Hvem er naturvidenskabelig dannelse for?

I workshoppen får du mulighed for at reflektere over egen (og andres) praksis ved hjælp af input og indspark fra forskningsprojektet SCOPE.

I denne workshop arbejder vi med, hvordan dannelse i naturvidenskab ser ud i praksis. I over et århundrede har dannelse været et bærende princip i uddannelsessystemet. Det bygger på en forståelse af en refleksiv proces, hvor eleverne bl.a. udvikler ’selvbestemmelse, ansvar, fornuft og uafhængighed’ Vi præsenterer en kritisk analyse af dannelsesbegrebet ud fra et perspektiv om social ulighed indlejret i tanker om science-kapital. For hvem er det, der har mulighed for at reflektere kritisk?

Oplægsholdere:

Line Bruun Nicolaisen
Institut for Naturfagenes Didaktik

Målgrupper:

Læreruddannelsen
Grundskole 7.-10. klasse

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 15:00 - 15:30

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

Fyn