Spor 5

FREMTIDEN ER GRØN

Naturoplevelser og forståelse for natur og miljø er essentielt for at skabe en bæredygtig fremtid for nuværende og kommende generationer. Bliv inspireret til, hvordan du inddrager naturen i din undervisning og udvikler elevernes handlekompetence, viden og engagement. På sporet vil der være en blanding af oplæg, workshops og hands on-aktiviteter både inde og ude.

Sporansvarlig

Katrine Minddal

kmi@friluftsraadet.dk

+45 24 63 40 56

Arrangør

Friluftsrådet

KONTAKT

Big Bangs sekretariat
+45 
24881094
kontakt@bigbangkonferencen.dk
CVR: 32509444
EAN: 5798000560789

Big Bangs bobler

Få et værksted

Har du en idé til et spændende hands-on værksted? Så er det nu, du skal ansøge om at få et værksted til Big Bang 2021.

Deadline er d. 1. november 2020.

Har du noget på hjerte, og har du lyst til at være oplægsholder?

Så er det lige nu, du skal ansøge om at afholde et oplæg, en workshop eller paneldebat på Big Bang 2021. Ansøgninger skal tage udgangspunkt i et af de 11 spor.

Deadline er d. 30. september 2020.