Talentforløb – hvorfor, hvordan og hvor mange?

Hvorfor skal der være talentundervisning? Hvilket udbytte får eleven af at deltage i talentforløb, og kan klassefællesskabet også få noget ud af det?

Hvilket talentarbejde eksisterer i Danmark og hvorfor? Hvordan finder du talenterne i klasserne, og hvorfor kan det være svært?
Vi drøfter, hvorfor der er brug for flere forskellige talentprogrammer.
Vi vil igennem vores erfaringer vise, hvordan talentforløb (udvidede læringsmiljøer) kan skabe trivsel og øget læring for de dygtigste elever.
Ved hjælp af fortællinger fra eleverne vil vi drøfte, hvad elever oplever, at de får ud af at være med, og hvad de tager med hjem til klassen.

Oplægsholdere:

Anne Harrits
Akademiet for Talentfulde Unge | Midt
Anders Friis Frand-Madsen
TalentCampDk

Målgrupper:

Grundskole 7.-10. klasse
Gymnasiale uddannelser

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 15:00 - 15:30

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

Lokale 26