Gå til hovedindhold

Naturoplevelser og forståelse for natur og miljø er essentielt for at skabe en bæredygtig fremtid for nuværende og kommende generationer. Bliv inspireret til, hvordan du inddrager naturen i din undervisning og udvikler elevernes handlekompetence, viden og engagement. På sporet vil der være en blanding af oplæg, workshops og hands on-aktiviteter både inde og ude. 

 

ARRANGØR:

 

Onsdag 18. marts

#bdd72e 05
11:15 til 12:00
Er der også plads til naturdannelse?
Workshop
Lokale: Lavvu

På denne workshop får du mulighed for at diskutere børns naturdannelse og selv prøve kræfter med et par øvelser. Børn er stadig mindre i naturen. De mangler ord for den samt en personlig relation til den.

Målgruppe Dagtilbud, Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Pernille Friis Brødsgaard, Friluftsrådet
#bdd72e 05
11:15 til 12:00
Bæredygtighed i gymnasiet
Workshop
Lokale: Lokale 9 + 10

Oplæg om Friluftsrådets tilbud 'Grøn Gymnasieskole' og potentialet for at inddrage bæredygtighed og grønne projekter i undervisningen i de naturvidenskabelige fag. Du får inspiration til undervisning i bæredygtighed og til at koble undervisningen med konkrete bæredygtige initiativer, som inddrager eleverne.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Jakob Arendrup Nielsen, Friluftsrådet
#bdd72e 05
12:15 til 13:00
Tang på skoleskemaet
Oplæg
Lokale: Fyn

Tang har betydning for havets økosystemer, for havmiljøet og vores klima! Tang er også en ny og spændende ressource, der kan bruges til bæredygtige fødevarer, foder, materialer, energi og meget mere. I dette oplæg bliver du klogere på tang og får inspiration til øvelser med tang, som du kan bruge i din egen undervisning.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Lone Thybo Mouritsen, Kattegatcentret | Kim Rath Kofoed, underviser i Kattegatcentrets Skoletjeneste | Isa Calmar, studerende, Syddansk Universitet
#bdd72e 05
12:15 til 13:00
Sommerfugle i børnehøjde
Workshop
Lokale: Lavvu

Krible Krable og DR Ramasjang sætter fokus på sommerfugle. Workshoppen er målrettet dagtilbud og indskolingen, hvor du præsenteres for Krible Krables nye hæfte og idéer til, hvordan du kan inddrage sommerfugle i din undervisning. Der vil være fokus på værtsplanter, føde og bestøvning samt de økologiske sammenhænge, sommerfuglene indgår i.

Målgruppe Dagtilbud, Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Lenette Schunck, Naturvejlederforeningen | Kari Hald, Naturvejlederforeningen
#bdd72e 05
14:00 til 14:45
Skab bæredygtighed på din skole
Workshop
Lokale: Lavvu

Ønsker du at skabe mere bæredygtighed på din skole, både i undervisningen, i driften og i jeres organisering? Kom og få inspiration til at inddrage bæredygtighed og grønne projekter i undervisningen i naturfagene samt til at koble undervisningen med konkrete bæredygtige initiativer, der inddrager eleverne.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Karen Præstegaard Hendriksen, Friluftsrådet | Britta Hovad Petersen, naturfagslærer på Sct Michaels Skole i Kolding
#bdd72e 05
14:00 til 14:45
Geologiens rolle i den grønne omstilling
Oplæg
Lokale: Lokale 9 + 10

I vores oplæg viser vi eksempler på, hvordan man kan give udskolingselever geologisk viden, der er relevant for den grønne omstilling. Det kan være temaer som mineralske ressourcer, CO2-lagring og jordvarme. Vores oplæg giver inspiration til skriftlige øvelser i klasselokalet samt til udendørs-undersøgelser, hvor elever får jord under neglene.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Camilla S. Andresen, seniorforsker de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland | Jakob Walløe Hansen, formand for Naturvejlederforeningen
#bdd72e 05
15:00 til 15:45
99 arter - naturen tilbage i naturfagene
Workshop
Lokale: Lavvu

