Gå til hovedindhold

Hvorfor har vi laboratorieundervisning og feltarbejde? Hvad kan eleverne lære af praktisk arbejde, og hvad kan de ikke? Hvilke gode eksempler er der på de forskellige niveauer og i de forskellige fag? Hvordan beskriver vi de forskellige måder, eleverne laver empirisk arbejde på? Hvad betyder avanceret teknologi til fx dataindsamling og analyse? På MONA-sporet sætter vi fokus på nye mål og veje for det empiriske/praktiske arbejde i matematik og naturfagene: Hvad ved vi fra de senere års forskning og udviklingsarbejde, og i hvilken retning bevæger det praktiske arbejde sig i det danske undervisnings system?

 

ARRANGØR:

 

Onsdag 18. marts

#ed1b24 03
11:15 til 12:00
Undersøgende arbejde med Google Earth og digitale kort
Workshop
Lokale: C4

Savner du inspiration til det undersøgende arbejde i naturfagene? Så skal du deltage i denne workshop! Jeg vil gennemgå mange af de smarte funktioner, der gemmer sig i Google Earth samt vise, hvordan man fra et geografisk perspektiv kan understøtte det undersøgende arbejde i naturfagene. Jeg vil tage udgangspunkt i eksempler, der relaterer direkte til de fællesfaglige fokusområder.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Klaus B. K. Arildslund, Fredensborg Skole
#ed1b24 03
11:15 til 12:00
Fordøjelsen på spil – elever undersøger i N/T
Workshop
Lokale: Lokale 6

Med "Spis sundt for at være sund", det første undervisningsforløb i serien MinSundeKrop, lærer elever i indskolingen omkring sammenhængen mellem at spise sundt og at være sund, og hvad der egentlig sker med maden når vi har spist den.

Målgruppe Grundskole, Natur/teknologi
Oplægsholdere: Clara Prats Gavalda, Københavns Universitet, SUND | Eva Frederikke Høy Helms, Københavns Universitet, SUND | Anette Vestergaard Nielsen, CFU/Københavns Professionshøjskole | Julia Prats Quesada, Københavns Universitet, SUND
#ed1b24 03
12:15 til 13:00
Elever som geologer i det fri
Workshop
Lokale: C4

Ved denne workshop viser naturvejledere eksempler på hands-on aktiviteter, som udskolingselever kan lave ude i felten med henblik på at lære geologi. Workshoppen viser, hvordan alle kan undervise i emnet sten, istid og landskabsdannelse ved brug af f.eks. stenbestemmelsesdug og andre hjælpemidler, uden den store forhåndsviden.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Isabel Ebbesen, Naturskolen Åløkkestedet, Fyn
#ed1b24 03
12:15 til 13:00
Brug matematikken i naturfag
Workshop
Lokale: Lokale 6

De matematiske kompetencer er også en del af elevernes praktisk undersøgende arbejde. Kom og prøv konkrete eksempler; byg grafer med ægte data, forkast dårlige målinger og sæt tal på naturen - ikke kun for matematiklærere. Når eleverne måler lufttrykket ved forskellige højder og sætter data ind i en graf, opdager de en matematisk sammenhæng.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Jeanette Okkels Klein, Clio | Casper Lohman Jensen, Clio
#ed1b24 03
14:00 til 15:45
Elever modellerer i matematik og N/T
Workshop
Lokale: C4

Denne workshop handler om, hvordan man får sammenhæng mellem den intenderede undervisning og den praktiske undervisning. Fokus er på at få eleverne til at arbejde praktisk med modelleringskompetencen i et samarbejde mellem matematik og natur/teknologi. Deltagerne skal stifte bekendtskab med en prototype for tværfagligt samspil, i modellering mellem matematik og N/T.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Morten Rask Petersen, UCL Erhversakademi og Professionshøjskole | Frank Jensen, UCL Erhversakademi og Professionshøjskole | Louis Kørhsen, UCL Erhversakademi og Professionshøjskole | John Kehlet Schou, UCL Erhversakademi og Professionshøjskole
#ed1b24 03
14:00 til 15:45
Undersøgelsesbaseret undervisning i gymnasiet
Workshop
Lokale: LIFE Mobil Lab

Denne workshop, som foregår på engelsk, skal hjælpe gymnasielærere i at lave undersøgelsesbaseret undervisning. Vi arbejder ud fra en biologi-case: 'Hvordan fanger en frø egentlig sin føde?', hvor princippet også kan overføres til andre fag. Deltagerne vil få erfaringer med IBSE-undervisning i praksis, der bruger 6F-modellen: Forudsætning, Fang, Forsk, Forklar, Forlæng og Feedback.

Målgruppe Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Robert Evans, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet | Lene Møller Madsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet | Jesper Bruun, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
#ed1b24 03
15:00 til 15:45
Hvad ved vi om læring i laboratoriet?
Oplæg
Lokale: Lokale 26

Hvad lærer elever i laboratoriet? Som led i forskningsprojektet IQ-LAB, har vi gennemgået den internationale forskning og præsenterer her en syntese af viden og gode prakisser omkring elevernes laboratoriearbejde.

