Spor 7

SAMARBEJDE OG OVERGANGE

På dette spor inviteres undervisere i de naturvidenskabelige fag til bl.a. at diskutere samarbejde og overgange mellem uddannelsesniveauerne. Der vil blive præsenteret nyere fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejde på området, inspiration til samarbejde om undervisningen, åben skole-samarbejder, inklusion i de naturvidenskabelige fag og samarbejde mellem uformelle og formelle læringsmiljøer.

Sporansvarlig

Mari-Ann Skovlund Jensen

msj@pha.dk

+45 72 48 24 94

Arrangør

CFU

KONTAKT

Big Bangs sekretariat
+45 
24881094
kontakt@bigbangkonferencen.dk
CVR: 32509444
EAN: 5798000560789

Big Bangs bobler

Få et værksted

Har du en idé til et spændende hands-on værksted? Så er det nu, du skal ansøge om at få et værksted til Big Bang 2021.

Deadline er d. 1. november 2020.

Har du noget på hjerte, og har du lyst til at være oplægsholder?

Så er det lige nu, du skal ansøge om at afholde et oplæg, en workshop eller paneldebat på Big Bang 2021. Ansøgninger skal tage udgangspunkt i et af de 11 spor.

Deadline er d. 30. september 2020.