Gå til hovedindhold

På dette spor inviteres undervisere i de naturvidenskabelige fag til at diskutere samarbejde og overgange mellem uddannelsesniveauerne. Der vil blive præsenteret nyere fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejde på området, inspiration til samarbejde om undervisningen, lokalt åben skole-samarbejde, inklusion i de naturvidenskabelige fag og samarbejde mellem uformelle og formelle læringsmiljøer.

 
ARRANGØR:

 

Tirsdag 2. april

#0e8e53 07
11:15 til 13:00
Kunst i matematik
Workshop
Lokale: C7
Ulla Kjær Kaspersen, Nationalt netværk af skoletjenester

Formidlere fra Designmuseum Danmark, Holstebro Kunstmuseum og Dansk Arkitektur Center giver bud på, hvordan de arbejder med undervisningstilbud til faget matematik. Hvordan kan fx et maleri, margretheskålen, og bygning af ”det hemmelige rum” bidrage til matematiske kompetencer? Workshoppen indeholder praktiske hands on-øvelser - konkrete eksempler på, hvordan der kan arbejdes med matematik i kunst, design og arkitektur.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Ulla Kjær Kaspersen, Nationalt netværk af skoletjenester | Asløg Schytter Andersen, Dansk Arkitektur Center | Peter Haarby, Holstebro Kunstmuseum | Gitte Copenhagen, Designmuseum Danmark
#0e8e53 07
11:15 til 13:00
Lad eleverne styre!
Workshop
Lokale: Lokale 26
Janne Feenstra, Skolen på Herredsåsen

Gør det til en del af dit årshjul at arbejde med Naturvidenskabsfestival. Inddrag eleverne, og lad dem tage føringen, når I vælger fokus. I denne workshop vil du gennem oplæg og praktiske øvelser få værktøjer til at styre projektet, lige fra de spæde ideer i maj og efterfølgende ansøgning om sponsorat frem til projektforløb, hvor eleverne planlægger alt og underviser yngre elever i uge 39.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Janne Feenstra, Skolen på Herredsåsen | Kirsten Noe, Skolen på Herredsåsen
#0e8e53 07
14:00 til 15:45
Science i børnehøjde - en undersøgende tilgang
Workshop
Lokale: C7
Linda Ahrenkiel, Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring, LSUL, Syddansk Universitet

Hverdagen indeholder massevis af fænomener, der hører til inden for det naturvidenskabelige emneområde. I denne workshop får du en introduktion til, hvorfor og hvordan det giver mening at arbejde med science i børnehøjde. Du får desuden inspiration til aktiviteter, der understøtter børnenes forståelse af naturvidenskabelige begreber og fænomener.

Målgruppe Førskole, Grundskole, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Linda Ahrenkiel, Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring, LSUL, Syddansk Universitet | Stine Mariegaard, Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring, LSUL, Syddansk Universitet
#0e8e53 07
14:00 til 14:45
Det succesfulde skole-virksomhedssamarbejde
Oplæg
Lokale: Lokale 26
Bo Steen Mikkelsen, Amager Ressourcecenter

Med udgangspunkt i praktiske erfaringer fra virkeligheden og teoretiske perspektiver på eksterne læringsmiljøer præsenteres du for forslag, der kan styrke både det kortsigtede og langsigtede skole-virksomhedssamarbejde i åben skole. Forslagene er samlet i en model, der giver både skolerne og virksomhederne et værktøj til at styrke samarbejdet. 

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Bo Steen Mikkelsen, Amager Ressourcecenter | Emilie Greve, Amager Ressourcecenter
#0e8e53 07
15:00 til 15:45
Online Observatorium
Oplæg
Lokale: Lokale 26
Michael Lindholm Nielsen, Brorfelde Observatorium

