Panelet

Panelet består primært af paneldebatter, hvor forskellige oplægsholdere debatterer relevante naturfaglige og naturvidenskabelige emner. 

Vi sætter blandt andet fokus på arbejdet med de naturfaglige kompetencer i praksis, diskuterer verdensmål i eksterne læringsmiljøer og sætter science-pædagogik i dagtilbuddene til debat.

FØLG BIG BANG

KONTAKT

Big Bangs sekretariat
+45 24594454

kontakt@bigbangkonferencen.dk 
CVR: 32509444
EAN: 5798000560789

Big Bangs bobler

Få et værksted

Har du en idé til et spændende hands-on værksted? Så er det nu, du skal ansøge om at få et værksted til Big Bang 2021.

Deadline er d. 1. november 2020.

Har du noget på hjerte, og har du lyst til at være oplægsholder?

Så er det lige nu, du skal ansøge om at afholde et oplæg, en workshop eller paneldebat på Big Bang 2021. Ansøgninger skal tage udgangspunkt i et af de 11 spor.

Deadline er d. 30. september 2020.