Spor 7

SAMARBEJDE OG OVERGANGE I NATURFAG OG MATEMATIK

På dette spor inviteres du til bl.a. at diskutere samarbejde og overgange i og mellem naturfags- og matematikundervisningen. Der vil blive præsenteret nyere fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejde på området, være inspiration til samarbejde om undervisningen bl.a. ’underviser til underviser’ inspiration, åben skole-samarbejder, inklusion i matematik og de naturvidenskabelige fag, tværfagligt samarbejde samt samarbejde mellem uformelle og formelle læringsmiljøer.

 

Sporansvarlig

Mari-Ann Skovlund Jensen

msj@pha.dk

Maria Møller

maml@edu.au.dk

Arrangør

CFU

NCUM