Gå til hovedindhold

Workshop

Et Masseeksperiment hvor eleverne indsamler data til glæde for dem selv - og giver dem en stemme i forhold til handling på indeklimaproblemtikken.

Flere store opdagelser, fx. opfindelsen af strøm, har gjort det muligt for mennesket at opholde sig indendørs en stor del af tiden. Det har sine fordele, men bestemt også sine udfordringer. Indeklimaproblematikken i danske klasselokaler har aldrig været mere aktuel. Kom og hør forskerne fortælle om baggrunden for årets Masseeksperiment om indeklima, få indblik i de trivselsmålinger eleverne skal igennem og prøv noget af det udstyr der skal bruges til dataindsamlingen.

Indeklima står højest på Danske Skoleelevers liste over indsatsområder, ligesom det er et tema der er med på næsten alle elevrådsmøder. Nu er det tid til, at der skal gøres noget ved det, derfor inviteres elever og skoler til at deltage i Masseeksperimentet og få registreret deres eget indeklimamiljø.

Masseeksperiment 2020 laves i samarbejde med Real Dania og forskere fra DTU. Deltagerne i eksperimentet får et samlet billede af deres skoles eller klasses udfordringer, og der vil være mulighed for efterfølgende at arbejde med løsninger i forbindelse med de konkrete udfordringer. Vi udvikler et 'innovationsværktøj' eleverne kan bruge, når de på baggrund af deres egne data kan beskrive hvad der skal til, for at indeklimaet og deres trivsel kan blive bedre på deres skole.

Masseeksperimentet er en del af Naturvidenskabsfestival og gennemføres i uge 38-40. Målgruppen er alle trin i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Der tilbydes materialer i form af et kit, og adgang til beregningsværktøjer der ex. kan fortælle noget om indeklimaets påvirkning af eleverens sundhed og indlæring, ligesom der tilbydes forslag til løsninger afhængigt af hvilken problemstilling der er tale om - lys, lyd, luft osv.

der bliver sendt ud samt tilhørende forløb og aktiviteter, så Masseeksperimentet kan indgå som en del af undervisningen med naturvidenskabelig arbejdsmetode som omdrejningspunkt.

Oplægsholder(e)

Geo Clausen, DTU
Jørn Toftum, DTU
Lene Christensen, Astra

Hvornår

Onsdag, marts 18, 2020 - 14:00 til 15:45

Hvor

C1

Målgruppe

Grundskole
Gymnasiale uddannelser
Læreruddannelsen
Anden videregående uddannelse