Ny forskning og progression

Præsentation af inspirationsmateriale om ny naturvidenskabelig universitetsforskning om mørkt stof og naturen set fra rummet – til hele skoleforløbet.

Jeg præsenterer to inspirationsmaterialer om hhv. ‘Mørkt stof’ og ‘Naturen set fra rummet’ (geodata). Jeg har selv været med til at udvikle materialet, der er bestilt af STUK, i samarbejde med danske topforskere, folk fra professionshøjskolerne og brugertest hos naturfagslærere. På workshoppen faciliterer jeg en proces, hvor du får tid til at diskutere inspirationsmaterialet med henblik på praksisafprøvning i egen undervisning.

Oplægsholdere:

Målgrupper:

Grundskole 0.-6. klasse
Læreruddannelsen

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 14:15 - 14:45

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

C6