Spor 11

NATURFAG MELLEM SKOLE OG EKSTERNT LÆRINGSMILJØ

Eksterne læringsmiljøer giver faglig dybde, variation, og endnu bedre naturfagsundervisning. På dette spor får du inspiration til, hvordan du pædagogisk og didaktisk kan integrere de eksterne læringsmiljøer i naturfagsundervisningen hjemme på skolen. Bliv klogere på, hvordan samarbejdet mellem skolen og de eksterne læringsmiljøer kan bygge bro mellem forskellige tilgange til naturfaglige problemstillinger og arbejdsformer. Hør mere om, hvordan du binder naturfagene sammen med de øvrige fag i tværfaglige forløb med eksterne læringsmiljøer som omdrejningspunkt.

Sporansvarlig

Thomas Ziegler Larsen

tl@skoletjenesten.dk

+45 30 59 55 76

Arrangør

Skoletjenesten

KONTAKT

Big Bangs sekretariat
+45 
24881094
kontakt@bigbangkonferencen.dk
CVR: 32509444
EAN: 5798000560789

Big Bangs bobler

Få et værksted

Har du en idé til et spændende hands-on værksted? Så er det nu, du skal ansøge om at få et værksted til Big Bang 2021.

Deadline er d. 1. november 2020.