Giv eleverne naturglæde og ejerskab til den nære natur med førstehåndskendskab til de 99 mest almindeligt forekommende danske arter.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mette H. H. Hansen, VIA UC Læreruddannelsen Silkeborg | Pernille Mølgaard Andersen, Naturhistorisk Museum
#bdd72e 05
15:00 til 15:45
Naturens år på DR Skole
Oplæg
Lokale: Lokale 9 + 10

Det er Naturens år i DR, hvor alle kanaler og redaktioner sætter fokus på naturen. Det betyder, at DR producerer og viser flere større tv-serier om den danske natur. I den forbindelse udvikler DR Skole en større undervisningspakke, med gratis og praksisnære materialer til lærere og elever på alle årgange, som du kan bruge i din undervisning.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Trine Charlotte Jensen, projektleder i DR Skole
#bdd72e 05
16:15 til 17:00
Hverdags-science i børnehaven
Workshop
Lokale: Lavvu

En workshop, hvor vi sætter fokus på hverdags-science i børnehaven. Få inspiration og konkrete idéer til, hvordan du, med simple redskaber, gør scienceaktiviteter til en del af den pædagogiske hverdag i børnehaven.

Målgruppe Dagtilbud
Oplægsholdere: Louise Andreasen, Skoletjenesten | Aska Ono, Skoletjenesten
#bdd72e 05
16:15 til 17:00
FN’s verdensmål for naturen
Oplæg
Lokale: Middelfart + Assens + Faaborg

Få inspiration og idéer til, hvordan du, i din undervisning, med få konkrete elementer, kan arbejde på tværs af FN's Verdensmål på alle klassetrin.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Louise Nordbjerg, København ZOO

Torsdag 19. marts

#bdd72e 05
10:15 til 12:00
Vild Mad - sanser, smag og smil
Workshop
Lokale: Lavvu

Sammen med naturvejlederne, arbejder vi med at finde de steder, hvor de vilde spiselige planter findes, hvordan de smager og ikke mindst, hvordan de kan anvendes i madlavningen. Der afsluttes med Vild Mad frokost, som deltagerne selv har tilberedt. Workshoppen vil også handle om det undervisningsmateriale, der er knyttet til Vild Mad, hvor vi drøfter tværfaglige muligheder og fordybelser.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mads Ellegaard, Naturvejlederforeningen | Leif H. Sørensen, Naturvejlederforeningen
#bdd72e 05
10:15 til 11:00
Tang, en ny hovedrolle i undervisningsforløb?
Oplæg
Lokale: Lokale 9 + 10

Hvordan kan havets makroalger bruges i undervisningsforløb? Dette har Nordisk Tang og Grenaa Gymnasium prøvet af, hvilket har resulteret i tre nye forløb i henholdsvis Biologi B, Naturgeografi C og Kemi A.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Lilli Gruwier, Nordisk Tang, formidlingsafdeling | Hanne Krøyer, Grenaa Gymnasium | Kasper Severinsen, Grenaa Gymnasium
#bdd72e 05
10:15 til 11:00
Bio-indikatorer som undervisningsredskab
Oplæg
Lokale: Svendborg

Kom og få inspiration til, hvordan du kan inddrage bio-indikatorer i din undervisning. Tanken bag bio-indikatorer er, at det er svært at holde øje med alle organismer som f.eks. lever i havet. Man vil derfor gerne finde nogle arter, som er nemme at registrere, og som kan fortælle, hvis der sker ændringer i miljøet (f.eks. klimaforandringer).

