Teknologiforståelse på dyrehospitalet for indskolingen

Kom, og bliv inspireret, til hvordan du kan sætte rammen for arbejdet med teknologiforståelse i natur/teknologi for indskolingen.

Du får inspiration, til hvordan dine elever kan arbejde problemløsende med inddragelse af teknologi. Herunder hvordan du introducerer en teknologi for de mindste, samtidig med at de arbejder inden for et motiverende narrativ, der tager udgangspunkt i en udfordring på en lokal virksomhed.

Oplægsholdere:

Karsten Thorkild Sørensen
Naturvidenskabernes Hus

Målgrupper:

Grundskole 0.-6. klasse
Vælg mellem:

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 14:15 - 14:45

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

C7