Naturfag fra daginstitution til skole

Vi sætter fokus på den naturfaglige dannelse i progressionen fra daginstitution til skole.

Vi fortæller om et naturfagligt samarbejde mellem pædagogstuderende og lærerstuderende, som har givet anledning til refleksion, om hvordan vi ser hinanden som faggrupper. Vi kommer med nogle pointer til diskussion om samarbejdsmulighederne i din praksis. Hvordan kan de to faggrupper understøtte hinandens arbejde på langs og på tværs, og hvordan kan vi sammen støtte børnene?

Oplægsholdere:

Camilla Bech Blomgreen
VIA UC Pædagoguddannelsen Ikast
Charlotte Ormstrup
VIA UC læreruddannelsen Silkeborg

Målgrupper:

Pædagoguddannelsen
Læreruddannelsen

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Torsdag 11:00 - 11:30

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

C6