Gå til hovedindhold

Hvad er den nyeste viden om, hvad der virker i og omkring undervisningen? Her kan undervisere få input til deres undervisning fra dansk og international fagdidaktisk forskning.

De forskningsbaserede oplæg og workshops er målrettet undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Oplæggene lægger op til refleksion og diskussion.

 

ARRANGØR:

Onsdag 18. marts

#f46c22 01
11:15 til 12:00
Science i dagtilbud
Oplæg
Lokale: C3

I oplægget diskuteres data fra følgeforskning i Hillerød og Randers Kommune. Science, der er et nyt begreb i de danske dagtilbud, sættes i sammenhæng med det nye læreplanstema 'natur, udeliv og science'. Læreplanstemaet fortolkes på baggrund af nyere forskningsoverblik, udarbejdet i 2019.

Målgruppe Dagtilbud, Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Niels Ejbye-Ernst, VIA University College
#f46c22 01
11:15 til 13:00
Lærerstuderendes modellerings-PCK og -praksis
Workshop
Lokale: Lokale 7 + 8

Studier af lærerstuderendes arbejde med modelleringskompetence præsenteres med fokus på styrker og udfordringer i forståelsen af modeller og modellering. Deltagerne præsenteres for og afprøver en analyseramme, der kan bruges til at kortlægge lærere og lærerstuderendes forståelse og praksis vedr. modeller og modellering.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Pernille Ulla Andersen, VIA | Lars Brian Krogh, VIA | Harald Brandt, VIA | Martin Silladsen, VIA | Peer Daubjerg, VIA
#f46c22 01
11:15 til 12:00
Naturfaglige profillinjer på læreruddannelsen
Oplæg
Lokale: Rudkøbing + Nyborg

I dette oplæg præsenteres centrale pointer fra en kortlægning af de forskelle og ligheder, der eksisterer mellem de naturfaglige profillinjer på landets professionshøjskoler.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Linda Ahrenkiel, UCL Erhversakademi og Professionshøjskole | Helle Kruse Krossá, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
#f46c22 01
12:15 til 13:00
GBL21 i Naturfag: Spil og designtænkning
Oplæg
Lokale: C3

Projekt GBL21 er udviklet og afprøvet til en række forløb til fagene: Dansk, matematik og naturfag. Med brug af designtænkning, i kombination med digitale og analoge spilredskaber, er målet at udvikle elevers evner til at samarbejde, modellere, håndtere designprocesser og tænke innovativt.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Birgitte Lund Nielsen, VIA University College
#f46c22 01
14:00 til 14:45
Planetariums OurSpaceOurFuture-projekt
Oplæg
Lokale: C3

Kom og hør mere om EU-projektet OurSpaceOurFuture, som Planetarium er del af. I OurSpaceOurFuture bringer vi rummet tættere på klasseværelset i samarbejde med lærere og elever.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Lisbeth Kristine Olesen Walakira, Planetarium | Mads Kring, Undervisnings- og Udviklingsansvarlig, Planetarium
#f46c22 01
14:00 til 14:45
Modellering i naturfag – et kompetenceløft
Oplæg
Lokale: Odense

Hvordan kan vi forbedre modelleringsundervisningen i grundskolens naturfag? Dette oplæg tager udgangspunkt i resultater fra et Novo Nordisk-støttet forskningsprojekt, der har til hensigt at udvikle et koncept til kompetenceløft af grundskolelærere inden for modellering, med særligt fokus på metamodellering.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Jørgen Løye Christiansen, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon | John Andersson, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon | Dorrit Hansen, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon | Mari-Ann Skovlund Jensen, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon | Karin Lilius, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon
#f46c22 01
15:00 til 15:45
Mindstorm robotter og Vernier datalogning
Oplæg
Lokale: C3

