Gå til hovedindhold

Hvordan motiverer vi de talentfulde elever? Hvordan sikrer vi deres interesse for og engagement i naturvidenskab? Og hvordan stimuleres de dygtigste elever bedst, så de kan udfolde deres fulde potentiale? Vi ser på erfaringer med talentundervisning lokalt, nationalt og internationalt. Oplæg og workshops er baseret på erfaringer med udgangspunkt i både undervisningen ude på skolerne og i forskningen inden for området.

 
ARRANGØR:

 

 

Tirsdag 2. april

#009bde 04
11:15 til 13:00
Luftraketter og talentundervisning i praksis
Workshop
Lokale: C3
Steen Eiler Jørgensen, Science talenter, Astra

Hvordan kan du bygge luftraketter og samtidig både give dine elever viden om raketter og rumfart og udfordre de talentfulde elever? I denne workshop skal vi arbejde med undervisningsdifferentiering i praksis. Ud fra emnet raketter skal deltagerne på workshoppen arbejde med selv at konstruere et tværfagligt undervisningsforløb for klassen, som også tilgodeser talenter. Det faglige fokus er på matematik og fysik.
Vi gentager oplægget i år, da der var mange, som gik forgæves sidste år.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Steen Eiler Jørgensen, Science talenter, Astra | Signe Ammitzbøll, Science talenter, Astra
#009bde 04
11:15 til 12:00
Klædt på til talentvejledning
Oplæg
Lokale: Nyborg
Christian Storm Tholberg, Talentvejleder, Fredericia

Som talentvejleder i folkeskolen skal du støtte dine kolleger i at spotte og udfordre talenterne hjemme på skolen og i samarbejde med ledelsen udarbejde en talentstrategi for skolens talentarbejde. Kom og hør om Science Talenters talentvejlederuddannelse. Du møder også et par erfarne talentvejledere, som deler ud af deres erfaringer. De fortæller om arbejdet med talent i praksis og giver nogle gode tips og tricks til, hvordan man kommer i gang med talentarbejdet, bl.a. hvordan man udvælger talenterne, og hvordan man samarbejder med fagkolleger og med kommunens naturfagskoordinatorer.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Christian Storm Tholberg, Talentvejleder, Fredericia | Majbritt Larsen, Talentvejleder, Fredericia | Uffe Sveegaard, Science talenter, Astra
#009bde 04
12:15 til 13:00
Makerspace og innovative undervisningsforløb på STX og HF
Oplæg
Lokale: Nyborg
Martin Frøling Jensen, Lektor, Næstved Gymnasium og HF

På Næstved Gymnasium har vi i ca. halvandet år arbejdet med på etablere et makerspace i samarbejde med DTU Skylab. Den nemme del er at indkøbe en masse teknologisk udstyr, så oplægget handler om den langt større udfordring: At få integreret brugen af et makerspace og innovative arbejdsgange i den daglige undervisning på STX og HF, og om arbejdet med at få etableret et levende peer-to-peer læringsmiljø omkring faciliteterne. Oplægget vil være praktisk funderet og indeholde konkrete erfaringer fra udviklingsprojektet.

Målgruppe Gymnasiale uddannelser, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Martin Frøling Jensen, Lektor, Næstved Gymnasium og HF | Nils Grove, uddannelseschef, Næstved Gymnasium og HF | Susanne Juul Stubgaard, Rektor, Næstved Gymnasium og HF
#009bde 04
14:00 til 14:45
Motivation med citizen science i gymnasiet
Workshop
Lokale: C3
Line Bruun Nicolaisen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Skaber det motivation eller forvirring hos gymnasieelever at deltage i forskningsprojekter fra universitetet? På SNM har oplægsholderne fulgt en gruppe særligt interesserede elever, som har deltaget i Real Science, et citizen science-projekt på museet, og de har undersøgt, hvilken effekt arbejdet med videnskabelige processer i reelle forskningsprojekter har på elevernes motivation. Deltagerne vil få et ærligt indblik i både gode og mindre gode erfaringer, og vil få lejlighed til at debattere disse og egne oplevelser med oplægsholderne og de øvrige deltagere.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Line Bruun Nicolaisen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet | Marie Rathcke Lillemark, Statens Naturhistoriske Museum
#009bde 04
14:00 til 14:45
Talentarbejde - få 10 års erfaringer med hjem
Oplæg
Lokale: Nyborg
Nynne Afzelius, Science talenter, Astra

