Den sjette masseuddøen

Naturen er i forandring. Sæt fokus på menneskets påvirkning af biodiversiteten med filmen 'En ny natur' og undersøgelsesbaseret undervisningsmateriale.

Arbejd undersøgelsesbaseret med biodiversitetskrisen og menneskets påvirkning af naturen med det nye, gratis undervisningsmateriale ‘En ny natur’. På Big Bang giver Bloom og Alinea en introduktion til materialet, og du kan prøve kræfter med nogle af de aktiviteter, dine elever skal igennem. Se også klip fra filmen ‘En ny natur’, hvor nogle af Danmarks fremmeste forskere fortæller, om hvordan de kortlægger biodiversiteten, undersøger menneskeskabt påvirkning og arbejder med rewilding-projekter.

Oplægsholdere:

Målgrupper:

Grundskole 7.-10. klasse
Gymnasiale uddannelser

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 14:15 - 14:45

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

Lokale 24