Bliv oplægsholder på Danmarks største naturfagskonference

Del din viden og erfaring med fagfæller fra hele naturfagsdanmark ved at afholde et oplæg, en workshop eller en paneldebat.

OBS: Ansøgningsfristen var den 30. september 2023, så du kan ikke længere ansøge om at blive oplægsholder på Big Bang 2024. 

Del din viden og erfaring med naturfagsentusiaster fra hele Danmark

Har du noget på hjertet, som andre med interesse i naturfag kan få noget ud af? Så kan du ansøge om at blive oplægsholder på Big Bang-konferencen 2024. 

Big Bang-konferencen samler hvert år over 160 oplæg, workshops og paneldebatter, som kan rumme alt fra specialiseret didaktisk forskning, præsentation af nye undervisningsmaterialer, erfaringer fra et lokalt udeskoleinitiativ, til foreløbige resultater på store udviklingsprojekter. 

Intet er hverken for stort eller for småt, og du opfordres til at ansøge om oplæg uanset om du er forsker, naturfagsvejleder, underviser i grundskolen, på en ungdomsuddannelse eller andet. Det vigtigste er, at du formår at formidle dit stof på en måde, så det både knytter an til den konkrete undervisningspraksis og til bagvedliggende didaktiske og læringsteoretiske overvejelser.

Vigtigt: Oplæg, workshops og paneldebatter på Big Bang-konferencen må ikke have et kommercielt sigte. Og skal tage udgangspunkt i et af de faglige spor. 

 

Som hovedoplægsholder får du

 • Mulighed for at dele din viden med fagfæller og naturfagsinteresserede fra hele Danmark
 • Gratis deltagelse i Big Bang-konferencen begge dage, med fuld forplejning inkl.
  aftenarrangement.
 • Betalt transport én gang til og fra konferencen
 
Bemærk, medoplægsholdere skal selv betale for deres billet og får ikke betalt transport.
 
OBS: Ansøgningsfristen var den 30. september 2023, så du kan ikke længere ansøge om at blive oplægsholder på Big Bang 2024. 
 
 

OBS: Alle oplægsholdere har nu modtaget en mail med invitation til tilmelding. Hvis du ikke har modtaget en invitation så kontakt Big Bangs sekretariat på kontakt@bigbangkonferencen.dk eller +45 24 59 44 54. 

Vigtige datoer

15. aug.-30. sept.

Ansøg om at blive oplægsholder

5. okt.-17. nov.

Du får besked om dit indhold skal med på konferencen, og indholdet fastlægges i samarbejde med sporholder

20. nov.-24. nov.

Du modtager en mail med personlig invitation til gratis tilmelding til konferencen

20.-21. marts

Afholdelse af Big Bang-konferencen 2024

Sådan foregår processen frem til konferencen

Klik på pilene for at folde hvert punkt ud og læs dig klogere på hvert skridt i processen fra din ansøgning sendes ind, til afholdelsen af Big Bang-konferencen

Du ansøger via formularen som du tilgår vha. knappen øverst på denne side.
OBS: Knappen bliver først synlig d. 15. august 2023.

Din ansøgning skal leve op til følgende krav:

 • Indholdet skal være relevant og brugbart for undervisere i naturfag
 • Indholdet må ikke have et kommercielt sigte
 • Indholdet skal passe ind på et af de 11 faglige spor 

I start oktober gennemlæser og vurderer vores indholdskomite alle de indkomne ansøgninger.

Komiteen lægger vægt på, at det fremgår tydeligt hvad deltagerne vil få ud af indholdet, og at indholdet er vedkommende og inspirerende for undervisere i naturfag – meget gerne i en sådan grad, at det kan bidrage til deltagerens egen undervisning. Derudover er det vigtigt, at du er en god formidler, der formår at fange og engagere dit publikum.  

Når alle ansøgninger er gennemgået og vurderet, får du direkte besked, om dit oplæg er optaget eller ej. Du kan forvente at få svar på dette senest i løbet af november måned – hold øje med din indbakke, og husk at tjekke spamfiltret. Hvis dit oplæg bliver optaget, får du også endeligt besked om hvilket spor, dit oplæg kommer til at høre under. Du vil også blive tilknyttet en sporholder, som er din primære kontaktperson op til konferencen. 

