Ulven kommer! Og hvad så?

Vi præsenterer flere faglige vinkler på tema om ulven. Et samarbejde mellem humanistiske og naturfaglige fag.

Elevers meninger og holdninger dannes gennem viden og erfaringer. Gennem et konkret undervisningsforløb fokuserer vi på ulvens genkomst. Ulven tematiseres gennem flere faglige vinkler. Den narrative fortælling sætter stemningen, fødekæder problematiseres, historiske variationer forklares, og matematikken giver overblikket. Workshoppen giver dig både forløb klar til brug og en teoretisk didaktisk ramme, du kan anvende til anden faggrænseoverskridende undervisning.

Oplægsholdere:

Anette Vestergaard Nielsen
CFU/KP

Målgrupper:

Grundskole 0.-6. klasse
Grundskole 7.-10. klasse

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 13:30 - 14:00

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

C6