Spor 5

NATURFAG I NATUREN

Kom med udenfor på dette spor, hvor Friluftsrådet inspirerer til, at læring i naturfag og science naturligvis også bør foregå udendørs. Du får opdateret din viden om udeskole i teori og praksis fra andre lærere, fra forskningen og fra eksterne læringsmiljøer. Naturfag er oplagt som ramme for udeaktiviteter i naturfagene – hvad enten det er enkeltstående aktiviteter eller som ramme for udeskole, hvor undervisningen flytter ud i de nære omgivelser året rundt. Udenfor oplever vi med alle vores sanser. Vi hører, ser, lugter, føler, smager, bevæger os og balancerer. Det giver nye indtryk og perspektiver, som forstærker læringen.

 

Sporansvarlig

Karen Præstegaard Hendriksen

kph@friluftsraadet.dk

Arrangør

Friluftsrådet