Ny samarbejdspartner sætter fokus på eksterne læringsmiljøer

Big Bang arrangør - Skoletjenesten
Planlægningen er i gang til Big Bang-konferencen 2021, og denne gang er Skoletjenesten med som arrangør.

Når vi næste gang afholder Big Bang-konferencen, sætter vores nye samarbejdspartner Skoletjenesten fokus på eksterne læringsmiljøer i undervisningen med et nyt fagligt spor – Naturfag mellem skole og eksternt læringsmiljø.

Konferencen favner fagligt bredt

Big Bang 2021 spænder bredt og tager fat i emner som fx bæredygtighed, virksomhedssamarbejder og eksterne læringsmiljøer.

På det nye spor er der fokus på, hvordan eksterne læringsmiljøer giver faglig dybde og variation i undervisningen. Som deltager på dette spor får du inspiration til, hvordan du pædagogisk og didaktisk kan integrere de eksterne læringsmiljøer i naturfagsundervisningen og i det naturvidenskabelige fag. Du får også viden omkring, hvordan du kan binde naturfag sammen med de øvrige fag i tværfaglige forløb med eksterne læringsmiljøer som omdrejningspunkt.

Du kommer til at møde ikke-traditionelle eksterne læringsmiljøer i en naturfagssammenhæng som fx kulturhistoriske museer og bliver klogere på, hvordan de arbejder med en science-tilgang.

“Skoletjenesten i tråd med Big Bang-konferencen optaget af, hvordan vi kan udvikle og kvalificere undervisning, både på det naturfaglige, det kunstfaglige og det kulturfaglige område, med udgangspunkt i de eksterne læringsmiljøer.”

Thomas Ziegler Larsen
Skoletjenesten

Flere nyheder i 2021

Ud over det nye faglige spor, er der igen i år fokus på workshops, og her afholder LIFE særlige laboratorie-workshops i LIFE Mobil Lab – et undervisningslaboratorium på hjul. LIFE Mobil Lab rummer eksperimentelle faciliteter, der kan understøtte dit arbejde med naturfag. På konferencen kan du besøge det rullende laboratorium og blive inspireret til, hvordan du kan give den praktiske del af naturfagsundervisningen et ekstra løft.

Big Bang-konferencen henvender sig til dig, der underviser, formidler eller forsker i grundskolen eller på ungdomsuddannelserne. Tilmeldingen til årets konference åbner i december, men du kan allerede nu læse mere om de faglige spor her.

SKOLETJENESTEN

Skoletjenesten er et praksisbaseret videncenter for eksterne læringsmiljøer. Det betyder, at al viden udvikles, kvalificeres og kan bruges i praksis. Skoletjenesten arbejder for at gøre kultur, natur og kunst til et grundelement i børn og unges læring og dannelse.  

FØLG BIG BANG

KONTAKT

Big Bangs sekretariat
+45 24594454

kontakt@bigbangkonferencen.dk 
CVR: 32509444
EAN: 5798000560789

Big Bangs bobler

Få et værksted

Har du en idé til et spændende hands-on værksted? Så er det nu, du skal ansøge om at få et værksted til Big Bang 2021.

Deadline er d. 1. november 2020.

Har du noget på hjerte, og har du lyst til at være oplægsholder?

Så er det lige nu, du skal ansøge om at afholde et oplæg, en workshop eller paneldebat på Big Bang 2021. Ansøgninger skal tage udgangspunkt i et af de 11 spor.

Deadline er d. 30. september 2020.