Vindmøller leverer data til brug i undervisningen

Formidling af vedvarende energiformer i uderummet med fokus på dataopsamlingsmuligheder. Få ideer til analyse af live-data fra vindmøller via en app.

Vi formidler om brugen af vedvarende energiformer i uderummet med fokus på dataopsamlingsmuligheder. Vi sætter vindmøllen i en klimasammenhæng, der med udgangspunkt i opsamling og analyse af live-data via en app viser, hvordan den grønne strøm fortrænger CO2. Det centrale er, hvordan du kan tage afsæt i lokale møller med målrettet info og undervisningsmateriale, som lokale netop har formået i Vindtved.

Oplægsholdere:

Ulla Hjøllund Linderoth
Naturfagskonsulenten
Anton Gammelgaard
Viden om vind
Sofie Halkjær
EnergiLeg

Målgrupper:

Grundskole 7.-10. klasse
Grundskole 0.-6. klasse

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 16:00 - 16:30

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

Lokale 9+10

 
 
 
 
 

KONTAKT

Big Bangs sekretariat
+45 24594454

kontakt@bigbangkonferencen.dk 
CVR: 32509444
EAN: 5798000560789

Big Bangs bobler