Har du ikke hørt noget inden d. 1. december, så kontakt Big Bang-sekretariatet på kontakt@bigbangkonferencen.dk

Sammen med din sporholder lægger du dig helt fast på indholdet i dit oplæg, så det matcher målgruppen. I denne proces skriver du også den endelige tekst, der kommer i programmet, antal medoplægsholdere og afklarer evt. særlige behov ved dit oplæg (fx adgang til vand, ekstra strømudtag og lign.).

Som hovedoplægsholder har du gratis deltagelse i Big Bang-konferencen begge dage, inkl. fuld forplejning og aftenarrangement.

OBS: Eventuelle medoplægsholdere betaler almindelig billetpris.

Vigtigt: Du vil i slutningen af november modtage en mail med en personlig invitation til, at du kan tilmelde dig konferencen. Det er vigtigt at du tilmelder dig konferencen, så vi er sikre på, at der er plads til alle. 

Kan du ikke finde din personlige invitation til tilmelding i din indbakke, så kontakt Big Bang-sekretariatet på: kontakt@bigbangkonferencen.dk

Såfremt du kun vil komme og holde dit oplæg og ikke ønsker at deltage i hele konferencen samt ikke ønsker forplejning, så skal du ikke tilmelde dig, i stedet skal du skrive en mail til kontakt@bigbangkonferencen.dk

Den 1. december offentliggøres programmet på Big Bangs website i form af titel, teaser, kort beskrivelse, målgruppe og oplægsholdere. I løbet af januar-februar programlægger sporholder dit indhold med dato, tid og lokale. Dette offentliggøres også på Big Bangs website. I februar-marts bliver programmet også offentliggjort i Big Bangs konference-app.

Du kan holde dig opdateret på, hvornår dit indhold er programsat til, på Big Bangs website eller ved at kontakte din sporholder. 

VIGTIGT: Vær opmærksom på, at der kan komme ændringer til programlægningen af dit indhold, da det er et stort puslespil at få det store program til at gå op. Derfor er det en god idé at du løbene holder dig orienteret på Big Bangs website, eller kontakter din sporholder, hvis du er i tvivl.  

Under konferencen er du i kontakt med din sporholder, som også er din kontaktperson hvis der er noget ang. dit indhold som du mangler eller har spørgsmål til. Du er også velkommen til at henvende dig i konferencedesken, som du finder i check-ind området.

Til afholdelsen af dit oplæg, workshop eller paneldebat, vil der være en sessionsleder, som står for præsentation af dig og dit indhold, samt holder styr på eventuelle deltagerbegrænsninger, modererer spørgsmål og kan hjælpe med AV. 

Efter du har afholdt dit oplæg, workshop eller paneldebat, vil vi meget gerne, at du uploader eventuelle præsentationer og materialer fra dit oplæg til vores website, så deltagerne kan få glæde af det efter konferencen. 
Det gør du på www.bigbangkonferencen.dk/upload og du kan gøre det før, under eller umiddelbart efter konferencen.

Dit oplæg skal passe til et af Big Bangs 11 spor

Klik på sporets titel og læs dig klogere på, hvilket af de 11 faglige spor der passer til det indhold, du har på hjerte.

Få din fagdidaktiske forskning ud at leve i klasselokalet.

Har du lavet didaktisk forskning, der kan bruges af lærere i praksis? I samarbejde med DASERA inviterer Institut for Naturfagenes Didaktik dig til at dele dit arbejde gennem forskningsbaseret oplæg eller workshop, som kan give lærere nye metoder eller relevant viden. Oplæggene på sporet lægger op til refleksion og diskussion, og sporet er målrettet undervisere i grundskolen og/eller på ungdomsuddannelserne.

Sporholder: 
Magnus Boye
Institut for Naturvidenskabernes Didaktik
mbb@ind.ku.dk

Giv inspiration til årets Naturvidenskabsfestival og dens tema

Oplæg, der inspirerer til, hvordan man holder Naturvidenskabsfestival, hvorfor man skal holde festival og hvilket fagligt indhold, der passer til årets tema. Det er eksempler på oplæg, som passer godt på spor 2.

Holder du en hands-on workshop eller et oplæg, hvor du præsenterer aktiviteter og undervisningsforløb, der passer ind i årets tema – eller indhold – der kan bruges, når undervisere skal planlægge Naturvidenskabsfestival, så kan dit bidrag blive optaget på spor 2.

Sporholder
Louise Lund Bækgaard
Astra
llb@astra.dk

Del din viden om den rolle, som teknologiforståelse skal spille i matematik- og naturfagsundervisningen i Danmark.

Teknologiudvikling – lige fra AI og overvågning til fødevare- og energiproduktion – kræver, at børn og unge rustes til at forstå teknologien, der er med til at skabe verden omkring dem. Men hvordan kan forståelse af teknologi – digitale og andre – indgå i matematik- og naturfagsundervisningen?

Tidsskriftet MONA vil på dette spor gerne høre fra dig, der har erfaringer fra praksis, som andre kan lære af. Og fra dig, der har undersøgt betingelser og strategier for at lykkes med at indarbejde teknologiforståelse i undervisningen.

Sporholder: 
Karina Magnussøn Andresen
Institut for Naturvidenskabernes Didaktik
kma@ind.ku.dk

Del dine egne oplevelser med andre engagerede undervisere, der brænder for at skabe trivsel og succes for alle elever. 

Lad os sammen dykke ned i praksiserfaringer fra skoler og eksterne undervisningsmiljøer, og opdage de bedste metoder til at motivere og stimulere skolens talenter og højt begavede elever. Del dine praksiserfaringer med undervisere, der ønsker at fremme trivsel og succes for alle deres elever.

Sporholder
Maya Høffding Nissen
Astra
mhn@astra.dk

Del din ekspertise og inspirér andre til at rykke naturfagsundervisningen uden for klasselokalet

Del dine værdifulde erfaringer og viden om, hvordan undervisning i naturfagene kan foregå udenfor. Hvis du har praktisk erfaring, forskningsindsigter eller erfaring fra eksterne læringsmiljøer inden for naturfag i naturen, vil vi gerne invitere dig til at melde dit oplæg ind hos os.

Alle præsentationer på dette spor vil blive afholdt udenfor i Friluftsrådets lavvu. Det gør, at vi ikke kan stille en projektor til rådighed, og rammerne lægger primært op til workshops. I stedet giver det mulighed for interaktive og engagerende præsentationsformer.

Sporholder: 
Mette Lyngs Ferrum
Friluftsrådet
mlf@friluftsraadet.dk

Del din erfaring og klæd lærere på til inspirerende undervisning i bæredygtighed

Bæredygtighed er et komplekst begreb, og en bæredygtig livsstil stiller store krav til os mennesker. Derfor stiller det også store krav til lærere og undervisere, der skal klæde nutidens børn og unge på til en grøn og bæredygtig fremtid. Har du erfaring med eller viden om, hvordan lærere kan inddrage grøn omstilling og bæredygtighed i undervisningen i grundskolen og gymnasiet? Så meld dig som oplægsholder på Friluftsrådet spor 6, Bæredygtighed i undervisningen.

Sporholder
Mette Lyngs Ferrum
Friluftsrådet
mlf@friluftsraadet.dk

Naturfagligt indhold styrkes ofte ved samarbejde med andre fag. Del dine STEM-erfaringer.


Elever opnår ofte en større forståelse af naturfagligt indhold, når det suppleres med andre faglige discipliner. Fx, teknologi, innovation, matematik, sprog, design, håndværk, mad mv.  Din erfaring med STEM-relateret undervisning (Science, Teknologi, Engineering og Matematik) kan præsenteres som oplæg eller workshop. Del dit projekt, dine undervisningseksempler eller dit særlige bidrag til den faggrænseoverskridende naturfagsundervisning.

Indholdet bør inddrage to eller flere elementer fra STEM, og må gerne have den problemløsende undervisning som omdrejningspunkt.

Sporholdere: 
Anette Vestergaard Nielsen
CFU
avni@kp.dk
&
Jacob Bahn 
Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning
bahn@edu.au.dk

Del din forskning eller den nyeste viden inden for dit fagområde 

På spor 8, Ny Naturvidenskab, præsenterer vi oplæg fra forskere inden for det naturvidenskabelige område. Her har du mulighed for at dele din forskning eller den nyeste viden inden for dit fagområde med deltagerne på Big Bang. Vi tilbyder deltagerne faglig forkælelse, inspiration og en mulighed for at møde eksperter og førende forskere fra naturvidenskabens verden.

Sporholder: 
Karsten Madsen
Statens Naturhistoriske Museum
karsten.madsen@snm.ku.dk

Del dine erfaringer med at enten at undervise undersøgelsesbaseret eller udvikle undersøgelsesbaserede forløb

På spor 9 kan du dele erfaringer med at undervise i eller udvikle undersøgelsesbaserede forløb, hvor eleverne undersøger en problemstilling med naturvidenskabelige metoder. Forløbet kan foregå i naturfagslokalet, uderummet, et eksternt læringsmiljø eller andet. Alle undersøgelsesbaserede forløb er velkomne.

Der vil især være fokus på forløb, der tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger i øjenhøjde med eleverne. Fortæl også om, hvordan du har oplevet elevernes motivation og udvikling af naturfaglig kompetence og dannelse.

Sporholder: 
Nana Quistgaard
LIFE
naq@life.dk
&
Lars Mørch
LIFE
lrm@life.dk

Del dine erfaringer med at undervise, udbrede og understøtte praksisnære virksomhedsforløb

På spor 10 kan du være med til at dele dine erfaringer og viden om at samarbejde med en virksomhed. Hvordan laver man det gode forløb? Hvordan motiverer man eleverne? Hvordan arbejder du problemløsende og praksisnært i din undervisning med en virksomhed? Hvordan udbreder og understøtter du det i din praksis?

Sporholder: 
Torben Winberg
Naturvidenskabernes Hus
tw@nvhus.dk

Del dine pædagogiske og didaktiske overvejelser der knytter sig til naturfagsundervisningen i eksterne læringsmiljøer.

Som oplægsholder skal dit oplæg, workshop eller paneldebat tage udgangspunkt i den undervisning, der finder sted i eksterne læringsmiljøer. Vi er interesserede i, hvordan det eksterne læringsmiljøs genstandsfelt didaktiseres, så det opleves som relevant for eleverne.

Vi ønsker os oplæg og særlig praktiske workshops, der tager udgangspunkt i konkrete projekter og samarbejder, mellem skole og eksternt læringsmiljø. Det er vigtigt for os, at deltagerne kan bruge viden fra oplægget i deres egen praksis, uden at være afhængige af et bestemt eksternt læringsmiljø.

Sporholder
Thomas Ziegler Larsen
Skoletjenesten
gd8z@kk.dk

Få svar på dine spørgsmål

Find svar herunder eller kontakt Big Bang-sekretariatet:

kontakt@bigbangkonferencen.dk
+45 24 59 44 54

På Big Bang-konferencen deltager lærere, undervisere, formidlere, kommunale naturfagskoordinatorer, skoleledere, erhvervsfolk og andre naturfagsinteresserede fra hele Danmark. 
Der er deltagere fra alle uddannelsesniveauer, helt fra dagtilbud til gymnasier, EUD, professionsuddannelser og efter- og videreuddannelser. 

Der er flest deltagere fra grundskoleniveau, men stadigt flere deltagere fra både dagtilbud, gymnasier m.v. strømmer til hvert år.  

I din ansøgning kan du vælge mellem følgende primære målgrupper: 

 • Dagtilbud
 • Grundskole 0. – 3. klasse
 • Grundskole 4. – 6. klasse
 • Grundskole 7. – 10. klasse
 • Grundskole 0. – 10. klasse
 • Gymnasiale uddannelser
 • EUD
 • Læreruddannelsen
 • Pædagoguddannelsen
 • Anden videregående uddannelse
 • Kommunale naturfagskoordinatorer
 • Anden målgruppe

Det er vigtigt at dit indhold er skarpt vinklet mod den eller de målgrupper, du vælger, så vær kritisk og stil skarpt, når du vælger målgrupper og formuler indholdet derefter. 

Ja, du kan ansøge om at deltage med lige så mange oplæg, workshops og paneldebatter, som du har lyst til.

Får du optaget mere end et oplæg/workshop på konferencen, skal du dog indstille dig på at være fleksibel ift. programlægningen af din medvirken, da det er et stort puslespil at få til at gå op. 

Som udgangspunkt skal du kun holde dit oplæg en gang i løbet af konferencen.

I særlige tilfælde – eller ved oplæg/workshops som antages at blive meget populære – kan sporholder bede oplægsholderen afholde oplægget mere end en gang i løbet af konferencen. Dette aftales i så fald direkte mellem sporholder og oplægsholder. 

Når dit oplæg er optaget på konferencen, vil du i slutningen af november modtage en mail med en personlig invitation til, at du kan tilmelde dig konferencen. Det er vigtigt at du tilmelder dig konferencen, så vi er sikre på, at der er plads til alle. 

Kan du ikke finde din personlige invitation til tilmelding i din indbakke, så kontakt Big Bang-sekretariatet på: kontakt@bigbangkonferencen.dk.

Som hovedoplægsholder har du gratis deltagelse i Big Bang-konferencen begge dage, inkl. fuld forplejning og aftenarrangement.

OBS: Eventuelle medoplægsholdere betaler almindelig billetpris.

Som udgangspunkt er det kun den primære oplægsholder – hovedoplægsholderen –  der får gratis deltagelse på konferencen.  Medoplægsholdere betaler almindelig billetpris. 

OBS: Ved paneldebatter får alle deltagende oplægsholdere gratis deltagelse.

Ja, hovedoplægsholdere får betalt transport én gang til og fra konferencen. 

Hovedoplægsholdere sørger selv for transporten, og får beløbet refunderet efter konferencen. 

Refunderingsprocessen forløber sådan, at oplægsholder modtager transport-refunderingsformularen via mail kort efter konferencen er slut, oplægsholder udfylder formularen som indsendes til Big Bang-sekretariatet, hvorefter pengene udbetales. 
Oplægsholder kan forvente at få beløbet refunderet 3-6 uger efter formularen er indsendt. 

Medoplægsholdere betaler selv for transporten.

Som hovedoplægsholder på Big Bang-konferencen får du gratis deltagelse på begge konferencedage, inkl. fuld forplejning og aftenarrangement med 3-retters menu onsdag aften. 

Vigtigt: Oplægsholder står selv for booking og betaling af eventuel overnatning under konferencen. 

Nej, oplægsholdere får ikke betaling for at holde oplæg, workshops eller paneldebatter på Big Bang-konferencen. 
Til gengæld får hovedoplægsholderne gratis deltagelse på begge konferencedage inkl. fuld forplejning og aftenarrangement. 

Sporholderen er den person, der er overordnet ansvarlig for det faglige indhold og programlægningen af oplæg/workshops/paneldebatter på det enkelte spor. 

Hvis dit oplæg/workshop/paneldebat skal med på konferencen, vil du modtage en mail med info om, hvilket spor dit indhold er blevet optaget på, og hvem der er din sporholder. 

Du kan læse dig klogere på de faglige spor, og finde navn og kontaktoplysninger på sporholderne i den lilla boks ovenfor. 

Oplægslokalerne på Odense Congress Center kan deles ind i 3 overordnede kategorier: 

 • Standard oplæg- og workshoplokaler 
 • C-lokaler og silent rooms
 • Speciallokaler: Mobil Laboratoriet og Lavvuen

I alle lokaler – med undtagelse af Lavvuen –  vil der være AV-udstyr med skærm, projektor og pointer, adgang til strømstik og højttalere.

LÆNGST NEDE PÅ SIDEN KAN DU SE BILLEDER AF NOGLE AF OPLÆGSLOKALERNE OG EKSEMPLER PÅ BORDOPSTILLINGER

Standardlokalerne varierer i størrelse og rumme mellem 25 – 750 deltagere. Bordopstillingen er enten i stolerækker, skoleborde opstilling (rækker med borde og stole bagved) eller gruppeborde opstilling med plads til ca. 6 personer i hver gruppe. Bordopstillingen bestemmes efter hvilken type af indhold der er programsat mest af, i lokalet.  
Standardlokalerne er fordelt rundt på kongrescentret og hedder enten et fynsk bynavn, fx ‘Middelfart’, eller har et talnavn, fx ‘Lokale 26’. 
Enkelte af standardlokalerne kan delvist mørklægges. Ingen af standardlokalerne har adgang til vand/afløb eller laboratoriefaciliteter. 

C-lokaler og silentrooms er opbyggede lokaler, som befinder sig i Hal C. Hver andet af C-lokalerne er såkaldte ‘silentrooms’, hvilket betyder, at deltagerne hører oplægget med høretelefoner på, som udleveres til dem i lokalet. Af den grund er silentrooms mest oplagt til indhold af oplægsformat, og bordopstillingen vil derfor være med skoleborde (borde på rækker med stole bagved). I silentrooms er der plads til ca. 60 deltagere. Der vil altid være en AV-tekniker til rådighed, hvis der skulle opstå problemer med teknikken. 
De øvrige C-lokaler fungerer som standardlokaler, og er indrettet med gruppebordsopstilling. Disse er mest oplagte til indhold af workshopformat. 
I et af C-lokalerne vil der være adgang til vand og afløb, og i et andet vil der være anlagt ekstra strømudtag til hvert gruppebord. 
Alle lokaler i Hal C er navngivet med et C efterfulgt af et tal, fx. ‘Lokale C3’.

Speciallokalerne Mobil Laboratoriet og Lavvuen er eksterne lokaler, der ligger udenfor på Odense Congress Center. 

Mobil Labortoriet er en lastbil indrettet som klasselokale med laboratoriefaciliteter. Her er der adgang til vand og afløb, AV-udstyr med skærm, projektor og pointer samt diverse laboratorieudstyr. Mobil Laboratoriet har plads til ca. 28 deltagere. 

Lavvuen er et stort tipitelt, som er indrettet med et lille bålfad samt borde-bænkesæt beklædt med skindtæpper. Der er varme på i teltet, men det er en god idé, at tage en jakke på derud. I Lavvuen foregår mest oplæg og workshops med fokus på  udeundervisning og bæredygtighed. OBS: Der er IKKE adgang til AV udstyr, ingen skærm eller projektor. Der vil dog være en flipover og tuscher til rådighed. 
I Lavvuen er der plads til ca. 56 deltagere.

Til afholdelsen af dit oplæg, workshop eller paneldebat, vil der være en sessionsleder, som står for præsentation af dig og dit indhold, samt holder styr på eventuelle deltagerbegrænsninger, modererer spørgsmål og kan hjælpe med AV. 

Der vil være et afmærket område i Hal C, hvor du kan få opbevaret dine materialer under konferencen. Området er ikke låst af eller afskærmet, så har du særligt værdifulde materialer, kan du kontakte Big Bang-sekretariatet på kontakt@bigbangkonferencen.dk og høre om det er muligt at få materialet opbevaret i et aflåst rum. 

Du har som udgangspunkt adgang til dit oplægslokale 15 minutter før dit oplæg/workshop/paneldebat skal afholdes. På den tid, skal du kunne nå at sætte dine ting op. 
Har du meget der skal klargøres til oplægget, kan du aftale med din sporholder om du kan få hjælp til opstillingen, eller programsat dit oplæg til at starte efter en længere pause, så du har ekstra tid til opstillingen.  

Efter du har afholdt dit oplæg, workshop eller paneldebat, vil vi meget gerne have, at du uploader eventuelle præsentationer og materialer fra dit oplæg til vores website, så deltagerne kan få glæde af det efter konferencen. 
Det gør du på www.bigbangkonferencen.dk/upload og du kan gøre det før, under eller umiddelbart efter konferencen.

Her kan du se eksempler på oplægslokaler og bordopstillinger

Lokale 6
Standard oplægslokale. Her med bordopstillingen 'Skoleborde'.
Lokale Fyn
Stor oplægssal. Her med opstillingen 'Stolerækker'
Lokale C2
Silentlokale. Her med bordopstillingen 'Skoleborde'
Lokale C3
C-lokale. Her med bordopstillingen 'Gruppeborde'
Lokale Mobil Laboratoriet
Speciallokale
Lokale Lavvu
Speciallokale
Previous slide
Next slide
Skip to content