Brorfelde Observatorium præsenterer et nyt projekt under Erasmus+ puljen. Projektet er et samarbejde med flere formelle og uformelle læringsmiljøer i Europa. Observatoriets mål er at bruge stedbundne teleskoper til udvikling af nyt inspirerende undervisningsmateriale til grundskolen. Deltagerne vil få indblik i, hvordan et online observatorium kan anvendes til formidling i natur/teknik og fysik/kemi. Der vil samtidig være mulighed for at komme med feedback og stille spørgsmål til oplægsholderen omkring det kommende undervisningsmateriale, ligesom vi vil diskutere, hvordan projektet kan spille ind på de senere klassetrin.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Michael Lindholm Nielsen, Brorfelde Observatorium
#0e8e53 07
16:15 til 17:00
Matematik og virkelighedens univers - STEAM
Workshop
Lokale: C7
Hans-Christian Keller, House of Science, Sønderborg Kommune

Innovation og entreprenørskab, virksomhedssamarbejde og kreativt arbejde med matematik. Hvordan kan virkelighedens univers inddrages i matematiktimerne? I workshoppen prøver deltagerne selv konkrete eksempler på, hvordan matematik kan inddrages i de øvrige naturfag. En øvelse som ikke altid er så let, men nyttig for både en matematiklærer og en naturfagslærer. 

Målgruppe Førskole, Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Hans-Christian Keller, House of Science, Sønderborg Kommune | Horst Gronwald, Hørup Centralskole
#0e8e53 07
16:15 til 17:00
Partnerskab og naturfag
Oplæg
Lokale: Lokale 26
Helle Divad, Amager Fælled Skole

Hør om nogle konkrete fordele ved at have et partnerskab mellem skole og eksternt læringsmiljø, fx hvordan man kan understøtte læringsmål inden for forskellige naturfag gennem partnerskab. Naturcenter Amager Strand og Amager Fælled Skole har de seneste to år haft et partnerskab om temaet madmod for 1. og 3. årgang. Hør om samarbejdet og de erfaringer, begge parter har gjort sig undervejs.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Helle Divad, Amager Fælled Skole | Aska Ono Bjerresø, Naturcenter Amager Strand

Onsdag 3. april

#0e8e53 07
10:15 til 12:00
Naturfaget i bevægelse
Workshop
Lokale: C7
Tina Holst Olsen, Social og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens

I denne workshop oplever du, hvorfor og hvordan bevægelse i naturfagene kan være givende for rigtig mange elever. Der vil være et kort oplæg om målgruppen, de pædagogiske og didaktiske overvejelser samt baggrunden for bevægelse i faget. Derefter vil der være mulighed for at prøve en række hands on-aktiviteter.

Målgruppe Grundskole, EUD
Oplægsholdere: Tina Holst Olsen, Social og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens | Nanna Munk-Hansen, Social og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens
#0e8e53 07
10:15 til 11:00
Matematisk opmærksomhed i børnehøjde
Oplæg
Lokale: Lokale 26
Kaj Nedergaard Jepsen, Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL) og UC SYD

Den styrkede pædagogiske læreplan har sat fokus på børnenes medfødte talfornemmelse, fornemmelse for størrelser og dermed en begyndende matematisk opmærksomhed. I dette oplæg ser vi på, hvordan det pædagogiske personale kan understøtte en matematisk opmærksomhed, der kan medvirke til at understøtte et begyndende fagsprog. Du præsenteres for oplægsholdenes bud på, hvordan studerende og pædagoger kan arbejde med matematisk opmærksomhed.

Målgruppe Førskole, Grundskole, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Kaj Nedergaard Jepsen, Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL) og UC SYD | Linda Ahrenkiel, Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring | Birgitte Lund Jensen, UCSyd
#0e8e53 07
11:15 til 12:00
Skab sammenhæng mellem mål og mening i den naturfaglige indsats
Oplæg
Lokale: Lokale 26
Ole Kronvald, Astra

Hvordan kan man som naturfagskoordinator/konsulent i en kommune skabe sammenhæng mellem de politiske mål om fx at hæve elevernes karakterer i naturfag og de konkrete tiltag i naturfagsundervisningen? I oplægget præsenteres eksempler fra nogle kommuner, og der lægges op til en fælles drøftelse af naturfagskoordinatorens handlemuligheder. Formålet er at skabe en fælles forståelse af, at en naturfagsindsats har mange facetter, der alle bør indgå i målsætning og evaluering. Deltagerne vil få inspiration til at arbejde videre i egen kommune med udvikling af relevante naturfaglige indsatser. 

