Talblindhed i naturfagsundervisningen

Hvordan talblindhed kan spænde ben for elevers tilegnelse af viden i naturfagsundervisningen, og hvordan du kan gøre din undervisning mere tilgængelig.

I dette oplæg giver vi eksempler på, hvordan undervisning kan imødekomme nogle af de vanskeligheder, talblinde elever har, uden specialpædagogisk viden, ekstra tid eller penge. Der er ingen mirakelkure, men vi kan gøre undervisningen mere tilgængelig. Udgangspunktet er undervisningen i folkeskolen, men problematikkerne vil være genkendelige for alle undervisere, lige fra børnehavealderen til gymnasiet.

Oplægsholdere:

Målgrupper:

Grundskole 7.-10. klasse
Læreruddannelsen

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 13:30 - 14:00

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

Lokale 6