Undersøgelsesbaseret modellering

Lær, hvordan du kan arbejde med modellering i den undersøgende naturfagsundervisning.

På denne workshop skal du arbejde praktisk, med hvordan dine elever kan designe modeller på baggrund af egne undersøgelser, og hvordan du kan bruge elevernes modelleringsproces i dit arbejde med at kortlægge elevernes forforståelse, faglige udvikling af begreber, teorier og modelleringskompetence med udgangspunkt i komplekse fænomener og problemer fra elevernes egen omverden.

Oplægsholdere:

Mette Auning
UC Syddanmark
Claus Auning
UC Syddanmark

Målgrupper:

Grundskole 7.-10. klasse
Læreruddannelsen

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Torsdag 12:30 - 13:00

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

Lokale 24