Spor 3

KOMPETENCEORIENTERET UNDERVISNING

Mange læringsmål er formuleret i kompetencetermer, som har vist sig svære at omsætte i praktisk undervisning. Hvordan beskriver vi en kompetence, så vi kan se om eleverne har den? Hvor meget viden skal man have for at være kompetent, og hvad med progressionen? Hvordan evaluerer vi kompetencer? Hvordan går det med de fælles naturfaglige kompetencer, og er der en modsætning til matematik? MONA-sporet sætter fokus på undervisningens kompetenceorientering i faget, på tværs af fagene og på langs i uddannelsessystemet. Vi samler op på de senere års forskning og udviklingsarbejde og peger på, hvor der er behov for at blive klogere.

Sporansvarlig

Sebastian Horst

shorst@ind.ku.dk

+45 29 61 19 03

Arrangør

Institut for Naturfagenes Didaktik

KONTAKT

Big Bangs sekretariat
+45 
24881094
kontakt@bigbangkonferencen.dk
CVR: 32509444
EAN: 5798000560789

Big Bangs bobler

Få et værksted

Har du en idé til et spændende hands-on værksted? Så er det nu, du skal ansøge om at få et værksted til Big Bang 2021.

Deadline er d. 1. november 2020.