Gå til hovedindhold

Hvad skal undervisere inden for naturvidenskab kunne? Nye krav, nye læringsmål og nye teknologier (herunder robotter!) gør og vil fortsat gøre deres indtog i uddannelsessystemet. Betyder fagligt niveau mere eller mindre, og hvad er det egentligt? Er man facilitator mere end fagperson? Skal man kunne noget nyt som lærer i grundskolen eller gymnasiet?

På MONA-sporet sætter vi fokus på lærerroller og lærerkompetencer i matematik og naturfagene: Hvad ved vi fra de senere års forskning i læreruddannelse og kompetenceudvikling, og hvordan tegner fremtiden sig for uddannelserne til lærer i grundskolen og gymnasiet?

 

ARRANGØR:

 

Tirsdag 2. april

#ed1b24 03
11:15 til 12:00
AFLYST: Hvilke kompetencer har naturfagslærere brug for at styrke?
Oplæg
Lokale: Fyn
Martin Foldager Hindsholm (Senior Consultant), Rambøll

Oplægget er desværre aflyst som følge af forsinkelse i offentliggørelsen af undersøgelsen af kompetencebehov blandt naturfagslærere i grundskolen, som er gennemført for Undervisningsministeriet. Offentliggørelsen forventes snarest efter påske.


Rambøll og Københavns Professionshøjskole har gennemført en undersøgelse af videns- og kompetencebehov blandt naturfagslærere i grundskolen. Undersøgelsen ligger i forlængelse af regeringens naturvidenskabsstrategi og er gennemført for...

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Martin Foldager Hindsholm (Senior Consultant), Rambøll
#ed1b24 03
12:15 til 13:00
Kompetenceløft i naturfag - en kritik og et bud på forbedring
Oplæg
Lokale: Fyn
Steffen Elmose, Læreruddannelsen, UC Nordjylland

Hvad er vigtigt, når det gælder efter- og videreuddannelse af naturfagslærere? Oplægget præsenterer den foreløbige evaluering af "Kompetenceløft i Undervisningsfag" (KiU) for de fire naturfag i folkeskolen, hvor 180 naturfagslærere og deres skoleledere har deltaget. Naturfagslærere er generelt mindre positive i deres vurdering af forløb og udbytte end lærere i andre fag. Oplægget dokumenterer forskellene og lægger op til diskussion af mulige årsager.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Steffen Elmose, Læreruddannelsen, UC Nordjylland
#ed1b24 03
12:15 til 13:00
Når lærer og pædagog samarbejder om IBSME
Oplæg
Lokale: Lokale 9+10
Simon Madsen, UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

Hvad skal læreren og pædagogen kunne, når de samarbejder? På baggrund at et konkret IBSME-projekt (Inquiry Based Science and Mathematics Education) i 4. klasser mellem n/t og matematik lægger vi op til diskussion om, hvordan de to professioner kan bruge hver deres styrker: Pædagogen fokuserer på de generiske kompetencer som fx samarbejde og kommunikation, mens læreren fokuserer på de mere fagspecifikke kompetencer som fx undersøgelsesmetoder og databehandling.

Målgruppe Førskole, Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Simon Madsen, UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole | Morten Rask Petersen, UCL
#ed1b24 03
14:00 til 15:45
Hvad skal en folkeskolelærer i naturfagene kunne?
Paneldebat
Lokale: Fyn
Jan Sølberg, IND, KU

Denne session starter med, at lektor på IND, Jan Sølberg, fremlægger en analyse af det krydspres, som en lærer står i, når man både skal leve op til Fælles Mål, øvrige krav i folkeskolen og den lokale skolekultur. Derefter diskuterer et panel bestående af en lærer, en skoleleder, en læreruddanner og en repræsentant fra Undervisningsministeriet sammen med oplægsholderen og deltagerne, hvordan lærere og ledelse kan håndtere dette pres.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Jan Sølberg, IND, KU | Mads Joakim Sørensen, UVM | Steffen Elmose, UCN | René Henriksen, Svenstrup skole | Dorte Danig Jønsen, Fuglsanggaardsskolen
#ed1b24 03
14:00 til 14:45
Hvad skal gymnasielærere kunne i morgen? Og på længere sigt?
Oplæg
Lokale: Lokale 9+10
Helle Mathiasen, IND

