Gå til hovedindhold

Oplæg

Hør om hulebyggeri og børns oplevelser i naturen. Er det virkelig rigtigt, at naturen kan noget? Eller er vores opfattelse af naturen, som et særligt vigtigt rum et historisk levn fra en tid, hvor kunstnerne benyttede naturen som deres inspiration og skabte stærke fortællinger som 'Vinden i piletræerne, 'Ronja Røverdatter' osv., som vi voksne ikke kan slippe.

I oplægget fokuseres der på, om det overhovedet er relevant at introducere tidens børn til den vilde natur og dens dyr, insekter og fugle som noget særligt vigtigt, når virkeligheden er, at den vilde natur ikke længere er en del af børnenes liv. Børn færdes sjældent i vild natur, 50 % af alle pattedyrs arter i Danmark er truet af udryddelse pga. kvælstoftudledning, pesticider, forandringer i den samlede arealudnyttelse af Danmarks areal og voldsom øget trafik på landjorden og i luften. Virkeligheden er, at børnene ikke aner, hvordan mosegrisen, atlantfjermøllet eller landsvalen ser ud - de savner ikke landsvalernes dyk over engene, for de har aldrig oplevet dem. Hør om, hvad der sker i børnene, når de hejses op under skovens trækroner, finder vej mellem tangrørene ved søbredden, går i bækken i vaders eller ligger i regnvejret i hulen under den store douglasgran, hvor råvildtet sover hver nat. Hvad fremkalder naturen af sansninger, billeder, lege, fortællinger?

Oplægsholder(e)

Mariella Harpelunde Jensen, Dansk Hulebygs Hulebyggerlaboratorium

Hvornår

Onsdag, april 3, 2019 - 14:00 til 14:45

Hvor

C8

Målgruppe

Førskole
Grundskole