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Arne Redsted Rasmussen, Konservatorskolen (KADK)
#bdd72e 05
11:15 til 12:00
Ha(c)k Dit Grønt
Workshop
Lokale: Lokale 7 + 8

Her får du et indblik i et nyt og innovativt læringsunivers til udskolingen, der kobler STEM-forløb med teknologiforståelse.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Rikke Andersen, DTU Fødevareinstituttet | Gitte Ravn-Haren, DTU Fødevareinstituttet | Martin Exner, Københavns Professionshøjskole | Dorte Andersen, Grønnemose Skole | Nikolai Dahlkild, Grønnemose Skole
#bdd72e 05
11:15 til 12:00
Kvalificering af arbejdet med bæredygtighed
Workshop
Lokale: Lokale 9 + 10

Workshoppen giver et bud på seks centrale analytiske forhold, når der arbejdes med bæredygtighed i folkeskolen og på læreruddannelsen. Der gives en kort introduktion til de seks forhold, hvorefter deltagerne arbejder med disse gruppevis ift. forskellige cases, hvor disse kort fremlægges til slut.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Søren Witzel Clausen, Læreruddannelsen VIA UC
#bdd72e 05
13:00 til 13:45
Hvordan understøttes elevernes grønne (ud)dannelse lokalt?
Oplæg
Lokale: Lavvu

Med udgangspunkt i en praksisnær- og handlingsorienteret didaktisk tilgang til undervisning, præsenteres du for eksempler på, hvordan vi kan understøtte elevernes grønne (ud)dannelse, og hvordan der kan bygges bro mellem skolens naturfagsundervisning og de mange praksisnære Åben Skole undervisningstilbud, der findes over hele landet.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Synnøve Kjærland, projektchef i CONCITO's Klimaambassade | Amalie Dynnes Ørsted, madformidler i Haver til Maver
#bdd72e 05
13:00 til 13:45
Fermentering i undervisningen
Workshop
Lokale: LIFE Mobil Lab

Fermentering er det nye sort. En gammel tradition, der er genopstået. Det didaktiske design, vi har udviklet på Utterslev skole, har fokus på sprog og hands-on, og workshoppen bliver en præsentation af, hvordan vi gør og hvordan du kan gøre i din egen undervisning.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Anna Klöcker Jepsen, Utterslev Skole
#bdd72e 05
13:00 til 13:45
Havet som fællesfagligt fokusområde
Oplæg
Lokale: Lokale 9 + 10

Kom og få inspiration til, hvordan du kan inddrage havet i din undervisning. Havet er et tema, der egner sig godt som et fællesfagligt område. I oplægget vil vi give bud på, hvordan du kan inspirere dine elever til at interessere sig for og værne om havet. I en grønnere fremtid kan en bæredygtig udnyttelse af havet som spisekammer være én af løsningerne.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Harald Brandt, VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus | Pernille Ulla Andersen, VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus | Birgitte Lund Nielsen, VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus | Rebecca Domino Asmussen, Kattegatskolen
#bdd72e 05
14:00 til 14:45
Plastik i havet
Oplæg
Lokale: Fyn

Bliv klogere på plastikforurening til dette oplæg, der er krydret med personlige historier fra tilblivelsen af Plastic Change. Publikum vil få rig mulighed til at stille spørgsmål, der strækker sig fra ”hvordan starter man en miljøorganisation?” til ”hvordan løser vi samfundsproblemet med plastikforurening?”.

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Henrik Beha Pedersen, stifter og bestyrelsformand, Plastic Change
#bdd72e 05
14:00 til 14:45
Bæredygtighed i børnehøjde
Workshop
Lokale: Lavvu

Begrebet bæredygtighed indgår for første gang i den pædagogiske læreplan. Men hvordan arbejder man pædagogisk med miljø og bæredygtighed? Hvordan ser en grøn institution ud, og hvor kommer leg, dannelse og science ind i billedet? Friluftsrådets Grønne Spirer har i 2019/2020, efter ønske fra medlemmerne, særligt fokus på emnet og byder på en buket af idéer og forslag.

Målgruppe Dagtilbud, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Ida Kryger, Friluftsrådet
#bdd72e 05
14:00 til 14:45
Fermentering i undervisningen (dublet)
Workshop
Lokale: LIFE Mobil Lab

Fermentering er det nye sort. En gammel tradition, der er genopstået. Det didaktiske design, vi har udviklet på Utterslev skole, har fokus på sprog og hands-on, og workshoppen bliver en præsentation af, hvordan vi gør og hvordan du kan gøre i din egen undervisning.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Anna Klöcker Jepsen, Utterslev Skole