Kreativitet – en tilgang til at tale med børn

Få indblik i empiriske eksempler og mulighed for selv at afprøve kreative metoder som tilgange til at forstå børn og unges relation til naturfagene.

En af udfordringerne på det naturvidenskabelige uddannelsesområde er, at ikke alle børn og unge oplever feltet som tilgængeligt eller relevant. I SCOPE er det en af de udfordringer, vi forsøger at forstå bl.a. ved at se på forskellig børn og unges science-kapital. Workshoppen fokuserer, på hvordan vi gennem kreative metoder kan få adgang til børns tanker om og relation til feltet. Deltagerne vil få indblik i empiriske eksempler og mulighed for selv at afprøve de kreative tilgange.

Oplægsholdere:

Ene Ernst Hoppe
Institut for Naturfagenes Didaktik
Katia Bill Nielsen
Institut for Naturfagenes Didaktik

Målgrupper:

Grundskole 0.-6. klasse
Grundskole 7.-10. klasse

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 16:00 - 17:15

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

Lokale 6