Den lille ingeniør – motivation i praktisk arbejde

Hvad gør et STEM-forløb for elevers motivation? Hør, hvordan et ingeniør- og produktorienteret undervisningsforløb kan motivere elever på HTX.

Hvad gør et STEM forløb for elevers motivation? Dette oplæg tager afsæt i en undersøgelse af, hvordan et ingeniør- og produktorienteret undervisningsforløb kan motivere elever på HTX. Vi beskriver også kort undervisningsforløbet og den bagvedliggende didaktik. Vi stiller skarpt på, hvordan et undersøgelsesdesign til opsamling af data kan laves. Oplægget giver også et bud på, hvordan vi kan måle motivation, og hvad teknologi gør ved den.

Oplægsholdere:

Jan Boddum Larsen
HC Ørsted Gymnasiet – Ballerup

Målgrupper:

Gymnasiale uddannelser
Grundskole 7.-10. klasse

Tidpsunkt:

 
 
 
 
 

Onsdag 16:45 - 17:15

 
 
 
 
 

Lokation:

 
 
 
 
 

C3