Mere liv i skolegården – grønne tiltag for en forbedret biodiversitet på din institution

Lær, hvilke enkle praktiske tiltag der skal til for at forbedre biodiversiteten på institutionens udeområde til gavn for dyre-, plante- og børnelivet.

I dette oplæg vil vi med udgangspunkt i fem praktiske tiltag forklare, hvad du kan gøre i din egen institution for at forbedre vilkårene for den pressede natur og bringe mere liv ind i både skolegård og i undervisning. Vi håber, at eleverne lærer at holde af de forskellige arter, der omgiver dem, og ønsker at passe på dem senere i livet. Vi kommer desuden ind på, hvordan du kan bruge naturen på skolens areal til at undervise i bl.a. fødekæde, biodiversitet og matematik.

Oplægsholdere:

Målgrupper:

Grundskole 0.-6. klasse
Grundskole 7.-10. klasse

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 13:30 - 14:00

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

Lavvu (udeområde)