Science-kapital – om de usynlige eksklusioner i naturfagene

Præsentation af forskning i børns science-kapital med eksempel fra Sølystskolen, og de implicitte sproglige praksisser i naturfagsundervisningen.

Grundskolen er for alle, men alle børn har ikke samme muligheder for at bringe deres erfaringer og ressourcer i spil. I forskningsprojektet SCOPE undersøger vi, hvordan børns ressourcer, erfaringer og baggrunde spiller sammen med deres mulighed for både at se sig selv og blive set i science. Vi præsenterer begreberne science-kapital og identitet, der samlet anlægger et lighedsperspektiv på naturfagene. Vi illustrerer begreberne med empiriske eksempler og et praktisk nedslag fra Sølystskolen.

Oplægsholdere:

Mette Mellerup
Sølystskolen

Målgrupper:

Grundskole 0.-6. klasse
Grundskole 7.-10. klasse

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 14:15 - 14:45

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

Fyn