Hør om et pilotprojekt hvor vi undersøger muligheden for at kombinere robotter og programmering med datalogning. Vi har afprøvet vores tilgang med både lærerstuderende og folkeskoleelever. Erfaringerne kan hjælpe både dig som underviser på læreruddannelsen og i grundskolen, til at vurdere frugtbarheden af kombinationen robotter og datalogning i egen praksis.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Thomas Bech Lillelund Andersen, UCN | Lasse Vinther Jensen, UCN | Martin Skræm Qvist, UCN
#f46c22 01
15:00 til 15:45
Undersøgelsesbaseret modellering
Oplæg
Lokale: Odense

Modeller bruges i naturvidenskaberne som centrale hjælpe– og arbejdsværktøjer, både til erkendelse af nye indsigter og til kommunikation af viden. Dette oplæg omhandler forståelses-modeller, hvor den, som modellerer, får en forståelse af fænomener ved at fremstille modeller ud fra forestillinger, forudsigelser, overvejelser, undersøgelser, beregninger og hypotesedannelse.

Målgruppe Grundskole, EUD, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen, Anden videregående uddannelse
Oplægsholdere: Claus Auning, LSUL/SDU/UCSYD
#f46c22 01
16:15 til 17:00
Elevers interesse i Scratch-kodning
Oplæg
Lokale: C3

Scratch er et grafisk computersprog, der er udviklet for at motivere børn og unge til at kode. Men er Scratch motiverende i skolens fag? Her præsenteres en undersøgelse af elevers interesse for kodning i matematik. Resultaterne viser blandt andet, at eleverne mistede interessen undervejs i forløbet.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Niels Bonderup Dohn, DPU Aarhus Universitet
#f46c22 01
16:15 til 17:00
Modelleringskompetence i praksis
Oplæg
Lokale: Odense

Hvorfor og hvordan kan modeller og modellering anvendes i den daglige undervisning og til den fælles faglige prøve? Oplægget tager udgangspunkt i ny forskningsviden, Fælles Mål og prøvebekendtgørelsen.

Målgruppe Grundskole
Oplægsholdere: Sanne Schnell Nielsen, Københavns Professionshøjskole, KP | Jens Aarby, Københavns Professionshøjskole

Torsdag 19. marts

#f46c22 01
10:15 til 12:00
Flere piger, tak. Diversitet i STEM.
Workshop
Lokale: Odense

Hvem og hvad anerkendes i naturfag? Workshoppen vil tage udgangspunkt i den nyeste forskning om diversitet, med et særlig fokus på køn. Workshoppen vil være en vekselvirkning af oplæg, krydret med empiriske eksempler og deltager-involvering. Målet med workshoppen er, at trække teoretiske pointer omkring diversitet og køn ind i klasseværelset samt arbejde med konkrete strategier i praksis.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Henriette Holmegaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet | Ene Ernest Hoppe, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet | Katia Kromann Nielsen, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
#f46c22 01
10:15 til 11:00
Den lille ingeniør - Motivation i praktisk arbejde
Oplæg
Lokale: Rudkøbing + Nyborg

Med udgangspunkt i en undersøgelse på HTX, får du her indblik i, hvordan et ingeniørmæssigt og produktorienteret undervisningsforløb kan motivere elever. Der vil i oplægget være særligt fokus på STEM kompetencerne – specielt T-teknologi og E-engineering. Undersøgelsesdesign, undervisningsforløbet og resultater bliver kort beskrevet og perspektiveret, bl.a. ift. transferværdi til andre fag.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Jan Boddum Larsen, HC Ørsted Gymnasiet, Ballerup
#f46c22 01
11:15 til 12:00
Fokus på drivhuseffekt - 20 år efter
Workshop
Lokale: Rudkøbing + Nyborg

For 20 år siden undersøgte projekt 'NORDLAB' 9. klasse elevers forklaringer på drivhuseffekten. Lige siden har drivhuseffekten været en del af naturfagenes curriculum. Men har den øget fokus på drivhuseffekten gjort en faglig forskel?