Science Talenter fylder 10 år til sommer. I dette oplæg bliver der delt ud af erfaringerne og kigget i krystalkuglen for fremtidens talentarbejde. Baseret på de 10 år har Science Talenter samlet sine vigtigste erfaringer i en liste med 10 do's and don'ts. Listen kan give inspiration og er både anvendelig, hvis du overvejer at opstarte talentaktiviteter, og hvis du er i fuld gang med talentarbejdet på din skole. Kom og vær med til at diskutere de indhøstede erfaringer.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Nynne Afzelius, Science talenter, Astra
#009bde 04
15:00 til 15:45
Bioteklinjen - samarbejde mellem gymnasium og folkeskole
Oplæg
Lokale: C3
Mikael Hvass Hedahl, Ordrup Skole

Kan talentfulde elever i naturvidenskab udfordres optimalt, samtidig med at vi undgår læringstabet mellem folkeskolen og gymnasiet? Bliv introduceret til de gode erfaringer og snitfladerne mellem pensum op mod den nye fælles naturfagsprøve og pensum i 1.g i Ordrup, hvor et veletableret tværfagligt biotekforløb binder udskolingen og gymnasiet sammen. Kom hjem med bioteknologiske inspirationsmaterialer.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mikael Hvass Hedahl, Ordrup Skole
#009bde 04
15:00 til 15:45
Talentudvikling - fortalt af et talent
Oplæg
Lokale: Nyborg
Benjamin Muntz, Imperial College London

Hvad er det, der motiverer et talent, og hvordan kan man som lærer fagligt stimulere de dygtige? Dette bliver en fortælling om et talents erfaring med både op- og nedture gennem det danske skolesystem og den nuværende talentpleje, efterfulgt af en diskussion om, hvordan undervisere selv kan søge og udvikle muligheder til at dygtiggøre elever på alle niveauer. Deltagerne vil få indblik i, hvad der sker oppe i hovederne på motiverede elever og talenter i løbet af undervisningen - både når de bliver og ikke bliver stimuleret.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Benjamin Muntz, Imperial College London
#009bde 04
16:15 til 17:00
Talentfulde lærerstuderende
Oplæg
Lokale: C3
Nina Troelsgaard Jensen, CHC Programleder

Få en introduktion til et nyt og banebrydende talentprogram for læreruddannelsen i naturfag. Copenhagen Honours College (CHC) er et talentprogram for lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole. Alle de studerende har naturfag, og programmet skal ruste dem til at indtræde i rollen som faglige fyrtårn på de danske lærerværelser efter endt uddannelse. Oplægget præsenterer tankerne bag programmet, herunder talentbegrebet, programmets indhold og de projekter, som de studerende arbejder med på CHC's partnerskoler.

Målgruppe Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Nina Troelsgaard Jensen, CHC Programleder | Anne Mette Maimann, CHC Studerende | Charlie Alsing, CHC-studerende | Emil Sihvonen Kromann, CHC-studerende | Jakob Sebelin Skogø, CHC-studerende | Jonathan Frey Fjelding Whitt, CHC-studerende
#009bde 04
16:15 til 17:00
Unge Forskere i gymnasiet
Oplæg
Lokale: Nyborg
Louise Lund Bækgaard, Unge Forskere, Astra

I denne workshop arbejder vi med, hvordan du som gymnasielærer kan bruge Unge Forskere til at motivere hele studieretningsklassen eller valgfagsholdet til at fordybe sig i faglige problemstillinger og projekter. Samtidig kan du udfordre dine mest talentfulde elever - og få vækket skjulte talenter. Få en introduktion til Danmarks største naturvidenskabelige forsknings- og innovationskonkurrence, og gå i dialog med en kollega med stor Unge Forskere-erfaring.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Louise Lund Bækgaard, Unge Forskere, Astra | Jeppe Willads Petersen, underviser, Rungsted Gymnasium

Onsdag 3. april

#009bde 04
10:15 til 12:00
DNA, blod og fingeraftryk
Workshop
Lokale: C3
Søren Peter Dalby Andersen, Science talenter, Astra

