Talentudvikling i praksis

Konkrete, praktiske og didaktiske erfaringer fra lærer til lærer om arbejdet med talenter i dagligdagen.

Vi ser på, hvordan skoler arbejder med talent i grundskolen og videregiver konkrete praksiserfaringer fra skolelæreres daglige arbejde med talenter. Vi beskriver didaktiske tilgange, til hvordan forvaltninger, grundskoler og den enkelte lærer kan arbejde med talenter i praksis. Vi giver dig korte oplæg og interviews med praktikere fra skoler og forvaltninger og masser af dialog, så du kan blive inspireret til at arbejde (videre) med talent på egen skole.

Oplægsholdere:

Ole Andersen
Kokkedal Skole
Pernille Zacho
Langebjergskolen
Kristoffer Brinch Ladefoged
Rudersdal Kommune

Målgrupper:

Grundskole 7.-10. klasse
Grundskole 0.-6. klasse

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 13:30 - 14:45

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

Lokale 26