Naturvidenskabsfestival der styrker kultur på tværs

Få konkrete bud på, hvordan du kan igangsætte en kultur og skabe sammenhold omkring et naturfagligt tema med udgangspunkt i Naturvidenskabsfestivalen.

Prisen som årets festivalarrangør gik i 2021 til naturfagsgruppen på Faaborg Gymnasium. Kom og hør sidste års prisvindere fortælle, om hvordan Naturvidenskabsfestival kan bruges som omdrejningspunkt og motor for at skabe god naturfagsundervisning hele året og til at vedligeholde naturfaglige kulturer på stedet.

Oplægsholdere:

Pia Halkjær Gommesen
Faaborg Gymnasium
Lene Bech Sanderhoff
Faaborg Gymnasium

Målgrupper:

Gymnasiale uddannelser
Gymnasiale uddannelser

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 15:00 - 15:30

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

C3