Spor 7

SAMARBEJDE OG OVERGANGE

På dette spor inviteres undervisere i de naturvidenskabelige fag til bl.a. at diskutere samarbejde og overgange mellem uddannelsesniveauerne. Der vil blive præsenteret nyere fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejde på området, inspiration til samarbejde om undervisningen, åben skole-samarbejder, inklusion i de naturvidenskabelige fag og samarbejde mellem uformelle og formelle læringsmiljøer.

Sporansvarlig

Mari-Ann Skovlund Jensen

msj@pha.dk

+45 72 48 24 94

Arrangør

CFU

KONTAKT

Big Bangs sekretariat
+45 
24881094
kontakt@bigbangkonferencen.dk
CVR: 32509444
EAN: 5798000560789

Big Bangs bobler

Få et værksted

Har du en idé til et spændende hands-on værksted? Så er det nu, du skal ansøge om at få et værksted til Big Bang 2021.

Deadline er d. 1. november 2020.