Sponsor

AAGE V. JENSEN NATURFOND

Aage V. Jensen Naturfond logo

AAGE V. JENSEN NATURFOND’s formål er naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde dyrs beskyttelse i Danmark. Dette formål skal blandt andet ifølge vedtægterne søges opnået ved:

  • at erhverve, eje og drive naturarealer, at foretage og støtte genopretningsprojekter såvel i relation til de af Fonden ejede naturarealer som udenfor disse arealer
  • at yde støtte til forsknings- og formidlingsprojekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af natur, samt de vilde dyrs beskyttelse, i Danmark

Naturfondens vision

Sammen udvikler vi en rigere natur – større, mere, bedre.

Hanne Haack, Direktør

Andre partnere

Skip to content