Hvordan anvender du matematik i naturfag?

Hvordan drager naturfag og matematik nytte af hinandens styrker, når elever arbejder med data og modellering?

Du kan med fordel udvikle et samarbejde mellem matematik og naturfag, som tager udgangspunkt i nogle af følgende overvejelser:

Hvilke problemstillinger giver anledning til et udvidet samarbejde mellem matematik og naturfag?

Hvis matematik skal være en ligeværdig samarbejdspartner, er matematisk modellering med naturfaglig data så en mulighed?

I dette oplæg giver vi eksempler fra praksis, hvor elever har arbejdet med Forskerdata.dk

Oplægsholdere:

Marie Louise Brücker
Vadgård Skole, Gladsaxe kommune
Kirsten Søs Spahn
Center for Undervisningsmidler, KP

Målgrupper:

Grundskole 7.-10. klasse
Grundskole 0.-6. klasse

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 14:15 - 14:45

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

Nyborg