Gå til hovedindhold

Hvorfor har vi laboratorieundervisning og feltarbejde? Hvad kan eleverne lære af praktisk arbejde, og hvad kan de ikke? Hvilke gode eksempler er der på de forskellige niveauer og i de forskellige fag? Hvordan beskriver vi de forskellige måder, eleverne laver empirisk arbejde på? Hvad betyder avanceret teknologi til fx dataindsamling og analyse? På MONA-sporet sætter vi fokus på nye mål og veje for det empiriske/praktiske arbejde i matematik og naturfagene: Hvad ved vi fra de senere års forskning og udviklingsarbejde, og i hvilken retning bevæger det praktiske arbejde sig i det danske undervisnings system?

 

ARRANGØR: