Teknologiforståelse i matematikundervisningen – hvorfor og hvordan?

På oplægget får du viden om, hvordan teknologiforståelse meningsfuldt kan kobles til matematik i grundskolen.

Hør om muligheder og begrænsninger for meningsfulde koblinger mellem computational thinking, teknologiforståelse og matematikundervisning, og hvordan du kan implementere dem i Danmark. Vi baserer oplægget på et forskningsprojekt, hvor vi i samarbejde med lærere implementerer computational thinking i klasserummet baseret på erfaringer i Danmark, Sverige og England.

Oplægsholdere:

Andreas Lindenskov Tamborg
Københavns Universitet
Raimundo José Elicer Coopman
Aarhus Universitet

Målgrupper:

Grundskole 7.-10. klasse
Grundskole 0.-6. klasse

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Torsdag 13:15 - 13:45

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

C3