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Jan Alexis Nielsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet | Hendra Agustian, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet | Frederik Voetman Christiansen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet | Laura Teinholt Finne, Institut for Farmaci, Københavns Universitet | Bente Gammelgaard, Institut for Farmaci, Københavns Universitet | Jonas Tarp Jørgensen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet | Maja Ingerslev Pedersen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
#ed1b24 03
16:15 til 17:00
Elever laver raketvidenskab
Workshop
Lokale: C4

Raketvidenskab er vanskeligt, siger man almindeligvis. Men elever kan sagtens forstå raketvidenskab, hvilket denne workshop viser. Deltagerne afprøver simple forsøg, der illustrerer de fysiske principper ved raketter, satellitter, vægtløshed og frit fald i vakuum. Forsøgene har været afholdt på Rønde Gymnasium for elever fra folkeskoler.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Ole Ahlgren, Rønde Gymnasium
#ed1b24 03
16:15 til 17:00
Hvilke kompetencer er på spil i laboratoriet?
Oplæg
Lokale: Lokale 26

Hvordan bliver elever dygtigere i laboratoriet? Og til hvad? Hvordan beskriver vi progression i de kompetencer, som kommer eller kan komme i aktion i elevernes laboratoriearbejde? Og hvad betyder det for undervisningens udformning?

Målgruppe Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Jonas Tarp Jørgensen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Torsdag 19. marts

#ed1b24 03
10:15 til 12:00
Praktisk undersøgende arbejde via læringsspil
Workshop
Lokale: C4

Hvordan kan et læringsspil understøtte elevers praktisk undersøgende arbejde? Denne workshop tager afsæt i Marsbasen, der er et læringsspil, som er målrettet til fysik C i gymnasiet, hvor eleverne sammen fortæller og udspiller historier om at genopbygge en base på Mars. Gennem spillet, skal eleverne træffe faglige valg, udføre opgaver og eksperimenter.

Målgruppe Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Jesper Bruun, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet | Henning Basballe, Copenhagen Game Lab | Marie Ostenbahn, Copenhagen Game Lab | Mads Brynnum, Copenhagen Game Lab
#ed1b24 03
10:15 til 11:00
Når elever laver arbejdsspørgsmål til egne undersøgelser
Workshop
Lokale: Lokale 26

Lad elevernes naturfaglige undersøgelser være udgangspunkt for udarbejdelse af arbejdsspørgsmål. Med et bredt udvalg af undersøgelser, får du inspiration til den fællesfaglige naturfagsundervisning og input til, hvordan elever i 7.-9. klasse, ud fra undersøgelser, kan udarbejde gode arbejdsspørgsmål og problemstillinger. Der benyttes eksemplarisk materiale fra Xplore-naturfagssystemerne.

Målgruppe Grundskole, Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Ulla Hjøllund Linderoth, GO Forlag / Naturfagskonsulenten
#ed1b24 03
11:15 til 12:00
Udeskole i udskolingen
Oplæg
Lokale: Lokale 26

I oplægget vil jeg med eksempler fra egne udeskoleforløb for 7.-9. klasse fortælle om, hvordan man kan sætte eleverne til at arbejde med at bruge naturen og nærområdet som en integreret del af naturfag, og give konkrete tværfaglige eksempler på datalogning, der er rettet mod naturfagsprøven.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: René Mühlbrand, Rødkærsbro skole
#ed1b24 03
13:00 til 13:45
Elever undersøger undergrunden og grundvand
Workshop
Lokale: C4

Det rene grundvand, vi henter op til forbrug i husholdning og industri, er under pres - både når det kommer til mængde og kvalitet. I et nyt undervisningsmateriale på  www.grundvandet.ku.dk kan elever undersøge undergrundens egenskaber og grundvandet, det rummer.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Torben Roug, Cirkus Naturligvis - SCIENCE Skoletjeneste
#ed1b24 03
13:00 til 13:45
Kan elever lære gennem videnskabelige metoder?
Workshop
Lokale: Lokale 26

I LIFE ønsker vi at arbejde med citizen science i vores undervisningsforløb. Det gør vi, fordi vi tror på at CS kan bruges som et værktøj til; at skabe kontekster og deltagelsesformer der styrker kompetenceudviklingen og være med til at nedbryde fremmedgørelse overfor forskning. Hvad kræver det, i praksis, at bruge citizen science som didaktisk greb på denne måde?

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Søren Brofeldt, LIFE
#ed1b24 03
14:00 til 14:45
Praktisk arbejde uden faciliteter – hvorfor og hvordan?
Oplæg
Lokale: C4

Hvordan kan man sætte elever til at udføre praktisk undersøgende arbejde, når man ikke har et laboratorium eller lignende faciliteter? Det er hverdag for mange naturfagsundervisere på erhvervsuddannelserne. Jeg vil fortælle om, hvordan man kan bruge almindelige værksteder og køkkener til forsøg på f.eks. C-niveau.

Målgruppe EUD
Oplægsholdere: Morten Hansen Suhr, Børne- og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
#ed1b24 03
14:00 til 14:45
Fra STEM til STEAM i elevarbejdet
Oplæg
Lokale: Lokale 26

I et udviklingsprojekt om STEAM på UCN-læreruddannelsen, har vi i samarbejde med praksis undersøgt, dels hvordan faglighed og engineeringproces spiller sammen i elevarbejdet, dels art-dimensionen i et STEAM-forløb i grundskolen.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Niels Anders Illemann Petersen, UCN Læreruddannelsen | Marianne Hald, UCN Læreruddannelsen