Fuglenes fantastiske rejser – sporing af fugletræk fra rummet

Hvordan gør teknologi os i stand til at kortlægge trækfugles rejser?

Til oplægget kan du høre om de nye teknologier, der gør os i stand til at kortlægge trækfuglenes fantastiske rejser og samtidig studere, hvordan de kan forventes at blive påvirket af globale forandringer. Sporingen foregår blandt andet med en antenne monteret af to russiske kosmonauter på Den Internationale Rumstation i 2018. Antennen har specifikt til formål at spore vilde dyrs vandringer, og vi ser allerede nu resultater fra en lang række arter.

Oplægsholdere:

Kasper Thorup
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC), Københavns Universitet

Målgrupper:

Anden målgruppe

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 14:15 - 14:45

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

Sjælland