, Silkeborg
#0e8e53 07
13:00 til 13:45
Naturvidenskab i fritiden
Paneldebat
Lokale: Middelfart + Assens + Faaborg

I denne paneldebat vil rektor for Virum Gymnasium, Mette Kynemund, tidligere mentor i Videnskabsklubben, Benjamin Muntz, og direktør i Videnskabsklubben, Rikke Schmidt Kjærgaard, komme med hver deres syn på, hvad der sker med læringsmiljøet, når læring foregår i fritiden og børn undervises af frivillige gymnasieelever.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Rikke Schmidt Kjærgaard, Videnskabsklubben | Mette Kynemund, Virum Gymnasium | Benjamin Muntz, Imperial College London
#0e8e53 07
14:00 til 14:45
Partnerskab om fællesfaglige forløb
Oplæg
Lokale: C6

Kom og hør, hvordan vi, ved hjælp af eksternt samarbejde og problembaseret læring, øger elevernes kompetencer frem mod de flerfaglige naturfaglige prøver.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Maiken Gagnér Saadi, Kirkebjerg Skole | Magle Nydal, Kirkebjerg Skole | Pernille Haugaard Jensen, Skoletjenesten / Naturcenter Amager Strand
#0e8e53 07
14:00 til 14:45
Progressionsbeskrivelser i naturfagene
Oplæg
Lokale: Middelfart + Assens + Faaborg

Som en del af arbejdet med Naturvidenskabens ABC, bliver der udarbejdet progressionsbeskrivelser, der kan tydeliggøre, hvordan mindre erkendelser kan sammenkæde og bygge op til større grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser. Oplægget vil have fokus på, hvordan progressionsbeskrivelserne kan binde de naturfaglige områder sammen - på langs og på tværs af uddannelsessystemet.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Lars Volf Jensen, Børne- og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet