Netværksmøder skabte faglige kontakter og ny inspiration

Naturfaglige koordinatorer, vejledere og undervisere er afgørende for næste generations tilgang til naturfag og naturvidenskaberne. Astras nationale netværk mødes hvert år på Big Bang-konferencen for at dele viden og få inspiration til udvikling af undervisningen.

Den årlige Big Bang-konference er en naturlig ramme for møder i de nationale netværk for vejledere og undervisere i grundskoler, ungdomsuddannelser, kommuner og regioner.

På netværksmøderne kan deltagerne løfte deres fagdidaktiske viden og inspirere hinanden med gode eksempler fra deres dagligdag. Et af de vigtigste formål med møderne er nemlig at give medlemmerne god energi, et stærkt fagligt netværk og nye ideer til deres arbejde i blandt andet skoler og kommuner.

En ramme for videndeling

Big Bang-konferencen fungerer som afsæt for at styrke arbejdet i netværkene både fagligt og professionelt. Konferencens program er nemlig sammensat, så deltagerne får konkret inspiration til udvikling af undervisningen i skolerne og på ungdomsuddannelserne. Samtidig giver de mange oplæg og workshops på Big Bang-konferencen mulighed for, at deltagerne i netværkerne mødes flere gange i løbet af de to dage og udbygger relationerne til de andre netværksmedlemmer.

Astra – det nationale naturfagscenter, driver i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet fire nationale netværk for naturfaglige eller naturvidenskabelige ressourcepersoner:

Næste generation skal få øje for det naturfaglige felt

Arrangørerne af Big Bang-konferencen gør en aktiv indsats for at introducere medlemmer fra de forskellige netværk til hinanden på kryds og tværs. Når eksempelvis en vejleder fra grundskolen mødes med en koordinator fra en af ungdomsuddannelserne i kommunen, kan det give konkrete ideer til lokale samarbejder på tværs af uddannelsesniveauerne.

Det skal være med til at løfte de unges nysgerrighed og interesse for naturfagene, fortæller Bo Lykke Fredsgaard, chef for Forankring i Astra:

”Skal vi få næste generation til at interessere sig for alt det spændende, der sker inden for det naturfaglige felt, kræver det passionerede og inspirerende lærere og undervisere. De skal kunne vise de unge, hvordan naturfag konkret skaber værdi i hverdagen. Og det kræver koordinatorer i kommuner og regioner, som for eksempel kan understøtte kompetenceløft af naturfagslærere og andet pædagogisk personale,” siger han.

Netværkene spiller en vigtig rolle her, mener han: 

“Alle netværkene er særligt vigtige elementer i at fastholde aktørernes fokus på det naturfaglige område, så der opbygges kapacitet og vedvarende initiativer på ungdomsuddannelser, grundskoler, kommuner og regioner, til gavn for alle børn og unge,” slutter Bo Lykke Fredsgaard. 

Virtuel videndelingscafé for naturfagskoordinatorer.

D. 20. april 2022 er der virtuel videndelingscafé for kommunale naturfagskoordinatorer, hvor der er fokus på udbyttet af Big Bang 2022.


Læs mere om arrangementet her

Relateret indhold:

UBU til debat: Hvordan går det med at geare naturfagene til grøn omstilling?

10 år fælles om faglig forkælelse

Skip to content