Sæt fokus på erhvervsuddannelserne med ‘Kloge Hænder’

Har dine elever 'Kloge Hænder'? Hør mere om vores undervisningsforløb 'Kloge Hænder', der motiverer elever i udskolingen til en erhvervsuddannelse.

Eleverne får værktøj i hænderne og hjelme på hovederne, når de skal løse praktiske opgaver i produktionshaller og på værksteder. De møder medarbejdere med faglærte uddannelser, som de kan spejle sig i. Ni danske kommuner gennemfører i dette skoleår Kloge Hænder. Skal I også være med?

Oplægsholdere:

Helle Kann
Naturvidenskabernes Hus

Målgrupper:

Grundskole 7.-10. klasse

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Torsdag 11:00 - 11:30

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

Lokale 7+8