I politiets moderne efterforskning arbejdes der med de nære, små naturvidenskabelige spor, krudtslam, gift, blodtyper, DNA og fingeraftryk samt ballistik og kromatografi. Bliv inspireret til, hvordan eleverne kan arbejde med disse metoder, sat ind i en efterforskningsramme, når eleverne som CSI-agenter skal arbejde med opklaring af et mord. I får mulighed for at efterforske nogle af sporene og arbejde med dem i praksis, ligesom alle får udleveret det fulde koncept - klar til brug i undervisningen. Der arbejdes ud fra en STEM-tilgang til naturfagsundervisningen.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Søren Peter Dalby Andersen, Science talenter, Astra | Anja Bodin, Science talenter, Astra
#009bde 04
10:15 til 12:00
Virtual Reality i undervisningen
Workshop
Lokale: Odense
Thomas Lynghøj Christensen, Midtbyens Gymnasium, Viborg

Midtbyens Gymnasium, Viborg har sammen med tre andre htx-gymnasier udviklet matematik- og fysik-software til brug med VR-udstyret HTC Vive. I workshoppen sættes der fokus på brugen af VR i matematik-og fysikundervisningen. Der vil være en introduktion til VR som teknologi og hvordan man kan indtænke det didaktisk. Det er desuden muligt at afprøve det nyudviklede software til matematik og fysik i gymnasiet.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Thomas Lynghøj Christensen, Midtbyens Gymnasium, Viborg | Rasmus Pilgaard Højfeldt – Midtbyens Gymnasium, Viborg | Ejnar Jensen – Midtbyens Gymnasium, Viborg | Lars Vestergaard Iversen, Thisted HTX | Søren Læssøe Mathiessen, Learnmark Horsens
#009bde 04
13:00 til 14:45
Hummingbird - udvidelse og alternativ til micro:bit
Workshop
Lokale: C3
Mikkel Kofoed, Science talenter, Astra

I denne workshop lærer du, hvordan man let kan lave egne robotter i undervisningen. Micro:bit er blevet godt udbredt i hele Danmark, men den lille bit har sine begrænsninger. Her er Hummingbird et perfekt arbejdsredskab, hvis man ønsker at lave robotter ud af, hvad man nu har liggende - det kan bruges helt fra indskolingen og op til gymnasiet. Endnu bedre er, at Hummingbird foruden at være selvkørende også let kan sættes sammen med micro:bit, Arduino mm. Du får mulighed for at afprøve Hummingbird og får eksempler på, hvordan du kan bruge den i undervisningen og kombinere den med de andre teknologier.

Målgruppe Grundskole, Fysik/kemi, Matematik, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mikkel Kofoed, Science talenter, Astra
#009bde 04
13:00 til 13:45
Brug af mnemoteknik i undervisningen
Oplæg
Lokale: Nyborg
Jan Ivan Hansen, cand.scient. kemi-biologi, Herlufsholm Skole

Mange elever glemmer hurtigt det, der er arbejdet med. Bl.a. fordi antallet af læringsmål er stort i forhold til den tildelte undervisningstid. I en tid med let tilgængelig information kan man fristes til at tro, at det ikke gør så meget. Men det gør det - jo mere du husker og ved, jo lettere kan du tilegne dig ny viden. En løsning kan være systematisk brug af hukommelsesfremmende studieteknikker, som modvirker glemselskurven: testeffekt, fordelingseffekt, generativ læring og udvidet indkodning/mnemoteknik. Få gode eksempler på mnemoteknik, der både kan bruges af elever og lærere!

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Jan Ivan Hansen, cand.scient. kemi-biologi, Herlufsholm Skole
#009bde 04
14:00 til 14:45
Georg Mohr i grundskolen
Oplæg
Lokale: Nyborg
Terese Nielsen, Science talenter, Astra

Bliv bedre til at udfordre dine bedste elever i matematikundervisningen, og få nye ideer til at udfordre dine elever. Få matematik-faglige og -didaktiske tricks med brug af Georg Mohr-konkurrencens opgaver. Vi viser strategier til løsning af typiske opgaver. Vi diskuterer, hvordan opgaverne kan bruges til særligt interesserede elever uden omkostninger for resten af klassen - og uden ekstra forberedelsestid. Indstil dig på at blive udfordret matematisk.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Terese Nielsen, Science talenter, Astra | Signe Ammitzbøll, Science talenter, Astra