Gå til hovedindhold


Trænger du til faglig forkælelse, inspiration til din undervisning og til at blive en del af et engageret netværk? Så kom til Big Bang-konferencen - Danmarks største konference for alle inden for det naturfaglige og naturvidenskabelige felt.

På konferencen mødes over 1.500 deltagere til to overraskende og udviklende dage med aktuelle keynote-speakers, summende messestemning, inspirerende værksteder og konkrete ideer til udvikling af undervisningen i naturfag og de naturvidenskabelige fag. Overalt på messen bliver der netværket, snakket, diskuteret og udvekslet guldkorn.

Som Marie Wittorff, kemilærer på Nyborg Gymnasium, udtrykker det:

“Der er sådan en grundlæggende fællesfølelse herinde, fordi der hele tiden er vægt på det med, at naturfag er vigtig. Kvaliteten af oplæggene har overrasket mig - det er jo nogle vanvittigt dygtige og passionerede folk, vi har været inde og høre. Det summer af inspiration og energi.”

På Big Bang-konferencen kan du møde alle slags kolleger, der underviser, udvikler eller forsker inden for det naturfaglige og naturvidenskabelige felt:

  • Undervisere i naturfaglige fag i grundskolen, såvel indskoling og mellemtrin som udskoling.
  • Undervisere i naturvidenskabelige fag på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
  • Undervisere på de videregående uddannelser i naturfag på alle niveauer.
  • Formidlere og udviklere af undervisning inden for området, f.eks. på forlag, museer, science-centre eller naturskoler.

Big Bang er en årligt tilbagevendende konference, der er vokset støt år for år. Her mødes deltagerne på tværs af uddannelsestrin og får forståelse for hinandens viden, undervisning og udfordringer - det kan bidrage til progressionen op gennem uddannelsessystemet til gavn for både elever og underviserne selv.

“Det allerbedste, hvis jeg skal pege på én ting, det er den didaktiske diskussion, man har med kolleger ude på de her workshops. Ikke inde på workshoppene, for det er der ikke tid til, men når man går fra den ene til den anden - det er de 15 minutter, man har, mens man lige får en kop kaffe og snakker om tingene - så bundfældes det lige. Her høster man, som man sår - og man høster rigtig godt! Det er konge at være her!”

Michael Stender, Broager Skole i Sønderborg.

Læs mere om konferencens arrangører eller find kontaktoplysninger.