Fællesfaglighed og eksterne læringsmiljøer

Hvordan kan skoler og eksterne læringsmiljøer samarbejde om at udvikle fællesfaglig undervisning i naturfagene?

Du får eksempler på, hvordan du sammen med eleverne kan bruge naturvidenskabelige metoder i en arkæologifaglig kontekst, og du får indblik i, hvordan skoler og eksterne læringsmiljøer kan samarbejde om at styrke elevernes læring i mødet med et specialiseret fagprofessionelt felt. Sammen drøfter vi didaktiske udfordringer og muligheder i mødet mellem skolens fællesfaglige undervisning og eksterne læringsmiljøer.
Oplægget tager udgangspunkt i et samarbejde mellem Københavns Museum og to skoler.

Oplægsholdere:

Jesper Pedersen
Heibergskolen
Sidsel Kirk
Københavns Museum

Målgrupper:

Grundskole 7.-10. klasse
Læreruddannelsen

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 14:15 - 14:45

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

C5