Robotter på gymnasieskemaet – brug af robotter til faglig læring i matematik og fysik

Kan elever lære om rette linjer og andet matematik ved at programmere robotter? Bliver fysik nemmere, når de ser en robot køre rundt? Svaret er ja!

Hvordan styrker du elevers kompetencer inden for programmering, computational thinking, innovation og kreativitet? I dette oplæg vil du blive præsenteret for erfaringer med at udvikle og implementere undervisningsforløb til matematik og fysik, hvor den fag-faglige læring foregår gennem programmering af robotter. Du vil få inspiration til andre tilgange til undervisningen i matematik og fysik og få konkrete undervisningsforløb med robotsystemet ‘Fable’ fra Shape Robotics.

Oplægsholdere:

Målgrupper:

Gymnasiale uddannelser
Grundskole 7.-10. klasse

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 14:15 - 14:45

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

Lokale 6