Teknologiforståelse i matematikundervisningen – hvorfor og hvordan?

På oplægget får du viden, om hvordan teknologiforståelse meningsfuldt kan kobles til matematik i grundskolen.

Hør om muligheder og begrænsninger for meningsfulde koblinger mellem computational thinking, teknologiforståelse og matematikundervisning, og hvordan du kan implementere dem i Danmark. Vi baserer oplægget på et forskningsprojekt, hvor vi i samarbejde med lærere implementerer computational thinking i klasserummet baseret på erfaringer i Danmark, Sverige og England.

Oplægsholdere:

Andreas Lindenskov Tamborg
Københavns Universitet
Raimundo José Elicer Coopman
Århus Universitet

Målgrupper:

Grundskole 7.-10. klasse
Grundskole 0.-6. klasse

FØLG BIG BANG

KONTAKT

Big Bangs sekretariat
+45 24594454

kontakt@bigbangkonferencen.dk 
CVR: 32509444
EAN: 5798000560789

Big Bangs bobler

Har du noget på hjerte, og har du lyst til at være oplægsholder?

Så er det lige nu, du skal ansøge om at afholde et oplæg, en workshop eller paneldebat på Big Bang 2021. Ansøgninger skal tage udgangspunkt i et af de 11 spor.

Deadline er d. 30. september 2020.