Gymnasiereform, nye elevgrupper og en verden i stadig forandring stiller krav til gymnasielærerne i de naturvidenskabelige fag. På baggrund af forskellige forsknings- og udviklingsprojekter samt efteruddannelsesaktiviteter bliver der i oplægget lagt op til at drøfte, hvilke krav der kan blive aktuelle, og hvordan gymnasielærerne kan imødegå disse krav. I den efterfølgende debat diskuterer vi, hvordan gymnasielærere kan understøttes i at indfri krav fra gymnasieskolens brede vifte af interessenter.

Målgruppe Gymnasiale uddannelser, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Helle Mathiasen, IND | Pia Møller Jensen, Egå Gymnasium | Jesper Melchjorsen, Egå Gymnasium
#ed1b24 03
15:00 til 15:45
Wax on, wax off – vend naturvidenskabsformidlingen på hovedet
Oplæg
Lokale: Lokale 9+10
Stefan Kalmar, Causa Sui

I filmen 'The Karate Kid' lærte hovedpersonen karate ved bl.a. at vaske mr. Miyagis bil. Ved at bruge samme 'mr. Miyagi-tilgang' kan lærere vende formidlingen på hovedet og lade eleverne arbejde anderledes med principperne (fx nysgerrighed, kritik og selv at opsøge svar), der ligger til grund for naturvidenskab. Kom og hør hvordan, og få inspiration til nye undervisningsformer og undervisningsmaterialer.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Stefan Kalmar, Causa Sui
#ed1b24 03
16:15 til 18:00
Prisoverrækkelse, paneldebat og reception: Den gode lærer
Paneldebat
Lokale: Fyn
Anders Lund Madsen

Hvordan skaber du interesse og motivation for naturvidenskab og teknologi blandt eleverne? Hvilke udfordringer og glæder møder du som lærer i de eksperimentelle fag? Hør, hvad modtagere af Novo Nordisk Fondens undervisningspriser fra grundskole, gymnasium og læreruddannelse gør, og få deres forskellige syn på underviserens rolle og de krav, som de mødes med. Paneldebatten modereres af Anders Lund Madsen, som vil inddrage spørgsmål fra tilhørerne. Efter prisoverrækkelse og debat bydes der på drinks og snacks.

Læs mere om priserne...

Målgruppe Førskole, Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Anders Lund Madsen | Syv prismodtagere
#ed1b24 03
16:15 til 17:00
Lærerroller og den fælles naturfagsprøve
Oplæg
Lokale: Lokale 9+10
Ida Guldager, UC SYD

Hvordan ser lærere deres egen rolle i elevernes læreprocesser med henblik på den fælles naturfagsprøve? Vi har i et forskningsprojekt undersøgt dette på 7. - 9. klassetrin og fortæller om, hvordan en undersøgelsesbaseret tilgang til læring kan øge læreres evne til didaktisk tænkning, der fremmer elevernes udvikling af naturfaglige kompetencer.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Ida Guldager, UC SYD

Onsdag 3. april

#ed1b24 03
10:15 til 11:00
Fra smagsløg til smagsdannelse
Oplæg
Lokale: Lokale 7+8
Helle Brønnum Carlsen, Smagens Dag

Mad-dannelse er en del af den overordnede dannelse, der gør os til ansvarlige mennesker. Men hvordan kvalificerer vi smagsdommen? Hvordan underviser vi børn i smag og det at smage? Kom og hør Helle Brønnum Carlsen fortælle om teorien bag det arbejde, du som lærer påtager dig, når du skal undervise elever i smag og smagsdannelse.