Målgruppe Grundskole, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Søren Ib Cruys-Bagger, Københavns Professionshøjskole | Anette Vestergaard Nielsen, CFU/Københavns Professionshøjskole
#f46c22 01
13:00 til 13:45
PISA 2018 og udviklingen siden 2000
Oplæg
Lokale: Lokale 6

Oplægget vil præsentere de nye resultater fra PISA 2018, som blev offentliggjort i december 2019, men også se tilbage på udviklingen siden år 2000, både i PISA-naturfag og den didaktiske udvikling af naturfagene i Danmark. Påvirker PISA-undersøgelsen i forhold til undervisningen i naturfag i Danmark, og viser ændringer i læseplan og prøvebekendtgørelse sig i PISA-resultaterne?

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Helene Sørensen, DPU, Aarhus Universitet
#f46c22 01
13:00 til 13:45
Samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabelig undervisning
Workshop
Lokale: Odense

Hvordan kan implementering af samfundsrelevante problemstillinger, i de naturvidenskabelige fag, gøre undervisningen mere motiverende og interessant for eleverne? Kom og hør pointer fra den aktuelle forskning på området, og få konkrete didaktiske redskaber, som du kan bruge til at udvikle din undervisning på gymnasiet med.

Målgruppe Gymnasiale uddannelser, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Niels Vinther, Børne- og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
#f46c22 01
13:00 til 13:45
Børns læring i naturfag fra 6-10 år
Workshop
Lokale: Rudkøbing + Nyborg

Hvad karakteriserer elevers måde at lære på - fra de er 6-10 år? Hvordan kan du møde nysgerrighed og fastholde den? Med teoretisk udgangspunkt i Dewey, Piaget, Vygotsky m.fl. vises eksempler på, hvordan lærerstuderende har undersøgt elevers forforståelse og hvordan det kan bruges i undervisningen.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Trine Elisabeth Hyllested, Københavns Professionshøjskole
#f46c22 01
14:00 til 14:45
LabSTEM – Laboratorium for Integreret STEM
Oplæg
Lokale: C3

Oplægget præsenterer LabSTEM-projektet; et nystartet ’living lab’ for integreret STEM-undervisning og læring. Målet med LabSTEM er, at udvikle en STEM-didaktik, med tilhørende læringsforløb, der bygger bro over den faglige adskillelse af matematik, science og teknologi, og stilles til rådighed for undervisnings- og læringspraksis på alle uddannelsesniveauer.

Målgruppe Grundskole, Læreruddannelsen
Oplægsholdere: Lars Seidelin, Syddansk Universitet/ LSUL - Labopratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring
#f46c22 01
14:00 til 14:45
Evaluering af fællesfaglig problemløsning
Workshop
Lokale: Lokale 6

Den fælles prøve i udskolingens naturfag tester elevernes evne til at arbejde med naturfaglige problemstillinger – mundtligt og med forberedelse. Vi har udviklet og afprøvet en SSI-case-baseret test, som prøver eleverne in situ og som fastholder deres problemløsende skridt digitalt. Vi præsenterer data fra afprøvninger i 9.

Målgruppe Grundskole, Gymnasiale uddannelser
Oplægsholdere: Lars Brian Krogh, VIA University College | Peer Daugbjerg, VIA UC
#f46c22 01
14:00 til 14:45
Videnskabsklubben-gå til videnskab i fritiden
Workshop
Lokale: Rudkøbing + Nyborg

På workshoppen præsenteres konceptet 'Videnskabsklubben'. Her underviser unge elever andre børn, og der er plads til at have det sjovt sammen, udvikle venskaber og skabe begejstring for naturvidenskaben. Undervejs lærer børnene om kritisk tænkning, videnskabelig metode og om den nyeste forskning inden for​ forskellige områder af naturvidenskaben.

Målgruppe Grundskole, Pædagoguddannelsen
Oplægsholdere: Tina Hecksher, Roskilde Universitet | Katrine Hassenkam Zoref, Videnskabsklubben