Oplægsholdere: Ole Kronvald, Astra | Elzebeth Wøhlk, Astra | Thora Bundgaard Sørensen, Astra
#0e8e53 07
13:00 til 13:45
En læremiddelforfatters udfordringer
Oplæg
Lokale: C7
Peter Norrild, fhv. rektor på læreruddannelsen, forfatter, Forlaget Alinea

Forfatteren skriver til faget fysik/kemi og lægger vægt på, at læserne oplever sammenhæng i naturfag på tværs og på langs. Hvilket syn på fag, faglighed og læring skal materialet afspejle? Hvad med det faglige arvegods i fortællingerne om fx Ørsted, Bohr og Big Bang? Hvad med elevernes egne undersøgelser? Hvad med forholdet mellem dagligsprog og fagsprog, digitale læseveje, supplerende materiale osv.?

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Peter Norrild, fhv. rektor på læreruddannelsen, forfatter, Forlaget Alinea
#0e8e53 07
13:00 til 13:45
Et lys i mørket - n/t møder da og his
Workshop
Lokale: C8
Anette Vestergaard Nielsen, Center for undervisningsmidler - Københavns Professionshøjskole

Workshoppen tager udgangspunkt i portrættet af 'Marie Curie - Et lys i mørket' med Anja C. Andersen som medforfatter. Vi arbejder med et flerfagligt forløb med inddragelse af dansk, historie og naturfagene og du får bud på undervisning i fx det periodiske system. Det didaktiske design kan give inspiration til flere forløb, der inddrager videnskabens historie og de mennesker, der var med til at skrive den.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Anette Vestergaard Nielsen, Center for undervisningsmidler - Københavns Professionshøjskole
#0e8e53 07
13:00 til 13:45
Naturfaglig kultur for skoleledere
Oplæg
Lokale: Lokale 26
Mads Joakim Sørensen, Undervisningsministeriet

Skoleledelsen har stor betydning, når det gælder udvikling af naturfaglige kulturer på skolerne. Koordinering og videndeling mellem naturfagskoordinatorer, naturfagsvejledere og skoleledere er nødvendig, for at aktører, initiativer og strategier i en kommune trækker i samme retning. Deltagere i oplægget vil blive præsenteret for betydningen af skoleledelsens prioritering af naturfagsområdet bl.a. ud fra resultater fra første års evaluering af den fælles naturfagsprøve og derefter inviteret til en drøftelse af samarbejdet på skolerne og i kommunerne om udviklingen af naturfaglig kultur. 

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Mads Joakim Sørensen, Undervisningsministeriet | Elzebeth Berg Wøhlk, Astra
#0e8e53 07
14:00 til 14:45
Projekt stol
Workshop
Lokale: C7
Søren Sohn, Skive kommune

På halvøen Salling ved Skive var der før i tiden ca. 80 møbelfabrikker. I dag er der én. Med udgangspunkt i lokalhistorien har elever fra 10. klasse skullet designe deres egen version af den nye Salling-stol. Projektet er bygget op omkring designmodellen engineering. På workshoppen arbejder deltagerne hands-on med, hvordan man går fra første prototype til den endelige løsning. Derudover vil deltagerne få ideer til, hvordan man kan designe et åben skole-samarbejde med folk, vi normalt ikke arbejder sammen med, i dette tilfælde kunstnere, designere, møbelsnedkere og erhvers- og turistråd. Vel at mærke så det giver mening for eleverne og samtidig har et fagligt indhold.

Målgruppe Grundskole, EUD
Oplægsholdere: Søren Sohn, Skive kommune | Marco Mølbæk Skive kommune
#0e8e53 07
14:00 til 14:45
Matematiske tekster i en digital tidsalder
Oplæg
Lokale: Lokale 26
Niels Lauritzen, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

Indlæring af matematik kræver vedholdenhed og en høj grad af konsistent feedback. Oplægget beskriver nye tiltag på Aarhus Universitet med undervisning efter digitale tekster med interaktive læringsstier og annotation som kraftfuld dialog mellem underviser og studerende.

Målgruppe Gymnasiale uddannelser, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Niels Lauritzen, Institut for Matematik, Aarhus Universitet