Målgruppe Førskole, Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Helle Brønnum Carlsen, Smagens Dag
#ed1b24 03
10:15 til 11:00
Få overblik over naturfaglige læreruddannelsesprofiler
Oplæg
Lokale: Lokale 9+10
Morten Rask Petersen, UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

Siden ASTE-uddannelsen (Advanced Science Teacher Education) blev søsat i 2003, er der etableret eller ved at blive etableret naturfaglige læreruddannelsesprofiler på samtlige læreruddannelsesinstitutioner landet over. I dette oplæg skabes der overblik over de forskellige profillinjer og foretages en sammenligning. Der lægges desuden op til diskussion af fremtiden for disse specifikke profillinjer i forhold til en specialist/generalist-tilgang til læreruddannelsen.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Morten Rask Petersen, UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole
#ed1b24 03
11:15 til 12:00
SUN: opbygning af forandringskapacitet på STX
Oplæg
Lokale: Lokale 9+10
Keld Nielsen, Aarhus Universitet

Projektet SUN (Skolebaseret Udvikling i Naturfagene) har på basis af forskning om PLC og kapacitetsudvikling arbejdet med at udvikle både undervisning, fagteams og ledelsesmedspil på faggruppeudvikling. Med afsæt i følgeforskningen og erfaringerne fra tre lærerige, men også udfordrende projektår fortæller oplægsholderne om skolernes udvikling og giver anbefalinger til fremtidig kompetenceudvikling.

Målgruppe Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Keld Nielsen, Aarhus Universitet | Lars Brian Krogh, VIA
#ed1b24 03
13:00 til 13:45
Hvordan hjælpe nye lærere til at undervise i bæredygtighed?
Workshop
Lokale: Lokale 9+10
Mette Hesselholt Henne Hansen, VIA UC Campus Silkeborg

En analyse af både grundskolens og læreruddannelsens læringsmål i naturfag viser bæredygtighed som et gennemgående element. Men en landsdækkende kortlægning viser, at lærerstuderende har udfordringer med at undervise i bæredygtighed, fx fordi de kun tilgår emnet med en monofaglig optik. Vi præsenterer resultater og giver inspiration til, hvordan man kan undervise tværfagligt med bæredygtighed som fokus, og vi lægger op til diskussion af fremtidens undervisning i bæredygtighed på læreruddannelsen.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Mette Hesselholt Henne Hansen, VIA UC Campus Silkeborg | Martin Sillasen, VIA UC Campus Silkeborg
#ed1b24 03
13:00 til 14:45
Udvikling af underviserpraksis ud fra didaktisk viden
Workshop
Lokale: Odense
Jens Christensen, Hummeltofteskolen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Læreren er den afgørende faktor for undervisningens succes, men hvordan kan læreren tilegne sig viden, der rent faktisk gør det muligt at ændre egen praksis? Gennem en live åben lektion og efterfølgende refleksion af didaktiske interaktioner vises, hvordan lærere i Lyngby-Taarbæk arbejder med udvikling af didaktisk viden og praksis. Der understøttes med relevant teori.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Jens Christensen, Hummeltofteskolen, Lyngby-Taarbæk Kommune | Jacob Bahn, Naturfagskonsulent i Lyngby-Taarbæk Kommune
#ed1b24 03
14:00 til 14:45
Styrket undervisningskompetence i bæredygtighed
Oplæg
Lokale: Lokale 9+10
Keld Conradsen, Læreruddannelsen i Aarhus

Hvor gode er lærere til at undervise i bæredygtig udvikling i geografi og biologi, og hvad kan undervisning i bæredygtighed i skolen med fordel indeholde? Oplægget beskriver resultater fra et studie af geografi- og biologilærere og lærerstuderendes undervisningskompetence i 'bæredygtig udnyttelse af landskabet'. Vi giver desuden et bud på, hvordan kvaliteten kan løftes i bæredygtighedsundervisningen.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Keld Conradsen, Læreruddannelsen i Aarhus | Mette Hesselholt Henne Hansen, Læreruddannelsen i Silkeborg | Søren Witzel Clausen, Læreruddannelsen i Aarhus