Faglig skrivning som tilgang – et særligt indblik i elevernes tænkning

Kan faglig skrivning noget særligt i naturfag? Hør lærerstuderende give bud og konkrete eksempler ud fra arbejdet med deres elevers faglige skrivning.

Kom og vær med, når vi beskriver konkrete undervisningssekvenser og præsenterer didaktiske værktøjer samt resultater fra vores afprøvninger med elever i n/t og fysik/kemi. Til workshoppen får du lejlighed til at afprøve udvalgte værktøjer på elevtekster fra projektet. Du må også meget gerne selv medbringe elevtekster. Værktøjer og resultater stammer fra et udviklingsprojekt omkring faglig skrivning i naturfagene, som undervisere og lærerstuderende på UC SYD har arbejdet med. Generelt har projektet givet indsigt i elevers tilegnelse og anvendelse af fagbegreber og sat fokus på betydningen af lærerens brug af fagsprog i undervisningen. Sammenligning af elevernes tekster før og efter undervisningen viste en positiv udvikling, men også udfordringer med at udvikle elevernes fagsprog.

Type:

 
 
 
 
 
 

Workshop

 
 
 
 
 
 
 
 

Oplægsholdere:

Lars Petersen
UC SYD, Læreruddannelsen
Jens Jakob Ellebæk
UC SYD, Læreruddannelsen
Lars Henrik Jørgensen
UC SYD, Læreruddannelsen
Lone Djernis Olsen
UC SYD, Læreruddannelsen

Målgrupper:

Grundskole 4. – 6. klasse
Grundskole 7. – 10. klasse

Tidspunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 11:20 - 12:00

 
 
 
 
 

Lokale:

 
 
 
 
 

NEPTUN

 
 
 
 
 
Skip to content